Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
682/ĐA-UBND
Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính tỉnh An Giang năm 2019
30/10/2019
2
794/UBND-NC
V/v bố trí chương trình hoạt động đối ngoại không trùng thời gian họp Quốc hội, trừ trường hợp thật cần thiết
19/08/2019
3
3911/VPUBND-KGVX
V/v treo cờ Tổ quốc nhân Lễ kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
,
(20/8/1888 - 20/8/2019)
12/08/2019
4
167/ĐA-UBND
SÁP NHẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH THUỘC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀO TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG
04/04/2019
5
1476/VPUBND-KGVX
V/v thu hồi tạm ứng gói thầu số 12: Thi công xây lắp hạng mục Khối 06 phòng học + phòng giáo dục nghệ thuật + phòng giáo dục thể chất + phòng tổ chức ăn của dự án Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)
29/03/2019
6
129/ĐA-UBND
SÁP NHẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH THUỘC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀO TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG
26/03/2019
7
501/ĐA-UBND
Tinh giản biên chế của tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2021
13/08/2018
8
572/ĐA-UBND
Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020
11/10/2017
9
426/ĐA-UBND
Xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020
20/07/2017