Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
3609
Hide details for 20182018
370/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi kiểm tra công tác xử lý khắc phục s ạt lở đá đường lên Núi Cấm
12/10/2018
1095/UBND-TH
V/v phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung thông qua tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân t ỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
11/10/2018
1096/UBND-KTTH
V/v thông báo vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018
11/10/2018
1097/UBND-KTTH
V/v cung cấp thông tin tình hình th ực hiện Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP
11/10/2018
1103/UBND-KTN
V/v xử lý nước thải tập trung tại Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 3 và Bình Khánh 5
11/10/2018
2501/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Ô Long Vĩ
11/10/2018
2502/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang chuyển mục đích sử dụng đất
11/10/2018
2503/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trung đoàn bộ binh 892 (giai đoạn san lấp mặt bằng) Xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
11/10/2018
2504/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
11/10/2018
2505/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nhà nghỉ cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an huyện Chợ Mới
11/10/2018
2506/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nhà nghỉ cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
11/10/2018
2507/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nhà ở cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông – trật tự cơ động Công an huyện Tịnh Biên
11/10/2018
2508/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đến năm 2035
11/10/2018
2509/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét kênh rạch Bờ Ao (từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên đến rạch Cái Sao)
11/10/2018
2510/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế trên địa b àn tỉnh An Giang
11/10/2018
2511/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Mở rộng tuyến ống cấp nước Mỹ Phú Đông huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
11/10/2018
2512/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên
11/10/2018
2513/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TNR HOLDINGS VIỆT NAM.
11/10/2018
2515/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí thanh toán dịch vụ công ích, lập kế hoạch sử dụng đất và trang bị đèn chiếu sáng đô thị năm 2018 trên địa bàn huyện An Phú
11/10/2018
2517/QĐ-UBND
Về việc giao dự toán thực hiện công trình Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang (giai đoạn 1) năm 2018
11/10/2018
2518/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang
11/10/2018
2519/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất bồi thường Dự án Khu hành chính phường Mỹ Phước
11/10/2018
2520/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng
11/10/2018
2521/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị Golden City An Giang thuộc Khu liên hợp văn hóa, thể thao, dịch vụ, hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
11/10/2018
2523/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
11/10/2018
2524/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường dự án xây dựng Cụm dân cư Tây Khánh 3 mở rộng (phần bổ sung), phướng Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
11/10/2018
2526/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí t ổ chức thực hiện bồi thường dự án đầu tư nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc -cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A - Giai đoạn 2), phân đoạn xã Vĩnh Tế và phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc.
11/10/2018
2527/QĐ-UBND
Cử bà Trần Thị Xuân Lan, sinh năm 1986, viên chức Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đi học thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học
11/10/2018
2528/QĐ-UBND
Cử ông Bùi Lê Trung Hiếu, sinh năm 1989, Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đi học thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học
11/10/2018