Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
186/UBND-KGVX
V/v xây dựng giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
26/02/2020
2
187/UBND-KGVX
V/v hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách
,
ưu đãi người có công
26/02/2020
3
190/UBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo Kết luận số 04/TB-VPCP ngày16/01/2020 của Văn phòng Chính phủ và tham gia giao thông an toàn trong trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại Việt Nam
26/02/2020
4
757/VPUBND-KTN
V/v giao chủ đầu tư dự án Đường tỉnh 948 (giai đoạn 2)
26/02/2020
5
758/VPUBND-KTN
V/v lắp đèn tín hiệu điều khiển giao thông, đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc và biển báo hiệu giao thông tại thành phố Long Xuyên
26/02/2020
6
759/VPUBND-KTN
V/v lắp đèn tín hiệu điều khiển giao thông, đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc và biển báo hiệu giao thông tại huyện Châu Thành
26/02/2020
7
761/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
26/02/2020
8
179/UBND-KTTH
Về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật
25/02/2020
9
180/UBND-KTN
V/v bảo vệ, cải thiện môi trường không khí và tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh An Giang
25/02/2020
10
184/UBND-TH
V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
25/02/2020
11
738/VPUBND-KTN
V/v thực hiện công tác báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
25/02/2020
12
739/QĐ-UBND
V/v rà soát công tác sản xuất để điều hành hoạt động xuất khẩu nông sản, trái cây qua biên giới
25/02/2020
13
744/VPUBND-KTN
V/v xử lý khó khăn về đất đai đối với Dự án Trang trại chăn nuôi heo, gà công nghệ cao
,
và trồng cây ăn trái Trí Nghĩa
25/02/2020
14
746/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Thành Đạt
,
Châu Đốc
25/02/2020
15
185/UBND-KGVX
V/v thực hiện Công văn số 868/BYT-DP về Hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc
25/02/2020
16
175/UBND-KGVX
V/v xin chủ trương sử dụng kinh phí Chăm sóc sức khỏe ban đầu phục vụ phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra trong cơ sở giáo dục
24/02/2020
17
713/VPUBND-KTN
V/v tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng
24/02/2020
18
714/VPUBND-KTN
V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
24/02/2020
19
161/UBND-KTN
V/v tình hình cá chết đột ngột trên sông Cái Vừng
21/02/2020
20
162/UBND-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
21/02/2020
21
163/UBND-NC
V/v công bố Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
21/02/2020
22
164/UBND-NC
V/v tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
21/02/2020
23
168/UBND-TH
V/v thực hiện đồng bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và quy trình nội bộ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
21/02/2020
24
169/UBND-KTTH
V/v tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng
21/02/2020
25
171/UBND-KTTH
V/v giao đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng
,
cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý
21/02/2020
26
679/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị giao đất cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Định Thành,
,
huyện Thoại Sơn
21/02/2020
27
680/VPUBND-KTN
V/v tháo gỡ khó khăn về đất đai đối với 03 Dự án Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
21/02/2020
28
685/VPUBND-KTN
V/v thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030
21/02/2020
29
687/VPUBND-TH
V/v triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
21/02/2020
30
689/VPUBND-KTN
V/v xử lý tình hình cá chết trên sông Cái Vừng
21/02/2020
31
156/UBND-KGVX
V/v thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp giao ban ngày 17/02/2020
20/02/2020
32
654/VPUBND-KTN
V/v đề xuất thực hiện trong hoạt động phát triển thương mại biên giới và phát triển hệ thống Logistics
20/02/2020
33
661/VPUBND-KTN
V/v triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn
20/02/2020
34
151/UBND-KGVX
V/v thực hiện Công văn số 2086-CV/VPTU ngày 14/02/2020 của Tỉnh ủy
19/02/2020
35
153/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
19/02/2020
36
635/VPUBND-KGVX
V/v đề nghị thực hiện dự án “Khu nghỉ dưỡng xanh Hoàng Đức” tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu.
19/02/2020
37
468/VPUBND-TH
V/v tiếp tục thực hiện sáp xếp Chi cục Thuế để thành lập Chi cục Thuế khu vực
19/02/2020
38
653/VPUBND-KGVX
V/v triển khai chương trình xây dựng khóa học tập cộng đồng dạy tiếng anh du lịch cho dân tộc thiểu số tại vùng núi biên giới tại huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn
19/02/2020
39
155/UBND-KTN
V/v kiểm soát hoạt động nhập khẩu động vật hoang dã
19/02/2020
40
651/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona
19/02/2020
41
148/UBND-KTTH
V/v triển khai Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14
18/02/2020
42
149/UBND-TH
V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
18/02/2020
43
598/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Kế hoạch số 871/KHBNN-CN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17/02/2020
44
599/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo Kết luận 27/TB-VPCP
17/02/2020
45
600/VPUBND-KTN
V/v khu vực tái đàn heo
17/02/2020
46
601/VPUBND-KTN
V/v đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020
17/02/2020
47
608/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh dự án Hạ tầng kỹ thuật đường số 20, 20a và đường Trần Quang Diệu nối dài kết hợp khu tái định cư – Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ
17/02/2020
48
610/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
17/02/2020
49
611/VPUBND-KGVX
V/v nhu cầu sử dụng người lao động của Công ty TNHH Công nghiệp Kumho
17/02/2020
50
617/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới
17/02/2020
51
623/VPUBND-TH
V/v chuẩn bị sơ kết triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia
17/02/2020
52
146/UBND-KGVX
V/v tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020
15/02/2020
53
573/VPUBND-KTN
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang
14/02/2020
54
575/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về Bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước
14/02/2020
55
576/VPUBND-KTN
V/v diễn biến tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long
14/02/2020
56
580/VPUBND-TH
V/v thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng
14/02/2020
57
587/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường,
,
ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022”
14/02/2020
58
592/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn gói thầu số 15 thuộc dự án: Mở
,
rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên
14/02/2020
59
593/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 08 công trình Khu dân cư dưới chân Núi Cấm
14/02/2020
60
140/UBND-TH
V/v đôn đốc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính
13/02/2020
61
565/VPUBND-NC
V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục và tăng cường kiểm tra xử lý hành vi khái thác khoáng sản trái phép
13/02/2020
62
135/UBND-TH
V/v điều hành phát triển kinh tế -xã hội trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
12/02/2020
63
138/UBND-TH
V/v giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/02/2020
64
543/VPUBND-NC
V/v tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội
,
quan tâm.
12/02/2020
65
555/VPUBND-KTN
V/v thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV
12/02/2020
66
556/VPUBND-KTN
V/v nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020
12/02/2020
67
557/VPUBND-KTN
V/v chủ trương tái đàn heo
12/02/2020
68
558/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần
12/02/2020
69
559/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần
12/02/2020
70
552/VPUBND-KTTH
V/v triển khai Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
12/02/2020
71
127/UBND-KTTH
V/v bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV
11/02/2020
72
128/UBND-KTTH
V/v cam kết hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP đối với dự án Nhà máy chế biến lương thực xuất khẩu Thoại Sơn
11/02/2020
73
129/UBND-KTTH
V/v cam kết hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP đối với dự án trồng chuối cấy mô công nghiệp xuất khẩu
11/02/2020
74
130/UBND-KGVX
V/v thực hiện Quyết định số 344-QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế
11/02/2020
75
133/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 35/TB-VPCP của Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 31 tháng 01 năm 2020
11/02/2020
76
496/VPUBND-KTN
V/v tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng Khu dân cư đường tránh sạt lở bờ Bắc kênh Xáng , xã Tân An , thị xã Tân Châu
11/02/2020
77
497/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng và trang
,
thiết bị cho Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp Tân Hòa, xã Tân Lợi, huy ện Tịnh
,
Biên, tỉnh An Giang thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
11/02/2020
78
500/VPUBND-KTN
V/v xử lý 02 Cơ sở chế biến thủy sản thuộc ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành
11/02/2020
79
503/VPUBND-KTTH
V/v tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng
11/02/2020
80
506/VPUBND-KTN
V/v Công ty TNHH Ngọc Ngọc Hà xin đầu tư dự án “Kho chứa lúa gạo và bảo quản nông sản sau thu hoạch Ngọc Ngọc Hà”
11/02/2020
81
507/VPUBND-KTN
V/v xin hủy chủ trương mở rộng đất để xây dựng tiện ích phục vụ dự án nhà ở xã hội
,
chung cư Bắc Hà Hoàng Hổ
11/02/2020
82
510/VPUBND-TH
V/v triển khai Chỉ thị số 7/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ
11/02/2020
83
511/VPUBND-KGVX
V/v dừng tổ chức Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2020
11/02/2020
84
512/VPUBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong trường học
11/02/2020
85
513/VPUBND-KGVX
V/v khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại nơi làm việc
11/02/2020
86
514/VPUBND-KGVX
V/v hướng dẫn quản lý chất thải y tế và hướng dẫn xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nhiễm nCoV
11/02/2020
87
519/VPUBND-KTN
V/v hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
11/02/2020
88
521/VPUBND-KTN
V/v dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao
11/02/2020
89
524/VPUBND-KGVX
V/v danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy
11/02/2020
90
525/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện
11/02/2020
91
535/VPUBND-KGVX
V/v báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW
11/02/2020
92
121/UBND-KTN
V/v cập nhật danh mục khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường
,
cần được xử lý trên địa bàn tỉnh An Giang
10/02/2020
93
125/UBND-KTTH
V/v giao đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không có cấu phần xây dựng trên địa bàn tỉnh
10/02/2020
94
465/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án “Chợ và Khu dân cư Mỹ Hòa” của Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa
10/02/2020
95
466/VPUBND-KTN
V/v khảo sát khu vực sạt lở Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu L ương thực Hà An
,
Phát, xã Hòa Bình, huy ện Chợ Mới
10/02/2020
96
467/VPUBND-KTN
V/v bàn giao công trình điện thuộc hệ thống tưới công nghệ cao vùng chuyên canh cây ăn trái tại xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách sang ngành điện quản lý
10/02/2020
97
471/VPUBND-KTN
V/v triển khai dự án San lấp mặt bằng KCN Bình Hòa mở rộng và chủ trương xây dựng điểm mua bán phục vụ công nhân và người lao động tại KCN Bình Hòa
10/02/2020
98
474/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án “Cửa hàng xăng dầu Phú Mỹ” của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Đồng Bằng
10/02/2020
99
476/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên
10/02/2020
100
478/VPUBND-KTN
V/v đặt hàng dịch vụ công ích đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (bao gồm nước rỉ rác) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2021
10/02/2020
101
481/VPUBND-KTN
V/v thanh toán kinh phí thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên
,
địa bàn tỉnh 06 tháng cuối năm 2019
10/02/2020
102
472/VPUBND-KTN
V/v tiếp nhận tài sản tại Bến phà Vàm Cống
10/02/2020
103
495/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và kinh phí xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo lộ trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
10/02/2020
104
119/UBND-KGVX
V/v tiếp tục cho nghỉ học do phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra
07/02/2020
105
120/UBND-KTN
V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người
07/02/2020
106
426/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trường THCS Tây Phú, THCS Vĩnh Chánh, THCS Vọng Thê, THCS Vĩnh Trạch, tiểu học B Vọng Đông điểm chính (Sơn Hòa), Tiểu học Vọng Thê điểm chính (Tân Vọng)
07/02/2020
107
429/VPUBND-KTTH
V/v giải thể Công ty Công trình giao thông An Giang
07/02/2020
108
442/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến dân cư dân tộc Chăm xã Đa Phước, huyện An Phú
07/02/2020
109
440/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến dân cư dân tộc Chăm xã Đa Phước, huyện An Phú
07/02/2020
110
449/VPUBND-KTN
V/v thực hiện các thủ tục về môi trường của dự án sản xuất cá tra giống Vĩnh Hoàn
07/02/2020
111
456/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tiếp tục thực hiện theo quy định
07/02/2020
112
112/UBND-KTTH
V/v giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C do địa phương quản lý
06/02/2020
113
413/VPUBND-KTN
V/v đề nghị thực hiện dự án khu đất bãi bồi thuộc TT. Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh
,
An Giang của Công ty CP Tập đoàn CNC
06/02/2020
114
414/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện thúc đẩy xuất khẩu gạo trong năm 2020
06/02/2020
115
415/VPUBND-KTN
V/v chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người
06/02/2020
116
107/UBND-KTTH
V/v chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
05/02/2020
117
108/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
05/02/2020
118
109/UBND-KTN
V/v thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
05/02/2020
119
109/UBND-KTN
V/v thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
05/02/2020
120
396/VPUBND-KTN
V/v đề nghị xin chủ trương đầu tư dự án “Khu đô thị tại phường Mỹ Hòa” của Công ty CP DV và TM Đông Á
05/02/2020
121
397/VPUBND-KGVX
V/v Kế hoạch triển khai Chính phủ điện tử năm 2020 tại địa phương
05/02/2020
122
401/VPUBND-KGVX
V/v tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh trong các trường học
05/02/2020
123
408/VPUBND-NC
V/v xử lý Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ
05/02/2020
124
409/VPUBND-KTN
V/v khắc phục sự cố gãy dầm ngang cầu Sắt Giữa – ĐT955B, huyện Tri Tôn
05/02/2020
125
104/UBND-TH
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
04/02/2020
126
369/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 35/TB-VPCP của Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 31 tháng 01 năm 2020
04/02/2020
127
370/VPUBND-KGVX
V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
04/02/2020
128
386/VPUBND-KTN
V/v triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý
04/02/2020
129
387/VPUBND-KTN
V/v phòng, chống bệnh cúm gia cầm
04/02/2020
130
389/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thẩm định hồ sơ dự án nạo vét thông luồng sông Cái Vừng giai
,
đoạn kéo dài
04/02/2020
131
97/UBND-KGVX
V/v cho học sinh nghỉ học do phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Cô-rô-na gây ra
03/02/2020
132
98/UBND-KGVX
V/v tạm dừng tổ chức Ngày hội Mắm An Giang - Nam Bộ năm 2020
03/02/2020
133
99/UBND-KGVX
V/v triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
,
mới của vi rút Corona
03/02/2020
134
100/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
03/02/2020
135
101/UBND-KGVX
V/v thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
03/02/2020
136
355/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
03/02/2020
137
356/VPUBND-KTN
V/v rà soát lao động, chuyên gia tại các cơ sở sản xuất công nghiệp – năng lượng – thương mại trên địa bàn tỉnh về Trung Quốc nghỉ tết chưa trở lại làm việc
03/02/2020
138
343/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống văn hóa”
31/01/2020
139
88/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm dường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
26/01/2020
140
81/UBND-KTTH
V/v tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
22/01/2020
141
83/UBND-NC
V/v thực hiện Khoản 2 Điều 15 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
22/01/2020
142
85/UBND-TH
V/v rà soát kiện toàn, đổi tên các tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch, các Phó
,
Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban
22/01/2020
143
86/UBND-KTN
V/v triển khai công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
22/01/2020
144
87/UBND-KGVX
V/v thay đổi tên của Họ đạo thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên
22/01/2020
145
330/VPUBND-KTTH
V/v gia hạn (lần 2) thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 09: Thi công xây lắp công trình Trụ sở UBND xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới
22/01/2020
146
298/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Nạo vét kênh Mặc Cần Dện - Huyện Thoại Sơn
21/01/2020
147
299/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Gia cố sạt lở kênh Núi Chóc Năng Gù (đoạn cặp QL91) – xã Bình Mỹ - Huyện Châu Phú
21/01/2020
148
300/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Gia cố sạt lở bờ Bắc kênh 10 Châu Phú - Huyện Châu Phú
21/01/2020
149
301/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Gia cố sạt lở bờ Bắc kênh Cây Dương (đoạn gần cầu Cây Dương) - Huyện Châu Phú
21/01/2020
150
302/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Sửa chữa, nâng cấp cống Đoàn Kết - Huyện Chợ Mới
21/01/2020
151
303/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Nạo vét kênh ranh Thoại Sơn – Cần Thơ (đoạn từ kênh F đến kênh B) và gia cố sạt lở - Huyện Thoại Sơn
21/01/2020
152
304/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Gia cố sạt lở kênh Núi Chóc Năng Gù (đoạn gần UBND xã Vĩnh Nhuận) - Huyện Châu Thành
21/01/2020
153
305/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án và thời gian thi công gói thầu số 14 và 16 thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu, xã Bình Thạnh, huy ện Châu Thành, tỉnh An Giang
21/01/2020
154
76/UBND-NC
V/v thực hiện nghiêm Luật PCTN và quy định tặng quà và nhận quà tặng
20/01/2020
155
77/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia
20/01/2020
156
78/UBND-KGVX
V/v dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc
20/01/2020
157
66/UBND-TH
V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 5 năm 2021-2025
17/01/2020
158
70/UBND-TH
V/v rà soát, chuẩn bị nội dung kỳ họp bất thường và kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
17/01/2020
159
75/UBND-KTTH
V/v thông báo kế hoạch vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019
17/01/2020
160
276/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu thuộc Công trình Kè chống sạt lở sông Tiền bảo vệ dân cư khu vực thị trấn Phú Mỹ, huy ện Phú Tân, tỉnh An Giang
17/01/2020
161
59/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân
16/01/2020
162
65/UBND-KGVX
V/v tham gia Ngày hội Mắm An Giang – Nam Bộ năm 2020
16/01/2020
163
248/VPUBND-KTTH
V/v miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với gia đình có công với cách mạng
16/01/2020
164
250/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 07/20 20/NĐ - CP của Chính phủ
16/01/2020
165
258/VPUBND-KTN
V/v nâng cấp bến đò Khánh Hòa – Hòa Bình, nối liền xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân
16/01/2020
166
259/VPUBND-KTN
V/v tình hình triển khai các bến đò với thời gian khai thác trên 05 năm và rà soát điều chỉnh Quyết định số 02/2007/QĐ.UBND ngày 04/01/2007 và Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh
16/01/2020
167
245/VPUBND-NC
V/v xử lý Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ
16/01/2020
168
55/UBND-TH
V/v khẩn trương thực hiện sắp xếp, bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định
15/01/2020
169
56/UBND-KTTH
V/v thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSTW và TPCP năm 2018 sang năm 2020
15/01/2020
170
244/VPUBND-TH
V/v chấp thuận cho Hội Đông y huyện Châu Thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
15/01/2020
171
222/VPUBND-KTN
V/v chủ trương tái đàn heo ở thành phố Long Xuyên
14/01/2020
172
224/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14
14/01/2020
173
227/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 16+17: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc công trình Trường THCS Mạc Đĩnh Chi
14/01/2020
174
229/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghi định số 118/2014/NĐ-CP
14/01/2020
175
232/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh quy hoạch cụm dân cư vượt lũ Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn (GĐ1)
14/01/2020
176
46/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ
13/01/2020
177
47/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
13/01/2020
178
191/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương cho tiếp nhận quà tết do tổ chức EDEN và ACEF tài trợ
13/01/2020
179
200/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn
13/01/2020
180
202/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019
,
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13/01/2020
181
214/VPUBND-KTN
V/v xử lý heo không rõ nguồn gốc qua biên giới
13/01/2020
182
38/UBND-KTN
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện An Phú liên quan triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020
10/01/2020
183
39/UBND-KTN
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Chợ Mới liên quan triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020
10/01/2020
184
40/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính
10/01/2020
185
177/VPUBND-KTN
V/v tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ
10/01/2020
186
184/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ
10/01/2020
187
182/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Nâng cấp đường Hương lộ 11, huyện Tịnh Biên
10/01/2020
188
28/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
09/01/2020
189
30/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về kinh tế -xã hội năm 2020.
,
.
09/01/2020
190
31/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu về kinh tế - xã hội năm 2020
09/01/2020
191
32/UBND-KGVX
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Tri Tôn về kinh tế - xã hội năm 2020
09/01/2020
192
33/UBND-KGVX
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Phú Tân về kinh tế - xã hội năm 2020
09/01/2020
193
34/UBND-KGVX
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Tịnh Biên về kinh tế - xã hội năm 2020
09/01/2020
194
152/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng công trình Hội quán Hưng Phước tự ( hạng mục : Phòng thuốc nam, giao thông nội bộ , hệ thống pccc ), thành phố Long Xuyên
09/01/2020
195
155/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Thông tư 22/2019/TTBTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
09/01/2020
196
168/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho
,
HTX Nông nghiệp Đức Thành - xã Mỹ Đức, huy ện Châu Phú, tỉnh An Giang thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉn h An Giang
09/01/2020
197
171/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở kết hợp kiên cố hóa tuyến đường bờ Bắc kênh Cái Sắn, xã Phú Thuận, huy ện Thoại Sơn
09/01/2020
198
35/UBND-KTTH
V/v trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú chuẩn bị làm việc và triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020
09/01/2020
199
36/UBND-KTTH
V/v trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn chuẩn bị làm việc và triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020
09/01/2020
200
37/UBND-KTTH
V/v trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chuẩn bị làm việc và triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020
09/01/2020
201
19/UBND-KTTH
V/v thực hiện Thông báo kết luận số 845/TB-BCĐĐHG của Ban chỉ đạo điều hành giá
08/01/2020
202
22/UBND-KTN
V/v khẩn trương triển khai chi hỗ trợ liên quan đến bệnh Dịch tả heo Châu Phi
08/01/2020
203
122/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
08/01/2020
204
123/VPUBND-KTN
V/v thực hiện chuyển mục đích đất rừng sản xuất sang mục đích khác
08/01/2020
205
126/VPUBND-KTN
V/v tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm qua biên giới
08/01/2020
206
133/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện Thông báo kết luận số 9544/TB-BNN-VP ngày 20/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
08/01/2020
207
134/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở đê bao kết hợp đường giao thông nông thôn, xã Phú Hữu, huy ện An Phú
08/01/2020
208
136/VPUBND-KTN
V/v hướng dẫn thủ tục hành chính thực hiện các cơ sở sản xuất nuôi chim yến trên địa bàn huyện Thoại Sơn
08/01/2020
209
137/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án “Khu du lịch nông nghiệp Công nghệ cao Nhơn Hưng” của Công ty Cổ phần xăng dầu KK Oil
08/01/2020
210
27/UBND-KGVX
V/v thực hiện cập nhật dữ liệu phục vụ công khai văn bản chỉ đạo điều hành
08/01/2020
211
130/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án, bổ sung quy mô thiết bị và xử lý phát sinh hợp đồng của dự án Trường THCS Mạc Đĩnh Chi
08/01/2020
212
12/UBND-KTN
V/v báo cáo, trả lời kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
07/01/2020
213
17/UBND-KTN
V/v hướng dẫn trình tư, thủ tục đầu tư dự án Nông nghiệp Công nghệ cao FAM – An Giang
07/01/2020
214
92/VPUBND-KTN
V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 446/TB-VPCP ngày 26/12/2019
07/01/2020
215
96/VPUBND-KTN
V/v thỏa thuận hướng tuyến công trình Lộ ra 110kV trạm 220kV Châu Thành
07/01/2020
216
102/VPUBND-KTN
V/v triển khai các mô hình nước sạch trên địa bàn tỉnh
07/01/2020
217
103/VPUBND-KTN
V/v nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
07/01/2020
218
110/VPUBND-KTN
V/v cấp phép xây dựng có thời hạn hạng mục san ủi mặt bằng thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai, huyện Tịnh Biên
07/01/2020
219
07/UBND-TH
V/v đôc đốc thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng
,
Dịch vụ công quốc gia
06/01/2020
220
08/UBND-TH
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong hoạt động KSTTHC
06/01/2020
221
09/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện các giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước
,
trên địa bàn tỉnh An Giang
06/01/2020
222
11/UBND-NC
V/v thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
06/01/2020
223
48/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông tư số 27/2019/TTBTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
06/01/2020
224
61/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập
,
Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý
06/01/2020
225
69/VPUBND-NC
V/v triển khai thi hành Nghị định số 100/2019/NĐ - CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
06/01/2020
226
70/VPUBND-TH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
06/01/2020
227
73/VPUBND-NC
V/v xử lý Công văn số 5155/BTP-VĐCXDPL ngày 30/12/2019 của Bộ Tư pháp.
06/01/2020
228
74/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương xây dựng Tượng Quản cơ Trần Văn Thành tại Khu di tích Quản cơ Trần Văn Thành, huyện Châu Phú
06/01/2020
229
78/VPUBND-TH
V/v triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ
06/01/2020
230
81/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp
06/01/2020
231
85/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
,
và Đầu tư
06/01/2020
232
87/VPUBND-TH
V/v rà soát, thay đổ i danh sách cán bộ làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.
06/01/2020
233
88/VPUBND-KGVX
V/v đề nghị hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng là vợ liệt sĩ tái giá của huyện Tịnh Biên
06/01/2020
234
84/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
06/01/2020
235
03/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 88/2019/TT-BTC
03/01/2020
236
28/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam”
03/01/2020
237
32/VPUBND-KTN
V/v chuyển đổi hình thức sử dụng đất của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu gạo Ngọc Thiên Phú
03/01/2020
238
29/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương tiếp nhận quà Tết Nguyên đán 2020 do tổ chức Từ thiện Tzu Chi tài trợ
03/01/2020
239
34/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT
03/01/2020
240
35/VPUBND-KTN
V/v kiểm tra xử lý phương tiện của Việt Nam và phương tiện mang biển số nước ngoài hoạt động vận tải liên vận trên địa bàn tỉnh và theo thẩm quyền
03/01/2020
241
36/VPUBND-KTN
V/v kết quả kiểm tra thực hiện các cầu năm 2019 tại các địa phương theo Đề án xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang (Đề án 426)
03/01/2020
242
40/VPUBND-KTN
V/v xem xét tính cạnh tranh trong việc phát hành hồ sơ mời thầu xây lắp của Sở Giao thông vận tải
03/01/2020
243
09/VPUBND-KTN
V/v dự án nạo vét bãi bồi mở rộng mặt cắt ướt khu vực cồn Liệt Sĩ, thị xã Tân Châu
02/01/2020
244
11/VPUBND-KTN
V/v hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020
02/01/2020
245
12/VPUBND-KTN
V/v chủ trương tạo quỹ đất thực hiện 02 dự án trên địa bàn thị xã Tân Châu
02/01/2020
246
13/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 15 thuộc công trình Trường THCS Tân An
02/01/2020
247
14/VPUBND-KGVX
V/v chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 10 của dự án Trường THCS Tấn Mỹ
02/01/2020
248
15/VPUBND-KTN
V/v thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Huy Trường Thịnh
02/01/2020
249
16/VPUBND-KTN
V/v nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
02/01/2020
250
20/VPUBND-KTN
V/v Quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía
02/01/2020
251
6797/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2019
,
của Thủ tướng Chính phủ
31/12/2019
252
6800/VPUBND-KTN
V/v rà soát hiện trạng các bãi vựa chứa cát sông trên địa bàn thành phố Long Xuyên
31/12/2019
253
6802/VPUBND-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thực hiện
,
hợp đồng thi công xây lắp Dự án Đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác
,
sinh hoạt trên địa bàn tỉnh – giai đoạn 1
31/12/2019
254
6807/VPUBND-KTN
V/v đăng ký th ực hiện dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn cho cá tôm Biofeed” của Công ty Cổ phần th ức ăn Biofeed
31/12/2019
255
6819/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian lập 04 đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn thành phố Long Xuyên
31/12/2019
256
6822/VPUBND-KTN
V/v triển khai Thông báo số 449/TB-VPC
31/12/2019
257
1300/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện kiến nghị của Bộ Tài chính qua kết quả kiểm tra tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2018, chi phí quản lý dự án và vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia
31/12/2019
258
1303/UBND-KTTH
V/v thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ trong giai đoạn chưa có thông tư hướng dẫn
31/12/2019
259
6839/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ bù lỗ chi phí, phun xịt khử mùi, diệt ruồi, san ủi bãi rác, làm đường trong bãi rác
31/12/2019
260
1205/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
31/12/2019
261
1288/UBND-KTN
V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng
,
sinh học trong dịp Tết Nguyên đán
30/12/2019
262
1289/UBND-KGVX
V/v đẩy mạnh công tác quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
30/12/2019
263
1291/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 393/TB-VPCP ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ
30/12/2019
264
1292/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg
30/12/2019
265
6741/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu Đường vào Cầu Tân An và cầu Kênh đào thuộc công trình Cầu Tân An
30/12/2019
266
6743/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Đường Kênh Thần Nông (đoạn thuộc phường Long Phú)
30/12/2019
267
6744/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án Đường tỉnh 957
30/12/2019
268
6745/VPUBND-KTN
V/v gia cố và mở rộng lề đoạn (km0+700 – km0+900) và Sửa chữa mặt cống Bà Điết
,
(km14+080) Đường tỉnh 955B đảm bảo giao thông, phục vụ tết Nguyên đán Canh
,
Tý năm 2020
30/12/2019
269
6748/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian đề xuất việc xác định giá đất cho thuê khu đất Ô Lâm, ấp Phú Lâm,
,
xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn
30/12/2019
270
6755/VPUBND-KTTH
V/v tăng cường triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020
30/12/2019
271
6756/VPUBND-KTN
V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư dự án Nông nghiệp Công nghệ cao FAM – An Giang
30/12/2019
272
6772/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Quyết định số 1363/QĐ-TTgg ngày 11-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ
30/12/2019
273
6775/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện
,
đa khoa khu vực Châu Đốc (sử dụng vốn vay Quỹ Kuwait)
30/12/2019
274
6776/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh An Giang
30/12/2019
275
6777/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn (lần 2) thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 10 Thi công xây lắp thuộc dự án Xây mới Khoa Tâm thần Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
30/12/2019
276
6787/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 249-TB/TU ngày 08/11/2019 của Tỉnh ủy về việc chủ trương đầu tư xây dựng cầu qua xã Mỹ Hòa Hưng
30/12/2019
277
6791/VPUBND-KTN
V/v chấm dứt hiệu lực văn bản quy định về chủ trương đầu tư dự án “Trồng cỏ -vỗ béo bò thịt -Nhà máy giết mổ gia súc”
30/12/2019
278
6794/VPUBND-KGVX
V/v chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 12 và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trường THCS Hòa An
30/12/2019
279
6722/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh giá hợp đồng và ký phụ lục hợp đồng của gói thầu số 11 thuộc công trình Trường THPT Bình Mỹ
27/12/2019
280
6723/VPUBND-NC
xử lý Công văn số 5015/BTP-PBGDPL ngày 18/12/2019 của Bộ Tư pháp
27/12/2019
281
6727/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Cơ sở hỏa táng cho đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh
27/12/2019
282
6728/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng công trình Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo. Hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật
27/12/2019
283
6729/VPUBND-KGVX
V/v chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 17 của dự án Trường THCS Tấn Mỹ
27/12/2019
284
6697/VPUBND-KGVX
V/v khai quật khẩn cấp di tích khảo cổ xã Bình Phú, huyện Châu Phú
26/12/2019
285
6701/VPUBND-KGVX
V/v cho chủ trương tổ chức bắn pháo hoa Tết Canh Tý năm 2020
26/12/2019
286
6704/VPUBND-TH
V/v triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
26/12/2019
287
6705/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức Lễ trao học bổng Vừ A Dính năm 2019 - 2020
26/12/2019
288
6712/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thoại Sơn và huyện An Phú giai đoạn 2016-2020
26/12/2019
289
1280/UBND-KTTH
V/v thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh
25/12/2019
290
6666/VPUBND-KGVX
V/v tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020
25/12/2019
291
6675/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai
,
đoạn 2020 - 2025
25/12/2019
292
6680/VPUBND-KGVX
V/v nhận tài trợ xây dựng Trường Mầm non Dân tộc Chăm, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu
25/12/2019
293
6683/VPUBND-KTTH
V/v gia hạn (lần 6) thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 11: Thi công xây lắp hạng mục Khối nhà chính thuộc công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh An Giang
25/12/2019
294
6693/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 08 Thi công xây lắp (trừ hạng mục PCCC) thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu
25/12/2019
295
6694/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc (sử dụng vốn vay Quỹ Kuwait)
25/12/2019
296
6687/VPUBND-KTN
V/v kiến nghị của Doanh nghiệp về vướng mắc đấu nối quốc QL 91
25/12/2019
297
6688/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án “Khu đô thị ven sông thị trấn An Phú” của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang
25/12/2019
298
6689/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án “Cụm công nghiệp Sao Mai Hòa An” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
25/12/2019
299
6691/VPUBND-KTN
V/v trình tự, thủ tục để thực hiện các Nhà máy điện sinh khối
25/12/2019
300
6692/VPUBND-KTN
V/v Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội đề nghị hỗ trợ Nhà đầu tư tìm vị trí đầu tư dự án nhà máy may tại An Giang
25/12/2019
301
6695/VPUBND-TH
V/v xây dựng Đề án thành lập Thị trấn Đa Phước – huyện An Phú
25/12/2019
302
1276/UBND-KTN
V/v tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều
24/12/2019
303
6638/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 06: Thi công xây lắp hạng mục:
,
Nền đường thuộc công trình: Xây dựng Đường Phan Đình Phùng nối dài (Nguyễn
,
Trường Tộ - Nguyễn Tri Phương)
24/12/2019
304
6639/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công (lần 3) công trình San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư, xã Bình Long, huyện Châu Phú
24/12/2019
305
6641/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án và một số vướng mắc trong thực hiện dự án Hạ
,
tầng cụm dân cư, quân nhân Bộ đội Biên phòng khu vực biên giới tỉnh An Giang
24/12/2019
306
6646/VPUBND-KTN
V/v đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia
24/12/2019
307
6647/VPUBND-KTN
V/v tổ chức phát triển chăn nuôi, gia súc, gia cầm và thủy sản
24/12/2019
308
6650/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 86/2019/TT -BTC của Bộ Tài chính
24/12/2019
309
6651/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 82/2019/TT -BTC của Bộ Tài chính
24/12/2019
310
6652/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 87/2019/TT -BTC của Bộ Tài chính
24/12/2019
311
1267/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng
,
nhân dân tỉnh
23/12/2019
312
1268/UBND-KTTH
V/v đôn đốc thực hiện các kiến nghị của báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 (lần 2)
23/12/2019
313
1269/UBND-KGVX
V/v phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 - 2020
23/12/2019
314
1274/UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
23/12/2019
315
6591/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng Tượng Quản cơ Trần Văn Thành tại Khu di tích Quản cơ Trần Văn Thành, huyện Châu Phú
23/12/2019
316
6604/VPUBND-KTN
V/v chủ trương thực hiện các công trình đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp đổi giấy
,
chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
23/12/2019
317
6606/VPUBND-KTN
V/v đo kiểm tra địa hình đáy sông khu vực sạt lở Quốc lộ 91 xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú
23/12/2019
318
6607/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện xử lý nước rỉ rác tại ô số 2, bãi rác kênh 10, thành phố Châu Đốc
23/12/2019
319
6611/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng 49 ha đất rừng sản xuất tại xã Vĩnh Gia, Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn sang mục đích khác
23/12/2019
320
6616/VPUBND-KTN
V/v thỏa thuận vị trí trạm và hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối, tỉnh An Giang
23/12/2019
321
6617/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ hộ dân có gia cầm bị tiêu hủy và chi phí tiêu hủy gia cầm
23/12/2019
322
6631/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh quy mô Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho HTX Nông nghiệp Đức
,
Thành, xã Mỹ Đức, huy ện Châu Phú, tỉnh An Giang thuộc dự án Chuy ển đổi nông
,
nghiệp bền v ững (VnSAT) tỉnh An Giang
23/12/2019
323
2165/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
20/12/2019
324
6562/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao bổ sung 133 m2 đất
,
sạch cho Trụ sở Chi nhánh Viettel An Giang
20/12/2019
325
6564/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THCS Ô Long Vĩ (điểm phụ Long Thuận), Trường mầm non Bình Mỹ (điểm chính), Trường tiểu học “A” Vĩnh Thạnh Trung điểm chính
,
(Vĩnh Hưng)
20/12/2019
326
6565/VPUBND-TH
V/v thực hiện Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2019.
20/12/2019
327
6566/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
20/12/2019
328
6568/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện đấu nối vào các quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh
20/12/2019
329
6571/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ vốn san lấp mặt bằng khu đất bờ Đông lộ vòng cung ĐT 942
20/12/2019
330
6548/VPUBND-KTN
V/v thi c ông xây dựng Công trình Khắc phục khẩn cấp sạt lở đường GTNT xã Phú Hữu, huy ện An Phú
19/12/2019
331
6549/VPUBND-KTN
V/v kết quả Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lần thứ 2 năm 2019
19/12/2019
332
6554/VPUBND-KTN
V/v công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
19/12/2019
333
6559/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 (năm 2019 - 2020)
19/12/2019
334
6513/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Thông tư 185/2019/TTBQP của Bộ Quốc Phòng
18/12/2019
335
6518/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Công trình Mở rộng tuyến ống cấp nước Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn
18/12/2019
336
6519/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên
18/12/2019
337
6520/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu thuộc công trình Xử lý sạt lở bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao, huy ện Chợ Mới, tỉnh An Giang
18/12/2019
338
6521/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện thi công các gói thầu thuộc Dự án Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn từ Cần Xây – Nhà máy thủy sản Giang Long , tỉnh An Giang
18/12/2019
339
6525/VPUBND-KTTH
V/v gia hạn thời gian thi công lắp đặt thuộc gói thầu của Sở Khoa học và Công nghệ
18/12/2019
340
6528/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội vào dịp Tết Nguyên đán 2020
18/12/2019
341
6529/VPUBND-TH
V/v thực hiện Thông báo số 2756/TB-BTĐKT ngày 06 tháng 12 năm 2019
18/12/2019
342
6531/VPUBND-KTN
V/v quản lý khai thác các công trình cầu, cống và các tuyến đường thuộc Dự án LRAMP
18/12/2019
343
6532/VPUBND-KTN
V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị Tổng kết Đề án số 426/ĐA-UBND ngày 19/7/2017 về xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn giai đoạn 2016-2020
18/12/2019
344
6533/VPUBND-KTN
V/v triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ
18/12/2019
345
6534/VPUBND-KTN
V/v phương án thực hiện cầu Bình Di, dự án LRAMP trên địa bàn tỉnh An Giang
18/12/2019
346
6535/VPUBND-KTN
V/v bổ sung loại hình công nghiệp Dệt May (trong đó có nhuộm) và các loại hình công nghiệp hỗ trợ khác vào quy hoạch KCN Xuân Tô
18/12/2019
347
6536/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư tại Khu thương mại – dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
18/12/2019
348
1256/UBND-TH
V/v triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia
17/12/2019
349
6478/VPUBND-TH
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
17/12/2019
350
6479/VPUBND-TH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ
17/12/2019
351
6485/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình Tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông
17/12/2019
352
6487/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện công trình Xử lý khẩn cấp đá rơi trên đỉnh và dọc sườn núi tuyến đường lên núi Cấm
17/12/2019
353
6496/VPUBND-KTN
V/v đăng ký dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Châu Đốc
17/12/2019
354
6497/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án Khu đô thị tại phường Mỹ Hòa
17/12/2019
355
6498/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh quy mô dự án đầu tư Thay thế đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Long Xuyên
17/12/2019
356
1248/UBND-NC
V/v hướng dẫn bảo đảm an toàn về PCCC trong quá trình hàn cắt kim loại
16/12/2019
357
6436/VPUBND-KTN
V/v tạo quỹ đất xây dựng công trình Điểm sinh hoạt văn hóa tập trung và Bến xe tại thị
,
trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
16/12/2019
358
6438/VPUBND-TH
V/v chấp thuận cho Hội Văn học nghệ thuật huyện Tịnh Biên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
16/12/2019
359
6443/VPUBND-KTN
V/v đầu tư xây dựng Cụm dân cư di dời các hộ vùng sạt lở nghiêm trọng phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
16/12/2019
360
6448/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian trình dự thảo ban hành Quyết định Quy phạm pháp luật
16/12/2019
361
6454/VPUBND-KTN
V/v tham gia đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác và trình bày giải pháp công nghệ Mỹ
,
về xử lý rác thải
16/12/2019
362
6455/VPUBND-KTN
V/v vị trí sản xuất, kinh doanh của Nhà máy nước đá Tân Long Hưng
16/12/2019
363
6456/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án đo đạc, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
16/12/2019
364
6458/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện xử lý rác tồn đọng tại bãi rác xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân
16/12/2019
365
6459/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị giao đất cho các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo
16/12/2019
366
6460/VPUBND-KTN
V/v xác định lưu lượng nước thải xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải rỉ rác kênh 10 thành phố Châu Đốc
16/12/2019
367
6462/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ
16/12/2019
368
6464/VPUBND-KTTH
V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 15 thuộc dự án Khu hành chính TP. Long Xuyên
16/12/2019
369
6465/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tăng cường trang thiết bị Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
16/12/2019
370
1249/UBND-KGVX
V/v chương trình Tâm Đức khám sàng lọc bệnh tim tại tỉnh
16/12/2019
371
1251/UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
16/12/2019
372
1236/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 84/2019/TT-BTC
13/12/2019
373
6403/VPUBND-KGVX
V/v thông báo và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS
13/12/2019
374
6405/VPUBND-KGVX
V/v tạo quỹ đất để mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, huyện Tịnh Biên
13/12/2019
375
6408/VPUBND-TH
V/v chấp thuận cho Hội Văn học nghệ thuật huyện Phú Tân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
13/12/2019
376
6409/VPUBND-TH
V/v chấp thuận cho Hội Văn học nghệ thuật huyện Châu Phú tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
13/12/2019
377
6415/VPUBND-KTN
V/v vốn thực hiện một số dự án sạt lở cấp bách trên địa bàn tỉnh
13/12/2019
378
6417/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Chỉ thị về Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020
13/12/2019
379
1242/UBND-KTN
V/v bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 trên địa bàn tỉnh
13/12/2019
380
6421/VPUBND-KTN
Về việc dừng thực hiện đề tài “Nghiên cứu nâng cao chất lượng con giống và hoàn thiện quy trình nuôi dưỡng nhằm tăng hiệu quả kinh tế của đàn bò thịt tỉnh An Giang”
13/12/2019
381
6424/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án “Nhà nuôi chim yến” của NĐT Trần Thụy Vĩnh Hà
13/12/2019
382
6425/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án “Trang trại chăn nuôi gà Dương Thị Cẩm Giang”
13/12/2019
383
6426/VPUBND-KTN
V/v xin chủ trương thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn cho cá tôm Biofeed”
13/12/2019
384
1233/UBND-TH
V/v tự rà soát, khắc phục số lượng hồ sơ trể hạn trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
12/12/2019
385
1234/UBND-TH
V/v báo cáo thực hiện Chương trình công tác năm 2019 và đề xuất xây dựng
,
Chương trình công tác năm 2020
12/12/2019
386
6390/QĐ-UBND
V/v cho chủ trương tổ chức bắn pháo hoa Tết Canh Tý năm 2020
12/12/2019
387
6393/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Chỉ thị số 31/CTTTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
12/12/2019
388
6395/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án “Mở rộng cơ sở hạ tầng cụm dân cư Phú Hòa 2”
12/12/2019
389
1236/UBND-TH
Về việc chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng.
12/12/2019
390
6362/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Mở rộng khu điều trị nội trú (nội trú 2) Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
11/12/2019
391
6363/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 06 Thi công xây lắp thuộc công trình Trùng tu, tôn tạo Khu di tích cách mạng xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên
11/12/2019
392
6364/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh An Giang
11/12/2019
393
6373/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông và kinh phí xây dựng trường chuẩn quốc gia theo lộ
,
trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
11/12/2019
394
6376/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng gói thầu số 14: Thi công xây lắp các hạng mục còn lại (trừ hạng mục điện) thuộc công trình trường THCS Mạc Đỉnh Chi
11/12/2019
395
6377/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 17 của dự án trường THPT Ung Văn Khiêm
11/12/2019
396
6371/VPUBND-KGVX
V/v triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh (LGSP) và tăng cường kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương
11/12/2019
397
1226/UBND-KGVX
V/v treo biểu ngữ, bandrol, áp phích hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2019
10/12/2019
398
6339/VPUBND-KTN
V/v bổ sung tên đơn vị hành chính vào Dự án nạo vét luồng đảm bảo giao thông trên sông Hậu thuộc huyện An Phú
10/12/2019
399
6351/VPUBND-KTN
V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh than
10/12/2019
400
6357/VPUBND-KGVX
V/v bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố
10/12/2019
401
1220/UBND-TH
V/v báo cáo kết quả Đề án Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
09/12/2019
402
6296/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh dự án Trường dân tộc nội trú THCS Tri Tôn
09/12/2019
403
6299/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện Văn bản số 6092/VPUBNDKGVX ngày 26/11/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
09/12/2019
404
6302/VPUBND-KTN
V/v kiểm tra các công trình, nhà máy, hệ thống cấp nước và chất lượng nước sạch
,
trên địa bàn tỉnh An Giang
09/12/2019
405
6305/VPUBND-KTTH
V/v gia hạn (lần 5) thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 11: Thi công xây lắp hạng mục Khối nhà chính thuộc công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh An Giang
09/12/2019
406
6309/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Tổ chức
,
Nhà Quốc gia
09/12/2019
407
6310/VPUBND-KTN
V/v thành lập Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến
09/12/2019
408
6315/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án “Cửa hàng xăng dầu Điện Hiền”
09/12/2019
409
6316/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án “Khu dân cư và chợ An Long”
09/12/2019
410
6323/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng gói thầu số 17: Thi công xây lắp hạng mục Khối hành chính thuộc dự án Trường THCS Cần Đăng
09/12/2019
411
6324/VPUBND-KGVX
V/v lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án Trường Mẫu giáo An Bình điểm chính (Phú Hiệp), Trường tiểu học B Vọng Đông điểm chính (Sơn Hòa), Trường THCS Vĩnh Chánh, Trường THCS Phú Thuận
09/12/2019
412
6331/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng Chùa Hưng Châu, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
09/12/2019
413
6332/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng công trình tôn giáo Thánh thất Cao Đài Chơn Lý xã Mỹ Khánh – Họ đạo Phước Hòa (hạng mục Chánh điện), xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
09/12/2019
414
6334/VPUBND-KTN
V/v cấp phép thi công công trình Đấu nối đường dẫn ra, vào Trạm dừng Nghỉ Cẩm Bình vào ĐT.945 tại Km0+200, thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú
09/12/2019
415
1222/UBND-TH
V/v chấp thuận cho tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội Đông y huyện Châu Phú
09/12/2019
416
6340/VPUBND-KTN
V/v rà soát việc tiếp nhận lại hạng mục Chợ trong dự án Khu dân cư – TTTM hướng Đông thị trấn Tri Tôn
09/12/2019
417
6341/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công (lần 3) gói thầu số 08 công trình Cơ sở hạ tầng khu du lịch Núi Cấm
09/12/2019
418
6342/VPUBND-KTN
V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu dân cư dưới chân Núi Cấm, huyện Tịnh Biên
09/12/2019
419
6343/VPUBND-KTN
V/v vị trí lắp đặt trụ viễn thông trên tuyến tránh sạt lở Quốc lộ 91, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
09/12/2019
420
1210/UBND-TH
V/v Chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
06/12/2019
421
6284/VPUBND-TH
V/v chấp thuận cho Hội Văn học nghệ thuật huyện An Phú tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
06/12/2019
422
6285/VPUBND-TH
V/v đề nghị triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019
06/12/2019
423
6274/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 79/2019/TT -BTC của Bộ Tài chính
06/12/2019
424
6275/VPUBND-KTTH
V/v đơn giá thu tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư chợ Kênh H, xã Định Thành
06/12/2019
425
6260/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán 2020
05/12/2019
426
6264/VPUBND-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư “Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 – EU tài trợ”
05/12/2019
427
6211/VPUBND-KTN
V/v thực hiện điều chỉnh dự án “Nhà máy phối trộn phân bón Thuận Mùa”
04/12/2019
428
6213/VPUBND-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh dự án Cầu Tân An – ĐT 952
04/12/2019
429
6214/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 26, Hệ thống thoát nước + gờ bó vĩa + lát
,
gạch vĩa hè (đoạn 3,4,5,6) thuộc dự án Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập
04/12/2019
430
6215/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Sao Mai, thị xã Tân Châu
04/12/2019
431
6219/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông thủy
,
lợi phục vụ chuyên canh rau, màu, ứng dụng công nghệ cao vùng Lòng Hồ - Tân
,
Trung, huyện Phú Tân
04/12/2019
432
6223/VPUBND-KTN
V/v chủ trương thực hiện sau khi giải thể Ban Quản lý Hệ thống Bắc Vàm Nao theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh
04/12/2019
433
6230/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện trợ cấp Tết Canh Tý năm 2020
04/12/2019
434
6248/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 83/201 9/NĐ- CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ
04/12/2019
435
6249/VPUBND-KTN
V/v sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa, dông l ốc và khắc phục sạt lở các tuyến đê trên địa bàn huy ện Phú Tân
04/12/2019
436
6250/VPUBND-KTN
V/v sử dụng nguồn Quỹ phòng chống thiên tai của địa phương, để chi hỗ trợ các
,
hộ bị thiệt hại do dông lốc ngày 23/7/2019 trên địa bàn thị xã Tân Châu
04/12/2019
437
6254/VPUBND-KTN
V/v chủ trương giao đất để khai thác vào mục đích đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu
04/12/2019
438
6257/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020
04/12/2019
439
1200/UBND-TH
V/v hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV
03/12/2019
440
6186/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ khắc phục sạt lở trên địa bàn thị xã Tân Châu
03/12/2019
441
6188/VPUBND-KTN
V/v Festival lúa gạo Vĩnh Long
03/12/2019
442
6195/VPUBND-KTN
Về việc cho phép gia hạn thời gian thực hiện 05 đề tài, dự án khoa học và công nghệ.
03/12/2019
443
6202/VPUBND-KGVX
V/v chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 12 và điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án Trường THCS Hòa An
03/12/2019
444
6203/VPUBND-KGVX
V/v xử lý phát sinh hợp đồng, gia hạn thời gian và bổ sung thiết bị của dự án trường THCS Mạc Đĩnh Chi
03/12/2019
445
6204/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
03/12/2019
446
6153/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3052/STNMT-ĐĐ ngày 20/11/2019
02/12/2019
447
6154/VPUBND-KTN
V/v chủ trương tạo quỹ đất đầu tư xây dựng mở rộng Cụm điểm tựa Phú Hữu/An Phú/An Giang
02/12/2019
448
6156/VPUBND-KTN
V/v xử lý khu mỏ đá xây dựng núi Cô Tô, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn (khu II)
02/12/2019
449
6157/VPUBND-KTN
V/v chủ trương thực hiện các công trình đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
02/12/2019
450
6158/VPUBND-KTN
V/v xử lý báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp GCNQSDĐ tại các cụm, tuyến dân cư không phải vượt lũ trên địa bàn huyện An Phú
02/12/2019
451
6159/VPUBND-KTN
V/v xử lý báo cáo về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng khu đất nhà kho và cầu tàu do Công ty TNHH Trường Thắng quản lý, sử dụng thông qua trúng đấu giá
02/12/2019
452
6160/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề xuất cho Công ty TNHH Sản xuất giống cá tra Vĩnh Hoàn thuê đất
02/12/2019
453
6161/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị giao đất mương nước nằm trong dự án Khu dân cư Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn
02/12/2019
454
6164/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề xuất thủ tục điều chỉnh một số nội dung thay đổi Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Cảng thủy nội địa Bình Long
02/12/2019
455
6165/VPUBND-KTN
V/v triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương
02/12/2019
456
6168/VPUBND-KGVX
V/v tăng cường vận động hiến máu tình nguyện và chuẩn bị cho Tết nguyên đán năm 2020
02/12/2019
457
6169/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Showroom vật liệu xây dựng Phú Hà Tây
02/12/2019
458
6170/VPUBND-KTN
V/v hoãn nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt Thạnh Mỹ Tây
02/12/2019
459
6177/VPUBND-KGVX
V/v kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công quốc gia
02/12/2019
460
6178/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
02/12/2019
461
6148/VPUBND-KGVX
V/v tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
29/11/2019
462
6149/VPUBND-KGVX
V/v kinh phí thực hiện hoạt động trợ giúp người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí
29/11/2019
463
6100/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh vị trí quy hoạch mở rộng KCN Bình Long và quy hoạch khu tái định cư nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú
27/11/2019
464
6102/VPUBND-TH
V/v chấp thuận cho Hội Văn học nghệ thuật huyện Tri Tôn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024
27/11/2019
465
6106/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ vốn để đầu tư trang thiết bị Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên
27/11/2019
466
6109/VPUBND-TH
V/v báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC và cung cấp kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC năm 2019
27/11/2019
467
6110/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thí điểm Hệ thống “Du lịch thông minh” và “Quản lý lưu trú” trên địa bàn thành phố Châu Đốc
27/11/2019
468
6115/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ - CP của Chính phủ
27/11/2019
469
6122/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ, ưu tiên cung cấp cát phục vụ hạng mục: Xử lý cấp bách công trình Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu
27/11/2019
470
1178/UBND-KTTH
V/v hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch
27/11/2019
471
6119/VPUBND-KTN
V/v triển khai Thông báo kết luận số 399/TB-VPCP
27/11/2019
472
1172/UBND-TH
V/v chấp thuận chủ trương mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên năm 2019
26/11/2019
473
1173/UBND-TH
V/v chấp thuận chủ trương mở lớp bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019
26/11/2019
474
6088/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Y học cổ truyền An Giang
26/11/2019
475
6093/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường Mẫu giáo Vĩnh Mỹ
26/11/2019
476
6094/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng gói thầu số 12 thuộc dự án Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2
26/11/2019
477
6095/VPUBND-KGVX
V/v mở rộng diện tích Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, huyện Tịnh Biên
26/11/2019
478
6096/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung Nhà vệ sinh thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Quản Cơ Thành
26/11/2019
479
6040/VPUBND-KTN
V/v chuyển đổi hình thức thuê đất
25/11/2019
480
6042/VPUBND-KTTH
V/v thu hồi số tiền thuê đất đã miễn, giảm
25/11/2019
481
6055/VPUBND-KTN
V/v chủ trương nâng cấp, sửa chữa và khai thác bến đò Bến Cát, huyện Châu Phú
25/11/2019
482
6056/VPUBND-KTN
V/v kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện các cầu năm 2019 của các địa phương theo Đề án xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
25/11/2019
483
6058/VPUBND-KTN
V/v kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện các cầu năm 2019 của các địa phương theo Đề án xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
25/11/2019
484
6060/VPUBND-KTN
V/v đầu tư nâng cấp công trình lắp đặt tiêu phản quang trên dải phân cách Đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn
25/11/2019
485
6062/VPUBND-KTN
V/v Gia hạn thời gian thi công gói thầu số 07, công trình Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc Kênh Km5 (Đoạn từ ngã tư Kênh Km2 đến bờ Bắc Kênh Km5)
25/11/2019
486
6064/VPUBND-KTN
V/v chủ trương chuyển 19 nền linh hoạt trên Tuyến dân cư Vĩnh Lợi 2 -Châu Phong (mở rộng) sang nền cơ bản để bố trí cho đối tượng sạt lở
25/11/2019
487
6065/VPUBND-KTN
V/v xem xét bổ sung Tuyến đường tránh qua đô thị An Châu – Bình Hòa, Châu Thành vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025
25/11/2019
488
6066/VPUBND-KTN
V/v thực hiện đầu tư Cụm dân cư ấp Mỹ Hòa và Đường đấu nối Cụm dân cư xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mớ
25/11/2019
489
6003/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Công văn số 917-CV/TU ngày 12/11/2019
22/11/2019
490
6004/VPUBND-KGVX
V/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch
22/11/2019
491
6005/VPUBND-KGVX
V/v vận động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2020
22/11/2019
492
6012/VPUBND-KTTH
V/v miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với gia đình có công với cách mạng
22/11/2019
493
6015/VPUBND-KTTH
V/v giải quyết kiến nghị của ông Từ Vĩnh Thông
22/11/2019
494
6022/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Dự án điện Năng lượng mặt trời tại xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc
22/11/2019
495
6027/VPUBND-KTN
V/v công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản
22/11/2019
496
1165/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính
21/11/2019
497
5972/VPUBND-KTN
V/v triển khai cung cấp các dịch vụ điện bằng phương thức điện tử
21/11/2019
498
5982/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 14 thuộc dự án Trường mẫu giáo An Bình điểm chính-Phú Hiệp
21/11/2019
499
5983/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng gói thầu số 17 thuộc dự án Trường THPT Ung Văn Khiêm
21/11/2019
500
5990/VPUBND-TTPVHCC
V/v gia hạn thời gian đưa TTHC của Sở GTVT vào tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC
21/11/2019
501
5994/VPUBND-NC
V/v triển khai thi hành Nghị định số 91 / 2019/N Đ- CP ngày 1 9 / 11 /2019 của
,
Chính phủ
21/11/2019
502
1157/UBND-KTN
V/v xem xét chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp thông minh Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Xuân Tô
20/11/2019
503
5962/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Quyết định 1616/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ
,
chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
20/11/2019
504
5974/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình Bệnh viện Sản – Nhi An Giang, hạng mục: Cải tạo, mở
,
rộng khối X Quang
20/11/2019
505
2923/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành (lần 4) Công trình Nâng cấp hồ chứa nước Thanh Long - Hạng mục: Nhà quản lý, đường dẫn vào hồ
19/11/2019
506
2924/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Gia cố sạt lở bờ Bắc kênh Cây Dương (đoạn gần cầu Cây Dương)
19/11/2019
507
2925/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Gia cố sạt lở bờ Nam kênh 10 Châu Phú
19/11/2019
508
2938/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương thực hiện xử lý triệt để các sự cố cống dưới đê, đảm bảo hệ thống
,
đê điều an toàn chống lũ
19/11/2019
509
5940/VPUBND-KTTH
V/v gia hạn thời gian thi công (lần 2) gói thầu số 09: Thi công xây lắp Khối hội trường, nhà ăn, phòng nghỉ thuộc công trình Cải tạo và nâng cấp Trụ sở UBND huyện Chợ Mới
19/11/2019
510
5942/VPUBND-TH
V/v chấp thuận cho Hội Kiến trúc sư tỉnh An Giang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)
19/11/2019
511
5947/VPUBND-KGVX
V/v chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo
19/11/2019
512
5921/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019
19/11/2019
513
5881/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Thông báo kết luận số 393/TB-VPCP ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ
18/11/2019
514
5885/VPUBND-KTTH
V/v niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoáng của doanh nghiệp cổ phần hóa
18/11/2019
515
5888/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 76/2019/TT -BTC của Bộ Tài chính
18/11/2019
516
5889/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 80/2019/NĐ - CP của Chính phủ
18/11/2019
517
5890/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 17/2019/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
18/11/2019
518
5898/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện Văn bản số 5686/VPUBNDKGVX ngày 06/11/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
18/11/2019
519
5899/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 15 thuộc dự án Trường THCS Phú Thuận
18/11/2019
520
5913/VPUBND-KTN
V/v triển khai Quyết định 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019
18/11/2019
521
5915/VPUBND-KTN
V/v chủ trương thí điểm thực hiện dự án phát triển ngành nghề nông thôn
18/11/2019
522
5902/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Kết luận của Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp giao ban ngày 11/11/2019 về công tác phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng.
18/11/2019
523
5918/VPUBND-KTN
V/v lập dự án chi tiết triển khai thực hiện Đề án khai thác đa mục tiêu các hồ chứa nước trên địa bàn huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang
18/11/2019
524
1143/UBND-NC
V/v tăng cường công tác tuyên truyền về nhân quyền trên địa bàn tỉnh
15/11/2019
525
5827/VPUBND-KTN
V/v xây dựng đơn giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang
15/11/2019
526
5830/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Nhà máy nước uống thiên nhiên An Giang” của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang
15/11/2019
527
5831/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Trạm dừng nghỉ Vạn Nguyên 2” của DNTN Vạn Nguy ên 2
15/11/2019
528
5832/VPUBND-KGVX
V/v cho chủ trương tổ chức bắn pháo hoa Tết Canh Tý năm 2020
15/11/2019
529
5833/VPUBND-KGVX
V/v cho chủ trương tổ chức bắn pháo hoa Tết Canh Tý năm 2020
15/11/2019
530
5836/VPUBND-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
15/11/2019
531
5838/VPUBND-KTN
V/v hoàn thiện công tác khắc phục sự cố sạt lở Quốc lộ 91 trên địa bàn xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
15/11/2019
532
5846/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình Nâng cấp đường số 3,4 khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa
15/11/2019
533
5852/VPUBND-KGVX
V/v sửa chữa đình Thoại Ngọc Hầu, huyện Thoại Sơn
15/11/2019
534
5855/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa thành phố Long Xuyên
15/11/2019
535
5856/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà thi đấu thể thao thành phố Long Xuyên
15/11/2019
536
5858/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Cổng chào Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam, thành phố Châu Đốc
15/11/2019
537
1147/UBND-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
15/11/2019
538
1149/UBND-KTN
V/v hướng dẫn thực hiện thủ tục đất đai Vùng nuôi trồng thủy sản Bình Phú
15/11/2019
539
5847/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất thuốc thú y thủy sản An Mỹ” của Công ty
,
TNHH SX TM XNK An Mỹ
15/11/2019
540
5866/VPUBND-KTN
V/v xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức
,
hỏa táng trên địa bàn tỉnh
15/11/2019
541
5867/VPUBND-KTN
V/v chủ trương tạo quỹ đất thực hiện 03 dự án trên địa bàn huyện Phú Tân
15/11/2019
542
1138/UBND-TH
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia
14/11/2019
543
5809/VPUBND-TH
V/v Triển khai thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước
14/11/2019
544
5812/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng khẩn cấp ĐT.948
14/11/2019
545
5820/VPUBND-KGVX
V/v chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 17 và gói thầu số 09 thuộc dự án Trường mầm non Hoa Mai (điểm chính mới)
14/11/2019
546
5788/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng công trình tôn giáo Chùa Phước Huệ, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
13/11/2019
547
5793/VPUBND-KTN
V/v đầu tư xây dựng cửa hàng tiện ích của Công đoàn tại KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành
13/11/2019
548
5799/VPUBND-KGVX
V/v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020
13/11/2019
549
5800/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho bà con nghèo và người khuyết tật
13/11/2019
550
1133/UBND-KGVX
V/v treo biểu ngữ hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
12/11/2019
551
3751/VPUBND-KGVX
V/v cho chủ trương tổ chức bắn pháo hoa Tết Canh Tý năm 2020
12/11/2019
552
5752/VPUBND-KTN
V/v phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất
,
để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước
12/11/2019
553
5757/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung thiết bị và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trường THCS Phú Lâm
12/11/2019
554
5758/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trường dân tộc nội trú THCS Tri Tôn
12/11/2019
555
5765/VPUBND-KTTH
V/v giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang
12/11/2019
556
5766/VPUBND-KTN
V/v triển khai các giải pháp phòng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2019 -2020
12/11/2019
557
5770/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
12/11/2019
558
5772/VPUBND-KGVX
V/v thay đổi thời gian tổ chức hoạt động hưởng ứng Chương trình “Thiếu nhi Việt
,
Nam tìm hiểu và tuyên truyền bảo vệ môi trường” tại An Giang
12/11/2019
559
5776/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến đường giao thông nông thôn Vĩnh Lợi – Vĩnh Nhuận – Tân Phú
12/11/2019
560
5780/VPUBND-KTN
V/v tình hình thực hiện dự án Bến tàu du lịch Tân Châu tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu
12/11/2019
561
5781/VPUBND-KTN
V/v thực hiện ý kiến của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chuyển tài sản từ đường địa phương thành Quốc lộ 80B
12/11/2019
562
1129/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 11/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
11/11/2019
563
5711/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức Lễ hội mắm Nam Bộ lần thứ I năm 2020
11/11/2019
564
5718/VPUBND-KTTH
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 17: Thi công xây lắp Trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phú Tân
11/11/2019
565
5728/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung hạng mục Hệ thống điện năng lượng mặt trời và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây mới Khoa Tâm thần bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
11/11/2019
566
5729/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị giao đất để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở
11/11/2019
567
5730/VPUBND-KTN
V/v dự án “Trồng cỏ - vỗ béo bò thịt – Nhà máy giết mổ gia súc” của Công ty Cổ phần Phát triển Nông trại Xanh
11/11/2019
568
5731/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị tiếp nhận khu đất bãi rác thuộc khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên
11/11/2019
569
5732/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án đầu tư “Trường Thịnh Park” của Công ty TNHH Huy Trường Thịnh
11/11/2019
570
5734/VPUBND-KGVX
V/v cho chủ trương tổ chức bắn pháo hoa Tết Canh Tý năm 2020
11/11/2019
571
5735/VPUBND-KGVX
V/v cho chủ trương tổ chức bắn pháo hoa Tết Canh Tý năm 2020
11/11/2019
572
5709/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo
08/11/2019
573
1119/UBND-KGVX
V/v treo băng-rôn hưởng ứng Ngày Thế giới xỏa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11/2019)
06/11/2019
574
1120/UBND-KTN
V/v bảo đảm trật tự ATGT các tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh
06/11/2019
575
5636/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh danh mục thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Sản – Nhi An Giang, giai đoạn I: Khối Sản 200 giường
06/11/2019
576
5637/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh hợp đồng thi công công trình Bệnh viện Sản – Nhi An Giang, hạng mục: Cải tạo, mở rộng khối X quang
06/11/2019
577
5653/VPUBND-KTN
V/v tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013
06/11/2019
578
5654/VPUBND-KTN
V/v ý kiến đổi với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai
06/11/2019
579
5658/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Cửa hàng xăng dầu Dương Tuyết Loan 1” của Công ty TNHH Dương Tuyết Loan
06/11/2019
580
5659/VPUBND-KTN
V/v thực hiện điều chỉnh dự án “ Xây dựng nhà hàng khách sạn Tường Vy ” của DNTN
,
Nhà hàng khách sạn Tường Vy
06/11/2019
581
5678/VPUBND-TH
V/v thực hiện chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia từ Cổng dịch vụ công quốc gia
06/11/2019
582
5684/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THPT Ung Văn Khiêm
06/11/2019
583
5685/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện công trình trường Đại học An Giang. Hạng mục Sân tennis và công trình phụ trợ
06/11/2019
584
5686/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng gói thầu số 12 thuộc dự án Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2
06/11/2019
585
1113/UBND-KTN
V/v thực hiện Tiểu dự án 1: Nạo vét nhánh trái mở rộng nhánh trái sông Hậu từ đầu đến
,
cuối cù lao Mỹ Hòa Hưng
05/11/2019
586
1117/UBND-KGVX
V/v triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm
,
2020 trên địa bàn tỉnh
05/11/2019
587
5594/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươn
05/11/2019
588
5596/VPUBND-KTN
V/v giao khu đất khoảng 3.000 m2 tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú cho Công an tỉnh để mở rộng Trạm Cảnh sát giao thông 40
05/11/2019
589
5602/VPUBND-KGVX
V/v xóa nợ cho số hộ dân đã thực hiện mô hình giảm nghèo tại xã Mỹ Khánh, thành phố
,
Long Xuyên
05/11/2019
590
5603/VPUBND-KGVX
V/v vận động xã hội hóa đường đèn nghệ thuật mừng Xuân Canh Tý 2020
05/11/2019
591
5605/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT
05/11/2019
592
5607/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thiện thủ tục để ký Hợp đồng các dự án Nạo vét tận thu sản phẩm trên địa bàn tỉnh
05/11/2019
593
5612/VPUBND-KTN
V/v xác định vị trí lắp đặt trụ viễn thông tại Quốc lộ 91 (tuyến tránh sạt lở), xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú
05/11/2019
594
5615/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên xã Mỹ Khánh (từ cầu Thông Lưu đến cầu Cái Chiên)
05/11/2019
595
5617/VPUBND-KTN
Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0
05/11/2019
596
5625/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị hoán đổi đất giữa Bưu điện tỉnh và UBND huyện Tịnh Biên
05/11/2019
597
5627/VPUBND-KTN
V/v xin đóng lắp bãi rác huyện và bù lỗ chi phí phun xịt khử mùi, diệt ruồi, san ủi bãi rác, làm đường trong bãi rác
05/11/2019
598
5614/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng cầu Mương Điểm thuộc dự án Nâng cấp đường tỉnh 943 (lần 3
05/11/2019
599
5616/VPUBND-KTN
V/v nâng cấp cầu Duy Tân và xây dựng Cầu sắt tạm nối từ đường Bùi Văn Danh sang đường cặp bờ kè Lê Văn Nhung
05/11/2019
600
5560/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ
04/11/2019
601
5565/VPUBND-KTN
V/v tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020
04/11/2019
602
5567/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thí điểm “Hệ thống Du lịch thông minh” và “Quản lý lưu trú” trên địa bàn thành phố Châu Đốc
04/11/2019
603
5572/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp Tiểu học
04/11/2019
604
5569/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030
04/11/2019
605
5570/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3077/QĐ-BKHCN
04/11/2019
606
5584/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận
04/11/2019
607
5591/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh giá hợp đồng của công trình Nâng cấp, mở rộng khẩn cấp ĐT 948
04/11/2019
608
5498/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 09: Thi công xây lắp khối 08 phòng học + san lấp mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Tấn Mỹ điểm chính mới (Tấn Bình)
01/11/2019
609
1103/UBND-TH
V/v đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
01/11/2019
610
5528/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Khu dân cư Xuân Tô” của Công ty CP May – Diêm Sài Gòn
01/11/2019
611
5529/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất thuốc thú y thủy sản An Mỹ ” của Công ty
,
TNHH SX TM XNK An Mỹ
01/11/2019
612
5530/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Cơ sở sản xuất đường phèn Thiên Sứ” của Công ty TNHH XNK Thiên Sứ
01/11/2019
613
5531/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “ Khu đô thị Thị Trấn Phú Hòa 2” của Công ty CP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam
01/11/2019
614
5533/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương thực hiện xử lý khắc phục sạt lở công trình Đường tỉnh 957
01/11/2019
615
5534/VPUBND-KTN
V/v rà soát việc tiếp nhận lại hạng mục Chợ trong dự án Khu dân cư – TTTM hướng Đông thị trấn Tri Tôn
01/11/2019
616
5535/VPUBND-KTN
V/v kết quả triển khai thực hiện kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang
01/11/2019
617
5536/VPUBND-KTN
V/v kết quả 03 tháng triển khai thực hiện hệ thống quan sát, giám sát về ANTT, an
,
toàn giao thông đường bộ
01/11/2019
618
5541/VPUBND-KTN
V/v giao đất cho Chùa An Hương
01/11/2019
619
5542/VPUBND-TH
V/v đề xuất xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 2020
01/11/2019
620
5543/VPUBND-KTN
V/v giao khu đất dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Châu Đốc cho Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc quản lý
01/11/2019
621
5544/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động của Công ty CP XNK Thủy sản An Giang
01/11/2019
622
5545/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng công trình Tàng cốt đường Nhà thờ Châu Đốc phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc
01/11/2019
623
5547/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương cho nhà đầu tư Nguyễn Tấn Đạt thực hiện dự án “Nhà hàng, khách sạn 04 sao Tiến Đạt Vĩnh Long” tại đường tránh Quốc lộ 91, khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
01/11/2019
624
5553/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Nhà nuôi chim yến” của nhà đầu tư La Thành Đông
01/11/2019
625
5482/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thuê đất của Bưu điện tỉnh An Giang
30/10/2019
626
5494/VPUBND-KTN
V/v đề nghị thực hiện dự án đầu tư của Công ty TNHH thương mại sản xuất GNC
30/10/2019
627
5495/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trường mẫu giáo Hiệp Xương điểm chính mới (Hiệp Thạnh)
30/10/2019
628
5496/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh dự án trường tiểu học D Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh An)
30/10/2019
629
5497/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường tiểu học A Hiệp Xương điểm chính mới (Hiệp Thạnh)
30/10/2019
630
5494/VPUBND-KTN
V/v đề nghị thực hiện dự án đầu tư của Công ty TNHH thương mại sản xuất GNC
30/10/2019
631
1286/UBND-TH
V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
30/10/2019
632
2463/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo số 97/TBBTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
29/10/2019
633
2465/VPUBND-KTN
V/v chủ trương giao khu đất Nhà máy xử lý nước thải Núi Sam cho Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc quản lý
29/10/2019
634
2466/VPUBND-KTN
V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hoàng Bá và bà Trương Thị Thúy Loan
29/10/2019
635
2467/VPUBND-KTN
V/v chủ trương giao khu đất Trụ sở Trung tâm tư vấn và dữ liệu dân cư cho Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc quản lý
29/10/2019
636
2469/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án VnSAT đến tháng 12 năm 2022
29/10/2019
637
1080/UBND-KTTH
V/v quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị
28/10/2019
638
1081/UBND-KTTH
V/v đẩy mạng thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài hính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019
28/10/2019
639
1087/UBND-NC
V/v chậm triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019
28/10/2019
640
5418/VPUBND-KTN
V/v chuyển Văn bản hợp nhất về quản lý chất thải và phế liệu
28/10/2019
641
5419/VPUBND-KTN
V/v chuyển Văn bản hợp nhất về Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
28/10/2019
642
5420/VPUBND-KTN
V/v chuyển Văn bản hợp nhất về Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ
,
môi trường
28/10/2019
643
5439/VPUBND-KTN
V/v chuyển Văn bản hợp nhất về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
28/10/2019
644
5446/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh cao độ hoàn thiện các hạng mục của dự án Trường tiểu học “C” Ô Long Vĩ (điểm chính Long Phú)
28/10/2019
645
5447/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh cao trình hoàn thiện của dự án trường mẫu giáo Hoa Mai (điểm chính) và Trường mẫu giáo Vàng Anh (điểm chính)
28/10/2019
646
5448/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THCS Bình Phước Xuân
28/10/2019
647
5449/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 14 thuộc dự án Trường mẫu giáo An Bình điểm chính-Phú Hiệp
28/10/2019
648
1076/UBND-KGVX
V/v tăng cường kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm từ heo ở khu vực biên giới
25/10/2019
649
1071/UBND-KTTH
V/v xử lý vi phạm các quy định báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 06 tháng năm 2019
24/10/2019
650
5383/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Nhà trọ Hạnh Phát” của Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát
24/10/2019
651
5385/VPUBND-KTN
V/v triển khai đối với kết quả rà soát hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang
24/10/2019
652
5388/VPUBND-KTN
V/v thực hiện thủ tục thỏa thuận đấu nối dự án của Công ty TNHH Hùng Cường
24/10/2019
653
5393/VPUBND-KTN
V/v theo dõi tình hình thực hiện Đề án xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
24/10/2019
654
5401/VPUBND-KTN
V/v hướng dẫn thủ tục đất đai đối với 03 lò đốt rác của Công ty Cổ phần Môi trường
,
Đô thị An Giang
24/10/2019
655
5395/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao
24/10/2019
656
5397/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 845/TBBCĐĐHG của Ban Chỉ đạo điều hành giá tháng 9/2019
24/10/2019
657
5400/VPUBND-KTTH
V/v thu hồi số tiền thuê đất đã miễn, giảm cho Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng Thái Bình Dương Việt Nam
24/10/2019
658
1065/UBND-KTN
V/v danh mục các địa phương còn tình trạng khai thác cát sông, cát núi trái phép
23/10/2019
659
5360/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BXD
23/10/2019
660
5361/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 17/2019/TT-BTNMT
23/10/2019
661
5364/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ, phối hợp cung cấp thông tin Khí tượng Thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai
23/10/2019
662
5369/VPUBND-KTN
V/v chủ trương triển khai bước lựa chọn nhà thầu và thi công xây dựng công trình thuộc Chương trình MTQG XD Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
23/10/2019
663
5373/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện và phân kỳ đầu tư dự án Trường THPT Ung Văn Khiêm
23/10/2019
664
5374/VPUBND-KGVX
V/v chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 17 và gói thầu số 09 thuộc dự ánTrường mầm non Hoa Mai (điểm chính mới)
23/10/2019
665
5375/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 15 thuộc dự án trường THCS Phú Thuận
23/10/2019
666
1062/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát TTHC góp phần nâng cao Chỉ số Cải cách thủ tục hành chính năm 2019
22/10/2019
667
5331/VPUBND-KTN
V/v thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú
22/10/2019
668
5332/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh quy mô Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho Hợp tác
,
xã nông nghiệp Vọng Đông, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
22/10/2019
669
5343/VPUBND-KTN
V/v kết quả thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án “Trung tâm hương
,
mại dịch vụ kết hợp căn hộ cao cấp
22/10/2019
670
5349/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án “Nâng cấp sân vận động Đình”, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
22/10/2019
671
5356/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh phạm vi, quy mô tạo quỹ đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện y học cổ truyền An Giang
22/10/2019
672
5288/VPUBND-KTTH
V/v miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với gia đình có công với cách mạng
21/10/2019
673
5292/VPUBND-KTTH
V/v khai thác khu đất Khu hành chính xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm xe buýt cũ)
21/10/2019
674
5293/VPUBND-KTTH
V/v trả nợ vay Chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ
21/10/2019
675
5296/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 66/2019/TT -BTC của Bộ Tài chính
21/10/2019
676
5298/VPUBND-KTN
V/v thuê chuyên gia hỗ trợ Sở Xây dựng trong công tác kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình
21/10/2019
677
5299/VPUBND-KTN
Về việc chấp thuận thời gian gia hạn đề tài “ Bảo tồn nguồn lợi thủy sản khu vực Búng Bình Thiên kết hợp với phục vụ phát triển du lịch”
21/10/2019
678
5300/VPUBND-KTN
Về việc chấp thuận gia hạn thời gian xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư
21/10/2019
679
3503/VPUBND-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và gia hạn thời gian
,
thực hiện hợp đồng Gói thầu số 24 thuộc Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác
,
sinh hoạt Bình Đức, thành phố Long Xuyên
21/10/2019
680
5304/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị giao các khu đất trên địa bàn huyện Tri Tôn
21/10/2019
681
5309/VPUBND-KTN
V/v chủ trương giao một phần diện tích khu đất tiếp giáp Đường số 27 thuộc công trình Hạ tầng kỹ thật Khu Thương mại – Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 1)
21/10/2019
682
5315/VPUBND-KTN
V/v thanh toán dự án Cầu Mương Kinh – ĐT.954, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang do cấp thẩm quyền dừng triển khai
21/10/2019
683
5316/VPUBND-KTN
V/v duy tu sửa chữa đảm bảo giao thông trên các tuyến Đường tỉnh và đường nội ô thành phố Châu Đốc
21/10/2019
684
5317/VPUBND-KGVX
V/v phối hợp trong tổ chức điều tra về phòng, chống xâm hại trẻ em
21/10/2019
685
5318/VPUBND-KGVX
V/v giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động
21/10/2019
686
5319/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGD ĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm
21/10/2019
687
5323/VPUBND-KTN
V/v chủ trương khắc phục hộ dân có nhà bị sập, ghe ở bị chìm hư hại hoàn toàn do dông, lốc từ ngày 23/7/2019 đến ngày 12/9/2019 trên địa bàn huyện An Phú
21/10/2019
688
1044/UBND-KTTH
V/v tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước
18/10/2019
689
1054/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ
18/10/2019
690
5254/VPUBND-KTN
V/v phát sinh công trình Đường Kênh Thần Nông (đoạn thuộc phường Long Phú), thị xã Tân Châu
18/10/2019
691
5271/VPUBND-KTN
Về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
18/10/2019
692
5274/VPUBND-KTN
V/v kết quả kiểm tra phương tiện neo chờ cát gây cản trở luồng tàu tại khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương
18/10/2019
693
5278/VPUBND-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư dự án Cải tạo mở rộng đường K16, huyện Phú Tân
18/10/2019
694
5285/VPUBND-KTN
V/v đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Châu Đốc của Công ty TNHH Thương mạ i và sản xuất Quản Trung
18/10/2019
695
5273/VPUBND-KTN
V/v tình hình hoạt động các cửa hàng tiện ích kết hợp với nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh An Giang
18/10/2019
696
2537/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung hạng mục Nâng cao lưới điện của dự án Trường trung học cơ sở Bình Phước Xuân
17/10/2019
697
5249/VPUBND-KGVX
V/v triển khai kết luận của Phó Thủ tướng về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách
17/10/2019
698
5224/VPUBND-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang
16/10/2019
699
5225/VPUBND-KTN
V/v giao nền tái định cư dự án Đường đấu nối cụm dân cư xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
16/10/2019
700
5225/VPUBND-KTN
V/v giao nền tái định cư dự án Đường đấu nối cụm dân cư xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
16/10/2019
701
5228/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức Lễ hội Mắm Nam Bộ lần thứ I năm 2020
16/10/2019
702
5234/VPUBND-KTN
V/v xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các cụm, tuyến dân cư không phải vượt lũ trên địa bàn thị xã Tân Châu
16/10/2019
703
5235/VPUBND-KTN
V/v đính chính Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
16/10/2019
704
5170/VPUBND-KGVX
V/v di dời địa điểm sinh hoạt tôn giáo
15/10/2019
705
5172/VPUBND-KGVX
V/v dự án sản xuất phim về di tích lịch sử Đồi Tức Dụp
15/10/2019
706
5175/VPUBND-KTN
V/v hướng dẫn của Bộ Công Thương về đầu tư các dự án thuộc Chương trình Điện nông thôn theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg
15/10/2019
707
5176/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh dự án “Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 2” và việc nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua 100% cổ phần của Công ty CP Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo và Công ty CP Nhà máy năng lượng mặt trời Văn Giáo
15/10/2019
708
5177/VPUBND-KTN
V/v xây dựng công trình của dự án căn hộ cao cấp Marina Plaza Long Xuyên làm ảnh hưởng đến công trình xung quanh
15/10/2019
709
5180/VPUBND-KTN
V/v hoãn nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Khu dân cư Phú Quý của Công ty TNHH TM&XD 252
15/10/2019
710
5183/VPUBND-KTN
V/v đăng ký điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy chế biến thủy sản P&H An Giang
15/10/2019
711
5187/VPUBND-KGVX
V/v chương trình khám bệnh, phát thuốc, tặng quà nhân đạo cho đồng bào nghèo vùng biên ải, vùng sâu, vùng xa tại huyện An Phú
15/10/2019
712
1029/UBND-KTTH
V/v lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025
15/10/2019
713
5188/VPUBND-KTN
V/v triển khai công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở nghiêm trọng Quốc lộ 91 đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
15/10/2019
714
5201/VPUBND-KTN
V/v kết quả khảo sát hiện trường Dự án Nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
15/10/2019
715
5202/VPUBND-KTN
V/v kiểm tra việc di dời các đường dây cáp viễn thông để thi công công trình Đường tỉnh 943 và cầu Phú Hòa
15/10/2019
716
5205/VPUBND-KTN
V/v bàn giao cho huyện Phú Tân các trụ điện không còn sử dụng thuộc dự án Cầu Cái Đầm - Đường tỉnh 954
15/10/2019
717
5206/VPUBND-KTN
V/v nghiệm thu công trình ĐT.943 đoạn từ cầu Mướp Văn đến Tân Tuyến
15/10/2019
718
5207/VPUBND-KTN
V/v phát sinh dự án Khu dân cư dưới chân Núi Cấm, huyện Tịnh Biên
15/10/2019
719
5208/VPUBND-KTN
V/v khai thác đất mái taluy tại Cụm dân cư Kênh F, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn
15/10/2019
720
5209/VPUBND-KTN
V/v giao 10 nền linh hoạt trong Cụm dân cư Lương An Trà để làm Trường Tiểu học B Lương An Trà
15/10/2019
721
5211/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình Xây dựng Đường Phan Đình Phùng nối dài (Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Tri Phương)
15/10/2019
722
2513/VPUBND-KTN
V/v chủ trương xử lý kỹ thuật công trình Nâng cấp đường số 3,4 khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa
15/10/2019
723
5215/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Công văn số 880-CV/TU ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
15/10/2019
724
5216/VPUBND-KTN
V/v đầu tư nhà máy Nhiệt điện đốt bằng nhiên liệu cây Cao lương sinh khối (Biomass Sorghum)
15/10/2019
725
1020/UBND-KTN
V/v hỗ trợ thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích
,
khác để thực hiện dự án
14/10/2019
726
1023/UBND-KGVX
V/v công tác vận động hỗ trợ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo”
14/10/2019
727
5121/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho HTX Phú Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang (lần 2)
14/10/2019
728
5123/VPUBND-KTN
V/v thực hiện hoạt động thuộc Chương trình Nâng cao năng lực công ty cấp nước do Hiệp hội cấp nước Úc tài trợ
14/10/2019
729
5125/VPUBND-KTN
V/v kinh phí hỗ trợ bồi hoàn thực hiện Tuyến đê bờ Đông Kênh 11, xã Bình Phú, huyện Châu Phú
14/10/2019
730
5126/VPUBND-KTN
V/v tình hình và công tác cảnh báo các điểm sạt lở 9 tháng đầu năm 2019
14/10/2019
731
5128/VPUBND-KTN
V/v kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy chế biến bột cá, mỡ cá từ phụ phẩm cá tra, cá basa của Công ty TNHH Kovie Vina
14/10/2019
732
5129/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị giao đất cho Giáo xứ Kinh Xáng
14/10/2019
733
5154/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh đối tượng hỗ hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg
14/10/2019
734
5156/VPUBND-KGVX
V/v thành lập và quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định
14/10/2019
735
5157/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương bổ sung đối tượng hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
14/10/2019
736
5136/VPUBND-KTN
Về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
14/10/2019
737
5160/VPUBND-KGVX
V/v tham gia sử dụng phần mềm VNPT-iOffice của Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh
14/10/2019
738
5161/VPUBND-KGVX
V/v thông qua phương án tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2020-2021
14/10/2019
739
5162/VPUBND-KGVX
V/v chuyển chi tiêu tuyển sinh năm 2019 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang
14/10/2019
740
5083/VPUBND-KTN
V/v nhà đầu tư xin đầu tư ngành dệt, may, nhuộm tại Khu công nghiệp Xuân Tô, Tịnh Biên
11/10/2019
741
5088/VPUBND-NC
V/v triển khai thi hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
11/10/2019
742
5096/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh cao trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và khối chính thuộc dự án Trường mẫu giáo Hoa Mai (điểm chính) và Trường mẫu giáo Vàng Anh
,
(điểm chính)
11/10/2019
743
5097/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường Tiểu học A Bình Phước Xuân điểm chính (Bình Trung)
11/10/2019
744
5098/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng gói thầu số 09: Thi công xây lắp khối 08 phòng học + san lấp mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Tấn Mỹ điểm chính mới (Tấn Bình)
11/10/2019
745
5099/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 12: Thi công xây lắp các hạng mục còn lại và thử tĩnh thuộc dự án Trường THPT Tịnh Biên
11/10/2019
746
5102/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ t ịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11/10/2019
747
5107/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ hồ sơ và Cơ sở nhân đạo của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
11/10/2019
748
5108/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Sân đua bò huyện Tri Tôn
11/10/2019
749
5118/VPUBND-TH
V/v đính chính văn bản
11/10/2019
750
5111/VPUBND-KTN
Về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản
11/10/2019
751
5114/VPUBND-KTN
Về việc điều chỉnh sản phẩm đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng các giống bản địa và phát triển các giống cây ăn quả tiềm năng phục vụ phát triển ngành cây ăn quả cho tỉnh
,
An Giang”
11/10/2019
752
5116/VPUBND-KTN
Về chấp thuận cho tiếp nhận và triển khai dự án GRAISEA 2 trên địa bàn tỉnh An Giang
11/10/2019
753
5119/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian tham mưu, đề xuất việc điều chỉnh danh mục thiết bị dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Sản – Nhi An Giang, giai đoạn 1: khối Sản
,
200 giường
11/10/2019
754
5120/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh quy mô, diện tích giải phóng mặt bằng dự án Cầu Vĩnh Lộc, huyện An Phú
11/10/2019
755
1015/UBND-KTTH
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy hoạch
10/10/2019
756
1016/UBND-KTTH
V/v thực hiện Quyết định của Bộ Tài chính
10/10/2019
757
5054/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Cơ sở đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy nội địa”
10/10/2019
758
5055/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang
10/10/2019
759
5062/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trường Mẫu giáo Hoa Phượng
10/10/2019
760
5063/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn hợp đồng thi công gói thầu số 12: Thi công xây lắp hạng mục công trình còn lại thuộc dự án Trường tiểu học “B” Tân An điểm chính (Tân Hậu A2)
10/10/2019
761
5051/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thương lượng đàm phán ký kết hợp đồng các dự án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
10/10/2019
762
5069/VPUBND-KTTH
V/v miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với gia đình có công với cách mạng
10/10/2019
763
5070/VPUBND-KTTH
V/v miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với gia đình có công với cách mạng
10/10/2019
764
1012/UBND-KTTH
V/v xây dựng Kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2021-2025
09/10/2019
765
5028/VPUBND-KTN
V/v tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi
09/10/2019
766
5030/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do mưa, dông lốc
09/10/2019
767
5031/VPUBND-KTN
V/v rà soát tổng đàn heo thực tế hiện nay để xem xét việc bổ sung, cấp hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
09/10/2019
768
5032/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 42/2019/NĐ-CP
09/10/2019
769
5033/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Chương trình không còn nạn đói đến năm 2025
09/10/2019
770
5034/VPUBND-KTN
V/v hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi
09/10/2019
771
5035/VPUBND-KTN
V/v xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác heo ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh
09/10/2019
772
5036/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo 4603/TBBNN-VP ngày 02/7/2019
09/10/2019
773
1013/UBND-KGVX
V/v hướng dẫn, hỗ trợ Ban Trị sự Trung ương GH PGHH tiếp tục triển khai kế hoạch
,
xây dựng trụ sở BTS PGHH cơ sở
09/10/2019
774
5037/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Khu dân cư Thiên Minh Bình Đức” của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Bất động sản Thiên Minh
09/10/2019
775
5039/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Điểm dừng chân sinh thái Hà Gia” của Công ty TNHH A Phúc Hà Gia
09/10/2019
776
5040/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Điện Hiền”
09/10/2019
777
1010/UBND-TH
V/v thống nhất chủ trương điều chỉnh, sáp nhập các ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn hộ dân trên địa bàn tỉnh
08/10/2019
778
4986/VPUBND-TH
V/v thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 26 tháng 9 năm 2019
08/10/2019
779
4987/VPUBND-TH
V/v thực hiện Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02 tháng 10 năm 2019
08/10/2019
780
5000/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh Dự án “Phát triển đàn bò theo hướng công nghệ cao”
08/10/2019
781
5002/VPUBND-KTN
V/v chủ trương tạo quỹ đất đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Bình Long
,
điểm chính (mở rộng), xã Bình Long, huyện Châu Phú
08/10/2019
782
5003/VPUBND-KTN
V/v chủ trương tạo quỹ đất thực hiện công trình Hệ thống tưới tiêu phục vụ cho diện
,
tích sản xuất bị ảnh hưởng sau khi lấp kênh Vĩnh An, thị xã Tân Châu
08/10/2019
783
5007/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà thi đấu thể thao thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
08/10/2019
784
5009/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 10 thuộc dự án Xây
,
mới Khoa Tâm thần Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
08/10/2019
785
996/UBND-TH
V/v phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền
07/10/2019
786
4965/VPUBND-KTTH
V/v hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước
07/10/2019
787
4978/VPUBND-KTN
V/v đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Châu Đố
07/10/2019
788
4981/QĐ-UBND
V/v thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định 678/QĐ-TTg
07/10/2019
789
992/UBND-KTTH
V/v thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
04/10/2019
790
4946/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cụ thể hóa các tiêu chí, quy định về khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chỉnh trang đô thị
04/10/2019
791
4962/VPUBND-KTN
V/v đề xuất chuyển hình thức thuê đất của Công ty TNHH Thương mại Hải Thịnh Phát
04/10/2019
792
4963/VPUBND-KTN
V/v chấp thuận trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng Khu Tái định cư Vĩnh Xương mở rộng
04/10/2019
793
4925/VPUBND-KTN
V/v chủ trương tạo quỹ đất thực hiện dự án Kiểm soát lũ Vùng Tây Sông Hậu, huyện Châu Thành
03/10/2019
794
4926/VPUBND-KTN
V/v giải ngân chi phí bồi thường dự án Đường tỉnh 948
03/10/2019
795
4927/VPUBND-KTN
V/v triển khai cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử
03/10/2019
796
4930/VPUBND-KTN
V/v kinh phí đầu tư lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến tránh khu vực sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91 thuộc địa bàn xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh AG
03/10/2019
797
4931/VPUBND-KTN
V/v giải pháp lắp đặt rào chắn ngăn chặn phương tiện giao thông di chuyển vào khu vực sạt lỡ trên tuyến QL91 thuộc địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
03/10/2019
798
4932/VPUBND-KTN
V/v kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025
03/10/2019
799
4941/VPUBND-KTN
V/v không đầu tư công trình Cổng chào xã Nông thôn mới Bình Thạnh Đông
03/10/2019
800
4943/VPUBND-KTTH
V/v sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố
03/10/2019
801
4893/VPUBND-KGVX
V/v phối hợp tổ chức Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019
02/10/2019
802
4895/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 338/TB-VPCP ngày 24-9-2019 của Văn phòng Chính phủ
02/10/2019
803
4900/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình: Nâng cấp đường số 3, số 4 Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành
02/10/2019
804
4901/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công (lần 2) Công trình san lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư. Gói thầu số 10: thi công xây lắp hạng mục san lấp mặt bằng + thoát nước khu B, C, xã
,
Bình Long, huyện Châu Phú
02/10/2019
805
4903/VPUBND-KTN
V/v kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án
,
nhà ở sai phép, không phép
02/10/2019
806
4905/VPUBND-KTN
V/v chủ trương tạo quỹ đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học A Bình Phước Xuân điểm chính (Bình Trung), xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới
02/10/2019
807
4906/VPUBND-KTN
V/v chủ trương tạo quỹ đất thực hiện 03 dự án trên địa bàn huyện Tịnh Biên
02/10/2019
808
4907/VPUBND-KTN
V/v chủ trương tạo quỹ đất đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi nội đồng vùng rau màu ấp Phước Khánh. xã Phước Hưng, huyện An Phú
02/10/2019
809
4919/VPUBND-KTTH
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc công trình Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 5, 6, 7
02/10/2019
810
4924/VPUBND-KTN
V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020
02/10/2019
811
972/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/2019 của Bộ Tài chính
01/10/2019
812
4848/VPUBND-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh vị trí Trạm Vĩnh Bình sang Vĩnh An thuộc Dự án Trang bị
,
trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang
01/10/2019
813
4855/VPUBND-KGVX
V/v phối hợp tổ chức Tuyên dương “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2019
01/10/2019
814
4864/VPUBND-KTN
V/v triển khai chương trình phối hợp Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông học sinh, sinh viên giai đoạn 2019-2024
01/10/2019
815
4876/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/09/2019 của Chính phủ
01/10/2019
816
4862/VPUBND-KTN
V/v chuẩn bị Dự án cấp nước an toàn Vùng đồng bằng sông Cửu Long
01/10/2019
817
4871/VPUBND-KTTH
V/v miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với gia đình có công với cách mạng
01/10/2019
818
4872/VPUBND-KTTH
V/v xử lý đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu
01/10/2019
819
4879/VPUBND-KGVX
V/v đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp và nhu cầu đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới của huyện Châu Phú
01/10/2019
820
4880/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trường THPT Bình Chánh
01/10/2019
821
4881/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trường tiểu học “C” Cần Đăng (điểm chính)
01/10/2019
822
4882/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trường mẫu giáo Ô Long Vĩ điểm phụ (Long Phú)
01/10/2019
823
4883/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 17: Thi công xây lắp Khối Văn phòng Ban Giám hiệu thuộc dự án trường THCS Long Kiến
01/10/2019
824
4884/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 12 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học An Bình điểm chính (Phú Hiệp)
01/10/2019
825
4885/VPUBND-KTN
Về việc tham gia Tuần lễ văn hóa nghệ thuật truyền thống các vùng miền và Chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng Hội nghị toàn quốc
01/10/2019
826
4835/VPUBND-KGVX
V/v triển khai các quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
30/09/2019
827
4809/VPUBND-NC
V/v triển khai thực hiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
27/09/2019
828
4812/VPUBND-KTN
Về việc nghiên cứu triển khai thực hiện các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao
27/09/2019
829
4813/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 5571/TB-BNN-VP ngày 05/8/2019
27/09/2019
830
4816/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Ứng dụng hệ thống trại kín trong chăn nuôi gà thịt an toàn
,
sinh học”của Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao An Tâm
27/09/2019
831
4818/VPUBND-KTN
V/v tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện
27/09/2019
832
4819/VPUBND-KTN
V/v đầu tư Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tịnh Biên
27/09/2019
833
4830/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý ngành hàng cá tra
27/09/2019
834
953/UBND-KTN
V/v thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh
26/09/2019
835
4789/VPUBND-KTN
Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt,
,
tôm càng đỏ
26/09/2019
836
4802/VPUBND-KTN
V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây lắp dự án “Đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang”
26/09/2019
837
4807/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình chùa Long Hòa Tự, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
26/09/2019
838
4799/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ cánh đồng lớn xã Bình Phú, huyện Châu Phú
26/09/2019
839
4804/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 10 thuộc dự án trường mẫu giáo Long Giang điểm phụ (điểm chính tiểu học C Long Giang
26/09/2019
840
4805/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 15 thuộc dự án trường THCS Vọng Thê
26/09/2019
841
4769/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương tiếp nhận quà Trung thu do tổ chức ACEF và tổ chức EDEN tài trợ
25/09/2019
842
4778/VPUBND-KGVX
V/v sử dụng vốn ứng trước để thanh toán, tạm ứng chi phí các gói thầu thuộc dự án trường THPT Ung Văn Khiêm
25/09/2019
843
4780/VPUBND-KGVX
V/v cho chủ trương tổ chức bắn pháo hoa Tết Canh Tý năm 2020
25/09/2019
844
942/UBND-KTTH
V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm trông xe trên địa bàn tỉnh An Giang
24/09/2019
845
4709/VPUBND-KGVX
V/v tăng cường xử lý văn bản trên môi trường mạng
24/09/2019
846
4711/VPUBND-KGVX
V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành VNPT-iOffice
24/09/2019
847
4713/VPUBND-KGVX
V/v phối hợp thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động
24/09/2019
848
4716/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ xác định quy hoạch Nhà máy Điện mặt trời Mashal An Giang xã An Cư, huyện Tịnh Biên với các quy hoạch dự án khác
24/09/2019
849
4219/VPUBND-KTN
V/v giao khu đất dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Châu Đốc cho Ủy
,
ban nhân dân thành phố Châu Đốc quản lý
24/09/2019
850
4725/VPUBND-KTTH
/v tăng cường khai thác nguồn thu thuế bảo vệ môi trường
24/09/2019
851
4726/VPUBND-KTTH
V/v miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với gia đình có công với cách mạng
24/09/2019
852
4734/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư GEO FOCUS đầu tư dự án xử lý rác thải
,
sinh hoạt phát điện trên địa bàn tỉnh
24/09/2019
853
4736/VPUBND-KTN
V/v tình hình thực hiện dự án Bến tàu du lịch tân Châu của Công ty TNHH MTV Ven Sông Việt Tân Châu
24/09/2019
854
4738/VPUBND-KTN
V/v xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang xin tiếp tục duy trì hoạt động 04 dây chuyền nghiền xi măng
24/09/2019
855
4739/VPUBND-KTN
V/v đăng ký điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy chế biến thủy sản P&H An Giang
24/09/2019
856
4740/VPUBND-KTN
V/v đăng ký điều chỉnh dự án Nhà máy xay xát lau bóng gạo xã Nhơn Hội
24/09/2019
857
4743/VPUBND-KGVX
V/v cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình trường trẻ em khuyết tật
24/09/2019
858
4749/VPUBND-KTN
V/v thỏa thuận hướng tuyến đường dây 22kV thuộc dự án “TBA 220kV Châu Thành (An Giang) và đấu nối”
24/09/2019
859
4757/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị cấp Quyết định chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp Sao Mai Hòa An
24/09/2019
860
4732/VPUBND-KTN
V/v phối hợp tổ chức “Ngày hội ATGT khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long năm 2019”
24/09/2019
861
4733/VPUBND-KTN
V/v Quản lý và cấp phép cho ô tô lưu thông trên tuyến đường lên Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
24/09/2019
862
4695/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của
,
Bộ Khoa học và Công nghệ
23/09/2019
863
4654/VPUBND-KGVX
V/v kinh phí sửa chữa đường dây điện từ máy phát điện đến trạm điện cao thế của trường trung cấp nghề dân tộc nội trú
20/09/2019
864
4655/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 09 thuộc công trình Trường tiểu học “A” An Hòa điểm chính (Bình An 2)
20/09/2019
865
4657/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận tài trợ bàn, ghế, kệ và một số dụng cụ cho thư viện của 04 trường tiểu học trên địa bàn huyện Tri Tôn, do Tổ chức The Library Project -Hoa kỳ tài trợ
20/09/2019
866
4658/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 16 thuộc công trình Trường tiểu học D Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh An
20/09/2019
867
4659/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trường dân tộc nội trú THCS Tri Tôn
20/09/2019
868
4665/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất của Chùa Long Định
20/09/2019
869
4668/VPUBND-KTN
V/v chủ trương bổ sung, mở rộng khu đất để thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, huyện Chợ Mới
20/09/2019
870
4669/VPUBND-KTN
V/v chủ đầu tư 03 lò đốt rác thải sinh hoạt: thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn; thị rấn
,
Mỹ Luông, huyện Chợ Mới và xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn
20/09/2019
871
4677/VPUBND-KTN
V/v chủ trương bố trí đất xây dựng trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh và Đội Quản lý thị trường số 1
20/09/2019
872
926/UBND-NC
V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
19/09/2019
873
4638/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-TTg ngày 12/9/2019 của Thủ tướng
,
Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025,
,
tầm nhìn đến năm 2030
19/09/2019
874
4640/VPUBND-KTN
V/v khắc phục sạt lỡ bờ Sông Hậu (Quốc lộ 91), xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang
19/09/2019
875
4642/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 28/2019/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ
19/09/2019
876
4614/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Giấy phép Xử lý chất thải nguy hại số 6.080.VX ngày 10/9/2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang
18/09/2019
877
4617/VPUBND-KTN
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
18/09/2019
878
4619/VPUBND-KTN
Về việc dừng hỗ trợ dự án sản xuất thử nghiệm cà chua bi nhóm sinh trưởng vô hạn trong nhà màng ứng dụng hệ thống nông nghiệp công nghệ cao sử dụng nền tảng IoT trong sản xuất
18/09/2019
879
4598/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Dự án nâng sức chứa hồ Ô Tưk Sa phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
17/09/2019
880
918/UBND-KTN
V/v thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa dông, lốc xoáy trên địa bàn tỉnh
17/09/2019
881
4538/VPUBND-KTN
V/v thực hiện đầu tư Cụm công nghiệp Lương An Trà, huyện Tri Tôn
16/09/2019
882
4545/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 26, Hệ thống thoát nước + gờ bó vĩa + lát
,
gạch vĩa hè (đoạn 3,4,5,6) thuộc dự án Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập
16/09/2019
883
4546/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ đến đường Võ Thị Sáu), thành phố Long Xuyên
16/09/2019
884
4551/VPUBND-KTTH
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 09: Thi công xây lắp công trình Trụ sở UBND xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới
16/09/2019
885
4554/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị giao đất cho Chùa Bửu Sơn
16/09/2019
886
4557/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung chỉ tiêu liên kết đào tạo năm 2019 cho Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang
16/09/2019
887
4560/VPUBND-KTTH
V/v thu tiền thuê đất 352 m2 tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
16/09/2019
888
4563/VPUBND-KTTH
V/v xử lý các khoản cho vay thí điểm đối với dự án chuỗi liên kết dọc cá tra Tafishco
16/09/2019
889
4573/VPUBND-KGVX
V/v phê duyệt phương án bồi hoàn và tạm ứng vốn để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề Chợ Mới
16/09/2019
890
4574/VPUBND-KGVX
V/v tiếp tục thực hiện dự án Trường mẫu giáo Bình Long (điểm chính mới)
16/09/2019
891
4575/VPUBND-KGVX
V/v ứng vốn thanh toán khối lượng hoàn thành dự án trường THPT Nguyễn Văn Thoại
16/09/2019
892
4576/VPUBND-KTN
V/v nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư Kè và Khu dân cư thương mại ven sông hậu của Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc
16/09/2019
893
4584/VPUBND-KTN
V/v tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Phú Tân
16/09/2019
894
4587/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 14 - Dự án: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành
16/09/2019
895
4588/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công Gói thầu số 09 Thi công xây lắp công trình – Công trình HTX Nông nghiệp Phú Thạnh, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
16/09/2019
896
4589/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành (lần 3) Công trình Nâng cấp hồ chứa nước Thanh Long - Hạng mục: Nhà quản lý, đường dẫn vào hồ
16/09/2019
897
4592/VPUBND-KTN
V/v đầu tư lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến tránh khu vực sạt lở trên tuyến QL 91 thuộc địa bàn xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh AG
16/09/2019
898
4561/VPUBND-KTN
V/v giao đất thực hiện dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Châu Đốc tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc
16/09/2019
899
4502/VPUBND-KTN
V/v rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình thông qua HĐND tỉnh bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 tại kỳ họp lần thứ 12 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX
13/09/2019
900
4503/VPUBND-KTN
V/v kết quả thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh
13/09/2019
901
4504/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ
13/09/2019
902
4508/VPUBND-KTN
V/v xóa các điểm tập kết rác trên địa bàn thành phố Long Xuyên
13/09/2019
903
4509/VPUBND-KTN
V/v triển khai đầu tư thí điểm mô hình làng nổi cộng sinh bền vững, thân thiện với môi
,
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hồ Búng Bình Thiên, huyện An Phú
13/09/2019
904
4512/VPUBND-KGVX
V/v nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài của CN Công ty Sterling and Wilson Private Limited tại Việt Nam
13/09/2019
905
4518/VPUBND-KTN
V/v lồng ghép Sơ kết Chỉ thị số 13-CT/TW
13/09/2019
906
4524/VPUBND-KGVX
Vv triển khai Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang
13/09/2019
907
4527/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ
13/09/2019
908
4528/VPUBND-KGVX
Vv hỗ trợ các hoạt động “Hành trình từ trái tim 2019 đến vùng sông rạch đồng bằng sông Cửu Long” tại tỉnh An Giang
13/09/2019
909
4531/VPUBND-KGVX
V/v triển khai tín dụng đối với người lao động theo Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg
13/09/2019
910
4534/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức triển khai điểm giữ trẻ mùa lũ năm 2019
13/09/2019
911
4472/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Xây mới Khoa Tâm thần Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
12/09/2019
912
4473/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh quy mô xây dựng công trình Trạm Y tế xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
12/09/2019
913
4474/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung gói thầu thuộc hạng mục Hệ thống xử lý nước thải 20m3/ngày
,
đêm (phần thiết bị xây lắp công nghệ) dự án Phòng khám đa khoa khu vực
,
Thạnh Mỹ Tây
12/09/2019
914
4491/VPUBND-KTN
V/v mời gọi đầu tư xây dựng Công trình: Cầu số 10-Nối tỉnh lộ 941 huyện Châu Thành với đường Nam kênh 10 huyện Châu Phú
12/09/2019
915
4495/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công Gói thầu số 31 dự án Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Thoại Sơn.
12/09/2019
916
4497/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian xử lý Công văn số 4285/VPUBND-KGVX ngày 30/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.
12/09/2019
917
4498/VPUBND-KGVX
V/v Hộ kinh doanh Kim Phụng đăng ký thực hiện dự án “Nhà hàng khách sạn Kim Phụng” tại xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên.
12/09/2019
918
899/UBND-KTTH
V/v chi thù lao cho các Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc trên địa bàn tỉnh An Giang
11/09/2019
919
4451/VPUBND-KGVX
V/v Thư mừng Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
11/09/2019
920
4457/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hợp đồng thi công Đường tỉnh 957
11/09/2019
921
4415/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 48/2019/TT -BTC của Bộ Tài chính
10/09/2019
922
4418/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 09 thuộc dự án Trường THCS Bình Phước Xuân
10/09/2019
923
4419/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ xây dựng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm của Tổ chức Saigon Children’s Charity CIO
10/09/2019
924
4420/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 10 thuộc dự án trường mẫu giáo Long Giang điểm phụ (điểm chính tiểu học C Long Giang)
10/09/2019
925
4423/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BVHTTDL ngày 03/9/2019
,
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10/09/2019
926
4426/VPUBND-KTN
V/v xin ý kiến Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về khu vực thực hiện Dự án “Chỉnh trị
,
dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở bờ sông Hậu, bảo vệ đô thị thành phố Long Xuyên
,
thích ứng với biến đổi khí hậu
10/09/2019
927
4427/VPUBND-KTN
V/v giới thiệu quỹ đất thực hiện dự án đầu tư của LOTTE Mart Việt Nam
10/09/2019
928
4428/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án Kè và Khu dân cư thương mại ven sông hậu của Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc
10/09/2019
929
4442/VPUBND-KTN
V/v HTX GTVT Phú Quý xin chủ trương mở bến đò Vàm Cống
10/09/2019
930
888/UBND-KTN
V/v đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh An Giang
10/09/2019
931
884/UBND-TH
Về việc triển khai khắc phục những hạn chế, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2019 tỉnh An Giang
09/09/2019
932
885/UBND-TH
V/v rà soát, trình công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý
09/09/2019
933
4409/VPUBND-KTN
V/v cung cấp thông tin nhà, đất của người phải thi hành án
09/09/2019
934
4391/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án kéo mới đường dây hạ thế cấp điện 3 pha 4 dây không ưu tiên từ nhà máy phát điện đến khu trung tâm – Khoa nhi và Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
06/09/2019
935
4392/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh quy hoạch khu cửa khẩu Khánh Bình để bố trí đất đầu tư siêu thị miễn thuế thị trấn Long Bình, huyện An Phú
06/09/2019
936
4393/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện 05 đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 phường: Long Châu, Long Sơn, Long Hưng, Long Thạnh và Long Phú, thị xã Tân Châu (lần 2)
06/09/2019
937
4395/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Porcelain của Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang
06/09/2019
938
4399/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí hỗ trợ cho đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương
06/09/2019
939
875/UBND-KGVX
V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng dịp khai trường
05/09/2019
940
4371/VPUBND-KGVX
V/v thông báo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
05/09/2019
941
4372/VPUBND-TH
V/v báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC và cung cấp kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC Quý III năm 2019
05/09/2019
942
4374/VPUBND-KTN
V/v xử lý khắc phục sạt lở công trình Đường tỉnh 957
05/09/2019
943
4376/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THCS Quản Cơ Thành
05/09/2019
944
4377/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh dự án trường THCS Phú Vĩnh và điều chỉnh, bổ sung dự án trường tiểu học “B” Tân An điểm chính (Tân Hậu A2)
05/09/2019
945
4390/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và điều chỉnh xuất xứ 02 thiết bị của Gói thầu số 12 thuộc dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc (sử dụng vốn vay Quỹ Kuwait)
05/09/2019
946
863/UBND-NC
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”
04/09/2019
947
865/UBND-KTN
V/v tiếp tục triển khai Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh AG
04/09/2019
948
869/UBND-KTTH
V/v tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
04/09/2019
949
4337/VPUBND-KTN
V/v ý kiến đối với đề xuất tiếp nhận xử lý nước rỉ rác bãi rác Kênh 10 Châu Đốc
04/09/2019
950
4338/VPUBND-KTN
V/v vướng mắc chưa trình thông qua HĐND tỉnh đối với Dự án chợ và khu dân cư Hòa
,
Bình, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới trong Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa
04/09/2019
951
4344/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị xin trả lại đất tại xã Định Thành, huyện Thoại Sơn của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang
04/09/2019
952
4345/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
04/09/2019
953
4362/VPUBND-KTN
V/v quan trắc các hố chôn lấp heo buộc phải tiêu hủy theo quy định
04/09/2019
954
4336/VPUBND-KTN
V/v lộ trình xây dựng ấp nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó khăn, biên giới giai đoạn 2018 - 2020
04/09/2019
955
4363/VPUBND-KTN
V/v lộ trình xây dựng ấp nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó khăn, biên giới giai đoạn 2018 - 2020
04/09/2019
956
862/UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 236-TB/TU ngày 19/8/2019 của Tỉnh ủy về chủ
,
trương khai thác khu đất do Công an huyện Thoại Sơn quản lý
03/09/2019
957
4314/VPUBND-TH
V/v rà soát, thay đổi danh sách cán bộ làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
03/09/2019
958
4326/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung số hộ và điều chuyển vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
03/09/2019
959
4328/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
03/09/2019
960
4331/VPUBND-KTTH
V/v miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với gia đình có công với cách mạng
03/09/2019
961
4334/VPUBND-KTTH
V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân tái định cư dự án Đường giao thông nối Khu công nghiệp Bình Hòa ra sông Hậu và Cầu tàu
03/09/2019
962
4263/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn
30/08/2019
963
4265/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung chỉ tiêu liên kết đào tạo năm 2019 cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Châu Thành
30/08/2019
964
4268/VPUBND-KTN
V/v địa điểm cơ sở giết mổ
30/08/2019
965
4269/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động - hương binh và Xã hội
30/08/2019
966
4270/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính
30/08/2019
967
4271/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 47/2019/TT -BTC của Bộ Tài chính
30/08/2019
968
4272/VPUBND-NC
V/v Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật hộ tịch, Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
30/08/2019
969
4275/VPUBND-KTN
V/v kiểm tra việc di dời các đường dây cáp viễn thông để thi công công trình Đường tỉnh 943 và cầu Phú Hòa
30/08/2019
970
4282/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Long (giai đoạn 1), xã Bình Long, huyện Châu Phú
30/08/2019
971
4289/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận khoản tài trợ xây mới 03 phòng học và 250 m2 sân chơi cho trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tại xã An hảo, huyện Tịnh Biên
30/08/2019
972
4290/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 15 thuộc dự án trường THCS Phú Thuận
30/08/2019
973
4291/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức VNHELP tài trợ xây dựng 04 phòng học và 01 phòng giáo viên của trường mẫu giáo xã Long An
30/08/2019
974
4293/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 15 thuộc công trình Trường THCS Tân An
30/08/2019
975
4294/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh dự án Trường tiểu học “A” thị trấn Cái Dầu
30/08/2019
976
4295/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 14 thuộc công trình trường tiểu học Trần Quốc Toản
30/08/2019
977
4296/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh công trình trường mẫu giáo Hoa Đào (điểm chính khóm ĐôngThịnh 9)
30/08/2019
978
4297/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 14 thuộc công trình trường tiểu học A Hiệp Xương điểm chính mới (Hiệp Thạnh)
30/08/2019
979
4298/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án Nhà máy xay xát lau bóng gạo Duy An
30/08/2019
980
4299/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án cửa hàng xăng dầu Hồng Tiến Minh
30/08/2019
981
4300/VPUBND-KTN
V/v cấm xe lên Núi Sam nhằm đảm bảo an toàn giao thông
30/08/2019
982
4230/VPUBND-KTN
V/v chuyển diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất
29/08/2019
983
4231/VPUBND-KTN
V/v thực hiện hoạt động với Trung tâm phát triển sáng tạo Xanh Việt Nam (Green ID)
29/08/2019
984
4232/VPUBND-KTN
V/v thuê tư vấn xây dựng Kế hoạch phát triển vùng sản xuất chuyên canh và xúc tiến tiêu thụ rau màu và rau màu công nghệ cao
29/08/2019
985
4236/VPUBND-KTN
V/v tiếp nh ận quản lý khai thác công trình thủy lợi trên tuyến ĐT. 955A
29/08/2019
986
4242/VPUBND-KTN
V/v kinh phí đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên địa bàn huyện Thoại Sơn và di dời đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc trên địa bàn Châu Đốc
29/08/2019
987
4243/VPUBND-KTN
V/v mở lại bến phà Long Bình – CamphuChia
29/08/2019
988
4246/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường mẫu giáo ấn Mỹ- điểm chính mới
29/08/2019
989
4247/VPUBND-KGVX
V/v chấm dứt và xử lý hợp đồng dự án trường THCS Mạc Đỉnh Chi
29/08/2019
990
844/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính
28/08/2019
991
4202/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án “Nhà nuôi chim yến” của nhà đầu tư Lý Văn Kỷ
28/08/2019
992
4210/VPUBND-TH
V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9
28/08/2019
993
4213/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công công trình Đường Kênh Thần Nông, đoạn thuộc phường Long Phú (phần khối lượng phát sinh)
28/08/2019
994
4214/VPUBND-KTN
V/v xử lý phát sinh công trình Nâng cấp, mở rộng khẩn cấp ĐT 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc, huyện Tịnh Biên
28/08/2019
995
4215/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đường dẫn từ Đường tỉnh 941 vào dự án Nhà ở công nhân KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành
28/08/2019
996
4216/VPUBND-KTN
V/v phát sinh gói thầu số 9a, công trình Tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông
28/08/2019
997
4218/VPUBND-KTN
V/v nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án dự án thí điểm hệ thống thoát nước đô thị bền vững (SUDs) tại thành phố Long Xuyên
28/08/2019
998
845/UBND-KGVX
V/v đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
28/08/2019
999
4165/VPUBND-KGVX
V/v công tác phòng ngừa tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh
27/08/2019
1000
4166/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2019
27/08/2019