Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
682
Hide details for 20202020
186/UBND-KGVX
V/v xây dựng giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
26/02/2020
187/UBND-KGVX
V/v hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách
,
ưu đãi người có công
26/02/2020
190/UBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo Kết luận số 04/TB-VPCP ngày16/01/2020 của Văn phòng Chính phủ và tham gia giao thông an toàn trong trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại Việt Nam
26/02/2020
382/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang
26/02/2020
383/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020
26/02/2020
384/CT-UBND
Về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020
26/02/2020
385/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế cấp thiết cho các bệnh viện trong tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 – Lần 2
26/02/2020
388/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc
26/02/2020
389/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Tây Đại học mở rộng phường Mỹ Phước, Mỹ Hòa , thành phố Long Xuyên , An Giang
26/02/2020
390/QĐ-UBND
V/v thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
26/02/2020
391/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
26/02/2020
757/VPUBND-KTN
V/v giao chủ đầu tư dự án Đường tỉnh 948 (giai đoạn 2)
26/02/2020
758/VPUBND-KTN
V/v lắp đèn tín hiệu điều khiển giao thông, đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc và biển báo hiệu giao thông tại thành phố Long Xuyên
26/02/2020
759/VPUBND-KTN
V/v lắp đèn tín hiệu điều khiển giao thông, đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc và biển báo hiệu giao thông tại huyện Châu Thành
26/02/2020
761/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
26/02/2020
102/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp xử lý đề nghị của Công ty TNHH Sản xuất giống cá tra Vĩnh Hoàn về việc áp dụng QCVN62-MT:2016/BTNMT cho dự án sản xuất giống cá tra ba cấp ứng dụng công nghệ cao - Vĩnh Hoàn
25/02/2020
103/TB-VPUBND
KL của PCT.UBND tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp xử lý đề nghị giao đất giao thông, thủy lợi do Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên quản lý cho Công ty TNHH Huy Trường Thịnh để thực hiện dự án Khu nhà ở
,
thương mại đường Kênh Đào nối dài
25/02/2020
179/UBND-KTTH
Về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật
25/02/2020
180/UBND-KTN
V/v bảo vệ, cải thiện môi trường không khí và tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh An Giang
25/02/2020
184/UBND-TH
V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
25/02/2020
370/QĐ-UBND
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết địnhsố 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang Đợt 1 năm 2020
25/02/2020
371/QĐ-UBND
Về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản của Ban Quản lý Dự án Nước và Thích ứng với biến đổi khí hậu An Giang do Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) viện trợ không hoàn lại
25/02/2020
372/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
25/02/2020
373/QĐ-UBND
Về điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo mở rộng đường K16, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
25/02/2020
374/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tuyến dân cư dân tộc Chăm xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
25/02/2020
375/QĐ-UBND
Về việc Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương tỉnh An Giang năm 2020
25/02/2020
378/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
25/02/2020
379/QĐ-UBND
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
25/02/2020
738/VPUBND-KTN
V/v thực hiện công tác báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
25/02/2020