Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
511
Hide details for 20182018
366/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang
22/02/2018
367/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố Châu Đốc
22/02/2018
368/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VĨNH PHÁT.
22/02/2018
787/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia nước ngoài thuộc trường Đại học Việt Đức đến làm việc tại địa phương
22/02/2018
363/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VƯƠNG ĐÌNH.
21/02/2018
779/VPUBND-KTN
Về việc triển khai tháng v ệ sinh, ti êu độc khử trùng đợt 1 năm 2018
21/02/2018
780/VPUBND-KTN
Về việc triển khai th ực hiện tốt công tác phòng ch ống cúm gia cầm và dịch hại trên lúa Đông Xuân 17-18
21/02/2018
783/VPUBND-KTN
V/v xin phê duyệt Đề án thí điểm xe điện vận chuyển khách tham quan du lịch hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang
21/02/2018
784/VPUBND- NC
Cho phép đại diện trường Đại học Chungnam, Hàn Quốc đến làm việc tại địa phương
21/02/2018
198/UBND-KGVX
V/v xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam thuộc dự án khu du lịch văn hóa Tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam, thành phố Châu Đốc
13/02/2018
351/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Định Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn
13/02/2018
353/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 14: Cung cấp thiết bị năm 2018 thuộc dự án Mua sắm bàn, ghế học sinh cho các cấp học trên địa bàn tỉnh
13/02/2018
354/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa, Thể thao huyện Thoại Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang
13/02/2018
355/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo
13/02/2018
755/VPUBND- NC
Cho phép đại diện trường Đại học Girona đến làm việc tại địa phương
13/02/2018
756/VPUBND- NC
Cho phép ông Mikael Knudsen đến làm việc tại địa phương
13/02/2018
350/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường THPT Tịnh Biên
13/02/2018
352/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
13/02/2018
356/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm 17 lô nền còn lại Tuyến dân cư Kênh Tha La, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc
13/02/2018
357/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm 11 lô nền tại khu quy hoạch dân cư của khu đất Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (điểm cũ), thành phố Châu Đốc
13/02/2018
358/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống xử lý nước thải KCN Bình Hòa (giai đoạn 1), xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
13/02/2018
359/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, mở rộng đường K16
13/02/2018
360/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh sung dự án đầu tư xây dựng: Hạ tầng cụm dân cư, quân nhân Bộ đội Biên phòng khu vực biên giới
13/02/2018
361/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa mở rộng lề Đường tỉnh 953 đoạn Km11+540-Km13+060, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
13/02/2018
337/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chi tiết t ỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hùng Vương nối dài, thành phố Long Xuy ên, tỉnh An Giang
12/02/2018
338/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh An Giang
12/02/2018
339/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại t ỉnh An Giang
12/02/2018
728/VPUBND-KTN
V/v bổ sung cơ chế, chính sách thu ộc Chương trình xây dựng cụm, tuy ến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020
12/02/2018
739/VPUBND-KTN
V/v Dự án sản xuất thử nghiệm rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tạ Trương
12/02/2018