Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
163
Hide details for 20192019
27/BC-UBND
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
18/01/2019
28/KH-UBND
Tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2019
18/01/2019
29/KH-UBND
Thực hiện Đề án phát triển thương mai biên giới và phát triển hệ thống Logistics tỉnh An Giang năm 2019
18/01/2019
56/UBND-KGVX
V/v thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa”
18/01/2019
115/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới huyện Tịnh Biên
18/01/2019
116/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Mê Kông
18/01/2019
117/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Dãy khán đài 2.000 chỗ ngồi sân bóng đá Trường Năng khiếu thể thao tỉnh An Giang
18/01/2019
118/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Phú Hưng, huy ện Phú Tân, tỉnh An Giang
18/01/2019
119/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mầm non Bình Mỹ (điểm chính), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
18/01/2019
120/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
18/01/2019
121/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Vàng Anh (điểm chính), thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
18/01/2019
122/QĐ-UBND
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh
18/01/2019
123/QĐ-UBND
Công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh
18/01/2019
124/QĐ-UBND
Về việc tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện An Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện An Phú
18/01/2019
112/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
17/01/2019
26/KH-UBND
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019
17/01/2019
113/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Chương trình Nghệ thuật đặc biệt Mừng Xuân Kỷ Hợi – Mừng Đảng Quang Vinh 2019
17/01/2019
114/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
17/01/2019
312/VPUBND-KTN
V/v triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
17/01/2019
44/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Châu Thành về kinh tế - xã hội năm 2019
16/01/2019
45/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện An Phú về kinh tế - xã hội năm 2019
16/01/2019
46/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huy ện Tịnh Biên về kinh tế - xã hội năm 2019
16/01/2019
47/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Tri Tôn về kinh tế - xã hội năm 2019
16/01/2019
104/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành trong việc xác định giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang
16/01/2019
279/VPUBND-KGVX
V/v thông báo về các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019
16/01/2019
281/VPUBND-KTN
V/v rà soát các dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh
16/01/2019
105/QĐ-UBND
Về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng - dự án đầu tư xây dựng Tuyến QL91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên
16/01/2019
106/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các Đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang
16/01/2019
107/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Tổ biên tập và vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh An Giang (lần 2)
16/01/2019