Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
1095/UBND-TH
V/v phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung thông qua tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân t ỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
11/10/2018
2
1096/UBND-KTTH
V/v thông báo vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018
11/10/2018
3
1097/UBND-KTTH
V/v cung cấp thông tin tình hình th ực hiện Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP
11/10/2018
4
1103/UBND-KTN
V/v xử lý nước thải tập trung tại Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 3 và Bình Khánh 5
11/10/2018
5
5282/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh số dư tài khoản tiền gửi, số dư dự toán năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
11/10/2018
6
5286/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang
11/10/2018
7
5288/VPUBND-KGVX
V/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
11/10/2018
8
5291/VPUBND-KTN
V/v bổ sung hồ sơ, căn cứ chuyển mục đích sử dụng sử dụng đất trồng lúa để thực hiện
,
dự án Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuy ên
11/10/2018
9
5292/VPUBND-KTN
V/v xử lý đ ề nghị thu hồi đ ất để thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Sao Mai tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
11/10/2018
10
5293/VPUBND-KTN
V/v phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức giai đoạn II”
11/10/2018
11
5297/VPUBND-KTN
V/v đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái
11/10/2018
12
5298/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án của công ty TNHH Ba lá lúa
11/10/2018
13
5299/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh dự án của Công ty TNHH may Xuất nhập khẩu Đức Thành 3
11/10/2018
14
5302/VPUBND-KGVX
V/v Kế hoạch thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà
,
nước (pha 2) năm 2018
11/10/2018
15
5303/VPUBND-KGVX
V/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh An Giang
11/10/2018
16
5306/VPUBND-KTN
V/v Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
11/10/2018
17
5307/VPUBND-KTN
V/v Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi theo Nghị quyết số 40/2016/NQHĐND tỉnh
11/10/2018
18
5308/VPUBND-KTN
V/v danh sách xã điểm nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
11/10/2018
19
5311/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng gói thầu số 13 và 15 thuộc dự án trường THCS Kiến Thành
11/10/2018
20
5312/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng công trình Cải tạo Khu văn hóa thành nhà ở học viên thuộc Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh
11/10/2018
21
5313/VPUBND-KGVX
V/v lập đề án đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa Nhà vệ sinh và công trình n ước sạch cho các trường
11/10/2018
22
5314/VPUBND-KGVX
V/v thay đ ổi vị trí và quy mô đầu tư dự án Trường THCS Tấn Mỹ
11/10/2018
23
5315/VPUBND-KGVX
V/v kinh phí sửa chữa máy biến áp 250KVA cho Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang
11/10/2018
24
5316/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ trên địa bàn thị x ã Tân Châu
11/10/2018
25
5317/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường tiểu học C Đa Phước (điểm chính)
11/10/2018
26
5318/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục thiết bị Trường tiểu học C Đa Phước (điểm chính) và Trường THCS Đa phước (điểm chính)
11/10/2018
27
5319/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung dự án Trường mẫu giáo Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc
11/10/2018
28
5326/VPUBND-KTTH
V/v bổ sung kinh phí quản lý sử dụng đất lúa
11/10/2018
29
5257/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
10/10/2018
30
5258/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
10/10/2018
31
5259/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
10/10/2018
32
5262/VPUBND-KGVX
V/v rà soát, kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà đất do Sở Y tế quản lý, sử dụng trong đó có các Trạm Y tế: xã An Nông, xã Văn Giáo, thị trấn Tịnh Biên, thị trấn Chi Lăng và thị trấn Nhà Bàng thuộc huyện Tịnh Biên
10/10/2018
33
5263/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà thi đấu đa năng thành phố Châu Đốc
10/10/2018
34
1091/UBND-KGVX
V/v chủ trương và biện pháp xử lý nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hộ
10/10/2018
35
1092/UBND-KGVX
V/v báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang.
10/10/2018
36
5267/VPUBND-KTTH
V/v mức chi trả tiền cho giáo viên dạy tiếng Chăm
10/10/2018
37
5268/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
10/10/2018
38
5269/VPUBND-KGVX
V/v thành lập Đội tuyển Bóng đá tỉnh An Giang
10/10/2018
39
5274/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ tín dụng cho đối tượng tham gia chương trình thực tập sinh nông nghiệp
10/10/2018
40
5275/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp
10/10/2018
41
5276/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2161/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10/10/2018
42
1087/UBND-KGVX
V/v tổ chức Lễ mít ting hưởng ứng ngày Thế giới rửa tay với xà phòng
09/10/2018
43
5209/VPUBND-KTN
Về việc đề xuất khắc phục các vi phạm về bảo vệ rừng
09/10/2018
44
5210/VPUBND-KTN
Về việc tri ển khai thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-TTg
09/10/2018
45
5211/VPUBND-KTN
Về việc tri ển khai thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-TTg
09/10/2018
46
5220/VPUBND-KTN
V/v nguồn vốn thực hiện dự án Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang
09/10/2018
47
5221/VPUBND-KTN
V/v bổ sung nguồn vốn hỗ trợ cho dự án Tuyến ống cấp nước tu yến đê Tây Kênh 10 và Bắc Kênh Quốc gia, huy ện Châu Phú
09/10/2018
48
5222/VPUBND-KTN
V/v thực hiện đầu tư các dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông
09/10/2018
49
5227/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh hàng lang an toàn đường bộ của ĐT 943 (đoạn từ cầu Mương Trâu đến cầu Kênh F), huyện Thoại Sơn, An Giang
09/10/2018
50
5228/VPUBND-KTN
V/v triển khai dự án thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
09/10/2018
51
5230/VPUBND-KTN
V/v khảo sát thu thập thông tin về kinh tế, xã hội và tính d ễ tổn thương tại các xã trên địa bàn tỉnh An Giang
09/10/2018
52
5238/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
09/10/2018
53
5231/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề xuất về công tác thỏa thuận bồi thường Dự án Khu dân cư dưới chân Núi Cấm, xã An Hảo, huy ện Tịnh Biên
09/10/2018
54
5248/VPUBND-KGVX
V/v thanh lý hợp đồng lập quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh An Giang đến năm 2025
09/10/2018
55
5249/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trường THPT Nguyễn Trường Tộ
09/10/2018
56
5250/VPUBND-KGVX
V/v sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm dịch vụ ký túc xá
09/10/2018
57
5251/VPUBND-KSTT
V/v lập hồ sơ đề nghị khen thưởng trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
09/10/2018
58
5253/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương thực hiện Thông báo kết lu ận số 319/TB-VPUBND ngày 30 tháng 8 năm 2018
09/10/2018
59
1074/UBND-KTTH
V/v th ực hiện quy định tại Điều 56 và Điều 60 Luật đấu giá tài sản
08/10/2018
60
5192/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
08/10/2018
61
5193/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
08/10/2018
62
5196/VPUBND-KTN
V/v chưa đăng ký chủ trương đầu tư dự án sản xuất nhân và lai tạo giống đông trùng hạ thảo
08/10/2018
63
5198/VPUBND-KGVX
V/v vận động hỗ trợ kiều bào Việt Nam bị thiên tai
08/10/2018
64
5199/VPUBND-KGVX
V/v hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức
,
năng cho người tâm thần tỉnh
08/10/2018
65
5200/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung dự án Trường phổ thông cấp 2,3 Long Bình
08/10/2018
66
5175/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng và tạo quỹ đất phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị sạt lỡ tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
05/10/2018
67
5184/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị của Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Bình và báo cáo của Sở Giao thông vận tải đối với cầu vượt kênh Mặc Cần Dưng
05/10/2018
68
5183/VPUBND-KSTT
V/v đề nghị phúc đáp kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân
05/10/2018
69
5161/VPUBND-KTN
V/v rà soát, lập hồ sơ quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ N1 tại Km143+700, tỉnh An Giang
04/10/2018
70
5164/VPUBND-KGVX
V/v áp dụng mức học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
04/10/2018
71
5165/VPUBND-KGVX
V/v chuy ển giao cơ sở vật chất của Trường THPT Đức Trí
04/10/2018
72
1066/UBND-KTN
V/v phê duy ệt danh sách các phương tiện được giảm vé dịch vụ sử dụng đường bộ khi đi qua trạm thu phí T2
03/10/2018
73
1069/UBND-KTN
Về việc chấn chỉnh việc nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.
03/10/2018
74
5108/VPUBND-KTTH
V/v chủ trương gia hạn thời gian thi công gói thầu số 09: Thi công xây lắp công trình Trụ sở UBND xã Kiến Thành, huy ện Chợ Mớ
03/10/2018
75
5115/VPUBND-KTN
V/v chuyển đổi hình thức thuê đất từ trả tiền thuê hàng năm sang trả tiền thuê một lần
,
cho cả thời gian thuê
03/10/2018
76
2519/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
03/10/2018
77
5120/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 21/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
03/10/2018
78
5122/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa thành phố Long Xuy ên
03/10/2018
79
2140/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án của công ty TNHH Lương thực gạo Việt
03/10/2018
80
5131/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề xuất sắp xếp lại các hộ dân lấn chiếm đất công tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú
03/10/2018
81
5135/VPUBND-KTN
V/v khảo sát vị trí đầu tư dự án điện mặt trời trên địa bàn huyện Tri Tôn của Công ty TNHH Solar An Giang
03/10/2018
82
5138/VPUBND-KTN
V/v rà soát lại trình tự, thủ tục thực hiện dự án Cải tạo Chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài (Đoạn từ hẻm 12 đến đường Ung Văn Khiêm)
03/10/2018
83
5150/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng gói thầu số 12: Thi công xây lắp công trình Trường mẫu giáo Mỹ Luông
03/10/2018
84
5152/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng công trình Mái che Nhà xe học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng nghề An Giang
03/10/2018
85
5153/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 16: Thi công xây lắp hạng mục San lấp mặt bằng, khối 21 phòng học thuộc dự án Trường THCS Cần Đăng
03/10/2018
86
5154/VPUBND-KGVX
V/v cấp học bổng cho 05 học sinh tỉnh Champasak, Lào
03/10/2018
87
1055/UBND-KTN
V/v chấn chỉnh công tác quản lý nhà ven sông, kênh rạch
01/10/2018
88
5100/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh khu vực xây thô của dự án Khu đô thị mới Tây Sông Hậu, TP Long Xuyên
01/10/2018
89
5103/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án của Công ty cổ phần ôtô Trường Hải
01/10/2018
90
5410/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ diện tích bị thiệt hại vụ Hè Thu năm 2018
01/10/2018
91
1050/UBND-TH
V/v thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.
28/09/2018
92
1051/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ
28/09/2018
93
5053/VPUBND-KTN
V/v tiếp tục thực hiện hồ sơ công nhận thành phố Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
28/09/2018
94
5054/VPUBND-KTN
V/v xây dựng Đề án OCOP
28/09/2018
95
5061/VPUBND-KTN
V/v xin chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị New Green City
28/09/2018
96
5062/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
28/09/2018
97
5067/VPUBND-KTN
V/v bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án Gia cố sạt lở đường từ cầu Mương
,
Khai lớn đến ngọn Bằng Tăng
28/09/2018
98
5073/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
28/09/2018
99
5075/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/09/2018
100
5076/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Khmer) năm 2018
28/09/2018
101
5077/VPUBND-KGVX
V/v liên kết đào tạo với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang
28/09/2018
102
5079/VPUBND-KTN
V/v khảo sát, lắp đặt cột đo gió và triển khai lập dự án nhà máy điện gió tại huyện Tri Tôn của Công ty Environergy
,
International PTE. LTD
28/09/2018
103
5080/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất thực hiện Quyết định bổ sung vốn thực hiện Chương trình cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ĐBSCL
28/09/2018
104
5081/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất thực hiện Chương trình Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tiếp cận năng lượng tới nông thôn
28/09/2018
105
5083/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 21: Thi công xây lắp hạng mục Khối Văn phòng Ban Giám hiệu + Khối 06 phòng học bộ môn
,
thuộc dự án Trường phổ thông cấp 2,3 Long Bình
28/09/2018
106
5084/VPUBND-KTN
Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án “Hỗ trợ công nhận v à phát triển sản xuất giống lúa cộng đồng”
28/09/2018
107
1052/UBND-KTN
V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
28/09/2018
108
1053/UBND-KTN
V/v thu thập vết lũ năm 2018, đánh giá chất lượng thi công và cao trình thiết kế đê trên địa bàn tỉnh An Giang
28/09/2018
109
2065/VPUBND-KTN
V/v nâng cấp, mở rộng và khai thác bến khách ngang sông UBND xã Quốc Thái – Đồng Đức xã Phú Hữu trên địa bàn huyện An Phú
28/09/2018
110
2068/VPUBND-KTN
V/v đề nghị cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Khu phức hợp khách sạn
,
Starword thành phố Long Xuyên
28/09/2018
111
1046/UBND-KGVX
V/v hàng viện trợ do tổ chức GNI/Hàn Quốc tài trợ
27/09/2018
112
5032/VPUBND-KTN
Về việc ngăn chặn tình hình chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng
27/09/2018
113
5036/VPUBND-KTN
Về việc quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ trong giao thông
27/09/2018
114
5040/VPUBND-KTN
V/v rà soát các vướng mắc trong quá trình thực hiện tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh
27/09/2018
115
5042/VPUBND-KTN
V/v chưa Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Công ty cổ phần Lộc Trời – Viên Thị” tại ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huy ện Thoại Sơn
27/09/2018
116
5046/VPUBND- NC
V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua tin nhắn điện thoại
27/09/2018
117
5049/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
27/09/2018
118
5050/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với Bà Anna-Klara Linderborg.
27/09/2018
119
4962/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Trường tiểu học Trần Phú
26/09/2018
120
5021/VPUBND-KTN
V/v đi ều chuyển vốn các dự án chưa sử dụng sang các dự án đầu tư thiếu vốn năm 2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế
26/09/2018
121
5022/VPUBND-KTN
V/v giới thiệu dự án đốt rác thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt tầng sôi
26/09/2018
122
5023/VPUBND-KTN
V/v Đề án hỗ trợ các xã khó khăn, biên giới khu vực miền núi thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững
26/09/2018
123
5024/VPUBND-KTN
V/v nhu cầu trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai 2018
26/09/2018
124
5025/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Đường tỉnh 945, huyện Châu Phú
26/09/2018
125
5029/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
26/09/2018
126
5030/VPUBND-KGVX
V/v Dự án Chương trình tiếng Anh dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2018-2020
26/09/2018
127
5031/VPUBND-KTN
V/v chủ trương chuẩn bị đầu tư các công trình hư hỏng nặng gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh
26/09/2018
128
1027/UBND-KGVX
V/v phương án tiếp tục triển khai hỗ trợ người có công về nhà ở giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh
25/09/2018
129
1032/UBND-TH
V/v thông báo dời ngày tổ chức HNXTĐT tỉnh An Giang năm 2018.
25/09/2018
130
1906/UBND-KTTH
V/v điều chỉnh quy mô dự án trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Phú Tân – Tri Tôn
25/09/2018
131
4977/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian xử lý đề xuất chủ trương điều chỉnh dự án Khu Du lịch hồ Soài So, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn
25/09/2018
132
4977/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung thiết bị của dự án Trường mẫu giáo Hướng Dương (điểm chính)
25/09/2018
133
4980/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung danh mục thiết bị Khối 16 phòng học cải tạo của công trình Trường THCS Tân An
25/09/2018
134
4981/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung danh mục thiết bị Khối 18 phòng học cải tạo của công trình Trường THCS
,
Phú Vĩnh
25/09/2018
135
4982/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 10: Thi công xây lắp Khối 06 phòng học + Khối phục vụ học tập thuộc dự án Trường THCS Mỹ Hiệp
25/09/2018
136
4984/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức Hội thao ngành Thông tin và Truy ền thông khu vực phía nam lần thứ XII tại
,
An Giang năm 2019
25/09/2018
137
4990/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng công trình Chùa Long Đức (hạng mục Tượng phật), phường Long Thạnh C, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
25/09/2018
138
4994/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Tiến sĩ Laura Rechards.
25/09/2018
139
1038/UBND-TH
V/v cho ý kiến đối với Kế hoạch tuy ển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019
25/09/2018
140
4989/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 3, Gói thầu số 4 và Gói thầu số 5 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2017 cho một số bệnh viện trong tỉnh
25/09/2018
141
4993/VPUBND-KTN
V/v xây dựng công trình Cà phê sân vườn kết hợp giới thiệu nội thất căn hộ mẫu có thời hạn tại dự án Khu phức hợp khách sạn Starworld, thành phố Long Xuyên
25/09/2018
142
4996/VPUBND-KTN
V/v kinh phí lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Tây thuộc đồ án Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên
25/09/2018
143
4997/VPUBND-KTN
V/v đầu tư xây dựng cầu Đa Phước Vĩnh Trường và Bến khách ngang sông Vĩnh Trường Châu Phong
25/09/2018
144
4998/VPUBND-KTN
V/v xây dựng hố xí xử lý chất thải trong chăn nuôi bò tại xã Tân Lợi,huyện Tịnh Biên
25/09/2018
145
5002/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
25/09/2018
146
5005/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường qua rà soát nguồn gốc khu đất Trường Song ngữ Tinh Hoa
25/09/2018
147
5006/VPUBND-KTN
V/v trang bị máy vi tính cho các xã nông thôn mới năm 2018
25/09/2018
148
5011/VPUBND-KTN
V/v hướng dẫn đầu tư, xây dựng xưởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật của công ty TNHH Thương mạ i – Sản xuất GNC
25/09/2018
149
5015/VPUBND-KTN
V/v xử lý báo cáo khó khăn, vướng mắc đối với việc ủ y quyền thẩm định, phê duyệt
,
báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Ban Quản lý Khu kinh tế
25/09/2018
150
5016/VPUBND-KTN
V/v thanh tra việc quản lý, sử dụng và cấp GCNQSDĐ của ông Võ Minh Khải liên quan đến khu đất Công ty FIMEXCO xin cấp GCNQSDĐ
25/09/2018
151
5017/VPUBND-KTN
V/v giá trị và nguồn vốn nhận chuyển nhượng khu đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân của dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư Tây Sông Hậu
25/09/2018
152
5018/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ
25/09/2018
153
1021/UBND-KGVX
V/v cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
24/09/2018
154
1024/UBND-KTN
V/v tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, ATGT
24/09/2018
155
1026/UBND-KGVX
V/v thông qua kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020
24/09/2018
156
4944/VPUBND-KGVX
V/v cung cấp thông tin đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
24/09/2018
157
4946/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chỉnh phủ Quy định về xét tặng các danh hiệu văn hóa
24/09/2018
158
4948/VPUBND-TH
V/v thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018.
24/09/2018
159
4949/VPUBND-TH
V/v thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018.
24/09/2018
160
4950/VPUBND-TH
V/v sử dụng con dấu của Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Chợ Mới
24/09/2018
161
4951/VPUBND-KTN
V/v dừng thực hiện chuyển mục đích đất rừng tràm Bình Minh
24/09/2018
162
4952/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần
24/09/2018
163
4953/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 7077/TB -BNN-VP
24/09/2018
164
4954/VPUBND-KTN
V/v lập kế hoạch danh mục công trình xử lý gia cố đê bao do lũ năm 2018 làm ảnh hưởng
24/09/2018
165
4955/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở tuy ến đê Nam Thầy Phó thuộc xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú
24/09/2018
166
4958/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/08/2018 của Bộ Tài chính
24/09/2018
167
4959/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 69/2018/TT-BTC ngày 08/08/2018 của Bộ Tài chính
24/09/2018
168
4961/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 13 thuộc dự ánTrường THCS Mạc Đỉnh Chi
24/09/2018
169
1963/VPUBND-KGVX
V/v thu hồi tạm ứng vốn của gói thầu số 12: Thi công Khối 06 phòng học + phòng giáo dục thể chất + phòng giáo dục nghệ thuật + phòng tổ chức ăn thuộc công trình Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)
24/09/2018
170
4964/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11: Thi công xây lắp công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật của dự án Trường THPT Bình Mỹ
24/09/2018
171
4965/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
24/09/2018
172
4966/VPUBND-KGVX
V/v tiếp và làm việc với ông Jose Hernandez Ricardo
24/09/2018
173
4898/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư
21/09/2018
174
4930/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện kiến nghị của kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng NSNN đối với các chính sách an sinh xã hội
21/09/2018
175
4913/VPUBND-KTN
V/v hoán đổi đất để giao nền tái định cư cho các hộ dân bị sạt lở tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
21/09/2018
176
4920/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
21/09/2018
177
4921/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 13 và gói thầu số 15 của dự án Trường THCS Kiến Thành
21/09/2018
178
4922/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ trên địa bàn thị x ã Tân Châu
21/09/2018
179
4923/VPUBND-KGVX
V/v phát sinh hạng mục Hệ thống phòng cháy chữa cháy và bể nước ngầm thuộc dự án Trường THCS Trương Gia Mô
21/09/2018
180
4924/VPUBND-KGVX
V/v phát sinh hạng mục Hệ thống phòng cháy chữa cháy và bể nước ngầm thuộc dự án Trường THCS Trương Gia Mô
21/09/2018
181
4925/VPUBND-KGVX
V/v quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện đã sáp nhập
21/09/2018
182
4940/VPUBND-KTN
V/v thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung
21/09/2018
183
4928/VPUBND-KTN
V/v Nhà đầu tư xin triển khai đầu tư thi công kè chống sạt lở bảo vệ thành phố Long Xuyên đoạn thuộc dự án Khu đô thị mới Tây sông Hậu
21/09/2018
184
4932/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh quy mô dự án trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Phú Tân – Tri Tôn
21/09/2018
185
4933/VPUBND-KTN
V/v giữ nguyên hướng tuyến Đoạn 2, Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu, huyện Thoại Sơn
21/09/2018
186
4934/VPUBND-KTN
V/v xem xét nguyên nhân gia hạn lần 2 thời gian thi công công trình Đường Kênh Thần Nông
21/09/2018
187
4935/VPUBND-KTN
V/v xử lý tình huống gói thầu số 08, công trình Cơ sở hạ tầng khu du lịch Núi Cấm
21/09/2018
188
4937/VPUBND-KTN
V/v điều tiết giao thông và lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ, rào chắn, vạch kẽ phân làn cầu Long Bình, thị trấn Long Bình, An Phú
21/09/2018
189
4939/VPUBND-KTN
V/v bổ sung chủ trương đầu tư công trình lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại huyện Thoại Sơn
21/09/2018
190
4861/VPUBND-KTN
V/v thuê đất dài hạn để thực hiện dự án trồng chuối xuất kh ẩu của Công ty TNHH MTV DV TM XD Nông nghiệp Phú Lâm
20/09/2018
191
4862/VPUBND-KTN
V/v tài trợ cầu giao thông nông thôn
20/09/2018
192
4863/VPUBND-KTN
V/v Chương trình h ỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của HTX nông nghiệp
20/09/2018
193
4864/VPUBND-KSTT
V/v rà soát, thay đổi danh sách cán bộ làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên đa bàn tỉnh An Giang.
20/09/2018
194
4865/VPUBND-KTN
V/v gia h ạn thời gian thi công Gói th ầu số 09 Thi công xây lắp công trình- Công trình: Hợp tác xã Nông nghiệp An Bình
20/09/2018
195
4867/VPUBND-KTN
V/v thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến sản xuất nông nghiệp
20/09/2018
196
1012/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị được công nhận là công chức và hưởng chế độ phụ cấp công vụ
20/09/2018
197
4870/VPUBND-KTTH
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu hành chính thành phố Long Xuyên
20/09/2018
198
4871/VPUBND-KTN
V/v khắc phục, xóa 2 điểm đen tại cua 13 và cua 15 tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên
20/09/2018
199
4872/VPUBND-KTN
V/v nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư
20/09/2018
200
4873/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 12 thuộc công trình Nhà văn hóa kết hợp trung tâm h ọc tập cộng đồng xã Vĩnh Nhuận, huy ện Châu Thành
20/09/2018
201
4874/VPUBND-KGVX
V/v đề nghị sử dụng trụ sở Trạm Y tế xã An Nông và Trạm Y tế xã Văn Giáo của Ủy ban nhân dân huy ện Tịnh Biên
20/09/2018
202
4875/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà thi đấu đa năng thành phố Châu Đốc
20/09/2018
203
4881/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian di dời Nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên
20/09/2018
204
4882/VPUBND-KTN
V/v tạm ứng ngân sách tỉnh để thanh toán khối lượng hoàn thành dự án Khắc phục sạt lở bờ Hữu sông Hậu khu vực phường Bình Đức, thành ph ố Long Xuyên
20/09/2018
205
4885/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh chủ đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp
20/09/2018
206
4886/VPUBND-KTN
V/v chương tr ình đào tạo, khảo sát t ại Australia
20/09/2018
207
4887/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện một số gói thầu trong dự án đầu tư xây dựng dây chuyền nghiền xi măng
20/09/2018
208
4889/VPUBND-KTN
V/v xây dựng và báo cáo kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa b àn tỉnh năm 2018
20/09/2018
209
4895/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trường mẫu giáo An Bình điểm chính (Phú Hiệp)
20/09/2018
210
4896/VPUBND-KGVX
V/v thay đổi vị trí và quy mô đầu tư dự án Trường THCS Tấn Mỹ
20/09/2018
211
4897/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung dự án Trường mẫu giáo Vĩnh Mỹ
20/09/2018
212
4899/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung dự án Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc
20/09/2018
213
4903/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ
20/09/2018
214
4904/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa
,
đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
20/09/2018
215
4906/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh quy mô dự án trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Phú Tân – Tri Tôn
20/09/2018
216
4906/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh quy mô dự án trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Phú Tân – Tri Tôn
20/09/2018
217
4826/VPUBND- NC
Chấp thuận cho trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với hai người nước ngoài
19/09/2018
218
4827/VPUBND-KTTH
V/v mua máy scan phục vụ công tác văn thư
19/09/2018
219
4828/VPUBND-KTTH
V/v thu hồi đường dây điện vào Trụ sở Sở Tư pháp
19/09/2018
220
4829/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP thu ộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018-2020 trên địa bàn
,
huyện An Phú
19/09/2018
221
4832/VPUBND-KGVX
V/v th ực hiện chế độ chính sách cho giáo viên mầm non
19/09/2018
222
4834/VPUBND-KGVX
V/v tình hình thực hiện dự toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018
19/09/2018
223
4835/VPUBND-KGVX
V/v tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018
19/09/2018
224
4836/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức thi Nghề phổ thông cho học sinh lớp 12 năm học 2018-2019
19/09/2018
225
4841/VPUBND-KGVX
V/v nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi
19/09/2018
226
4842/VPUBND-KGVX
V/v Đề án thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh
19/09/2018
227
4847/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh chia tách, giảm quy mô dự án Khu tái định cư Tây Đại học mở rộng phường Mỹ Phước, Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên
19/09/2018
228
4848/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với đoàn người nước ngoài
19/09/2018
229
4849/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
19/09/2018
230
4851/VPUBND-KTTH
V/v sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh
19/09/2018
231
4853/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện láng nhựa đường Nam Kênh 10, huy ện Châu Phú
19/09/2018
232
4855/VPUBND-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 957
19/09/2018
233
4856/VPUBND-KTN
V/v tham mưu triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
19/09/2018
234
4857/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
19/09/2018
235
4858/VPUBND-KTN
V/v giữ nguyên diện tích đất để xây dựng hàng rào Khu Công nghiệp Bình Hòa
19/09/2018
236
4859/VPUBND-KTN
V/v Công ty TNHH Dương Khang BOT đăng ký đầu tư xây dựng cầu Năng Gù
19/09/2018
237
1008/UBND-KGVX
V/v xin chuyển nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh An Giang để đầu tư Cải tạo sửa chữa và mua sắm trang thiết bị của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
19/09/2018
238
4843/VPUBND-KGVX
V/v khảo sát tình hình triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
19/09/2018
239
4769/VPUBND-KGVX
V/v thanh lý hợp đồng tư vấn lập quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh An Giang đến năm 2025
18/09/2018
240
4770/VPUBND-KGVX
V/v quy ết toán chi phí bồi thường dự án Trường tiểu học “C” thị trấn Tân Châ
18/09/2018
241
4799/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11: Thi công xây lắp công trình Trường mẫu giáo Hòa An điểm
,
phụ (An Mỹ)
18/09/2018
242
4800/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11 và gói thầu số 12 thuộc dự án Trường tiểu học C Hòa An điểm chính (An Mỹ)
18/09/2018
243
4820/VPUBND-KTTH
V/v cung cấp thông tin về các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực thi Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP
18/09/2018
244
4803/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung kinh phí sửa chữa máy biến áp 250KVA cho Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú
18/09/2018
245
4804/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung kinh phí để đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo khu học văn hóa thành nhà ở học viên thuộc Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh
18/09/2018
246
4809/VPUBND-KTN
Về việc không th ực hiện Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 16/7/2018
18/09/2018
247
4810/VPUBND-KGVX
V/v khảo sát, sưu tầm âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ
18/09/2018
248
4811/VPUBND-KGVX
V/v phối hợp triển khai Kế hoạch Phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du
,
lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm
18/09/2018
249
4813/VPUBND-KGVX
V/v tình hình thực hiện cấp thẻ BHYT, khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho trẻ em và thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg
18/09/2018
250
4817/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức kiểm tra các điểm giữ trẻ trên địa bàn tỉnh
18/09/2018
251
4787/VPUBND-KTN
V/v trang bị máy vi tính cho các xã nông thôn mới năm 2018
17/09/2018
252
4788/VPUBND-KTN
V/v sẵn sàng ứng phó thiên tai
17/09/2018
253
4791/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật bờ Tây kênh vành đai Núi Ba Thê
17/09/2018
254
4792/VPUBND-TH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP
17/09/2018
255
4793/VPUBND-KTTH
V/v hợp đồng cho vay lại dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sởdữ liệu đất đai
17/09/2018
256
4797/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 81/2018/TT-BTC
17/09/2018
257
4798/VPUBND-TH
V/v đánh giá việc triển khai, thực hiện Thông tư số 18/2014/TTBNV ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ.
17/09/2018
258
993/UBND-KTN
Về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả heo Châu Phi
14/09/2018
259
996/UBND-KTTH
V/v đẩy mạnh áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh An Giang
14/09/2018
260
999/UBND-KTN
V/v phê duy ệt danh sách các phương tiện được giảm phí đường bộ khi đi qua trạm thu phí T2
14/09/2018
261
4772/VPUBND-KTN
V/v quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
14/09/2018
262
4773/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh bổ sung danh mục thiết bị của công trình Trường tiểu học B Tân Lợi, huyện Tịnh Biên
14/09/2018
263
4774/VPUBND-KTN
V/v để lại hồ chứa nước sau khi đóng cửa mỏ khu II, mỏ đá núi Cô Tô
14/09/2018
264
4776/VPUBND-KTN
V/v triển khai thí điểm mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
,
trên địa bàn huyện Thoại Sơn và Tri Tôn
14/09/2018
265
4778/VPUBND-KTN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quy ết số 99/NQ -CP
14/09/2018
266
4779/VPUBND-KTN
V/v báo cáo tình hình hệ sinh thái khởi ng hiệp đổi mới sáng tạo
14/09/2018
267
4780/VPUBND-KTN
V/v khu đất dự án của công ty cổ phần phát tri ển nông trại xanh
14/09/2018
268
4782/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công công trình C ầu Tân An
14/09/2018
269
4784/VPUBND-KTN
V/v rà soát thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình giao thông trọng điểm trên địa b àn tỉnh
14/09/2018
270
4786/VPUBND-KTN
Về việc kiểm tra, thanh tra việc chặt phá rừng phòng hộ
14/09/2018
271
4771/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục thiết bị Trường tiểu học C Đa Phước (điểm chính) và Trường THCS Đa Phước (điểm chính)
14/09/2018
272
4773/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh bổ sung danh mục thiết bị của công trình Trường tiểu học B Tân Lợi, huyện Tịnh Biên
14/09/2018
273
4748/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
13/09/2018
274
988/UBND-NC
V/v khiếu nại của ông Đào Văn Bé
13/09/2018
275
989/UBND-NC
V/v thông tin kết quả giải quyết khiếu nại
13/09/2018
276
4729/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do tổ chức Good Neighbors International – Hàn
,
Quốc tài trợ
13/09/2018
277
4732/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Dự án “Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 –
,
2020” trên địa bàn tỉnh
13/09/2018
278
4737/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 6903/TB-BNN-VP
13/09/2018
279
4738/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp và làm việc với ông
,
Ankan Sato
13/09/2018
280
4749/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg
13/09/2018
281
4750/VPUBND-KTN
V/v triển khai KL của PTTg Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuy ến triển khai NĐ số 98/NĐ-CP và QĐ số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 HTX, LH HTX NN
13/09/2018
282
4751/VPUBND-KTN
V/v chủ trương mua áo phao cấp cho học sinh tại huyện An Phú
13/09/2018
283
4757/VPUBND-KGVX
V/v th ực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
13/09/2018
284
4689/VPUBND-KTN
V/v dừng thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu xoài Chợ Mới
12/09/2018
285
4694/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam
12/09/2018
286
4724/VPUBND-KTN
V/v triển khai TBKL của TTg Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp BCĐQG về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
12/09/2018
287
4668/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương hoàn thiện, thẩm định và trình phê duy ệt Điều chỉnh quy hoạch sử
,
dụng đất đ ến năm 2020 của cấp huy ện
11/09/2018
288
4669/VPUBND-KTN
V/v triển khai tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018-2019
11/09/2018
289
4677/VPUBND-KTN
V/v đề xuất dự án đầu tư Khu đô thị mới FLC An Giang giai đoạn 2
11/09/2018
290
964/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
10/09/2018
291
965/UBND-TH
V/v chỉ định thầu tư vấn xây dựng Đề án thành lập thị trấn Vĩnh Bình, huy ện Châu Thành
10/09/2018
292
966/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ
10/09/2018
293
4627/VPUBND-KTN
V/v giá trị 02 khu đất hoán đổi tại dự án Cụm dân cư Phú Hữu do huyện Thoại Sơn đầu tư và Khu dân cư Phú Hữu do Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai đầu tư
10/09/2018
294
4579/VPUBND-KGVX
V/v tạm ứng vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình trường học của xã Hòa An, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới
07/09/2018
295
4597/UBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Trường mầm non – nhà trẻ tại khu công nghiệp Bình Hòa
07/09/2018
296
4601/VPUBND-KGVX
V/v chấm dứt hợp đồng gói thầu số 12: Thi công Khối 06 phòng học + phòng giáo dục thể chất + phòng giáo dục nghệ thuật + phòng tổ chức ăn thuộc công trình Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)
07/09/2018
297
4602/UBND-KGVX
V/v chấm dứt hợp đồng gói thầu số 14: Thi công xây lắp Khối 04 phòng học, khối hành chính quản trị, phục vụ học tập, cải tạo 08 phòng học thuộc công trình Trường THCS Phan Chu Trinh
07/09/2018
298
4611/VPUBND-KTN
V/v Điều chỉnh bản đồ quy hoạch và bán nền TDC Bắc Rạch Cây Gáo và TDC Rạch Cây Gáo (nối dài) xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú
07/09/2018
299
4618/VPUBND-KTN
V/v theo dõi tiến độ thực hiện dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên
07/09/2018
300
4621/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg
07/09/2018
301
4623/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 63/2018/TT-BTC
07/09/2018
302
957/UBND-KTTH
V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính – NSĐP những tháng cuối năm 2018
06/09/2018
303
4546/VPUBND-KTN
V/v triển khai Chỉ thị về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ
06/09/2018
304
4548/VPUBND-KTN
V/v đảm bảo an toàn chống lũ cho hệ thống đê diều
06/09/2018
305
4553/VPUBND-KTN
V/v tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân lo ại các làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi
,
trường và công tác quản lý các khu bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh
06/09/2018
306
4558/VPUBND-KTN
Về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam
06/09/2018
307
4560/VPUBND-KTN
Về việc chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
06/09/2018
308
4561/VPUBND-KTN
V/v di dời các chướng ngại vật đến vị trí thích h ợp
06/09/2018
309
4577/VPUBND-KTN
Về việc chủ động nghiên cứu việc triển khai Nghị định số 109/2018/NĐ-CP
06/09/2018
310
4582/VPUBND- NC
Cho phép bà Trepanier Lauren Michelle đến làm việc tại địa phương
06/09/2018
311
4520/VPUBND-KGVX
V/v th ực hiện Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc
05/09/2018
312
4522/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội
05/09/2018
313
4525/VPUBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phối hợp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh
05/09/2018
314
4526/VPUBND-KTN
V/v triển khai Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 24/8/2018
05/09/2018
315
4527/VPUBND-KTN
V/v tăng cường kiểm tra việc thục hiện giá điện bán lẻ cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở
05/09/2018
316
949/VPUBND-KGVX
V/v kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo”
04/09/2018
317
4504/VPUBND-KTN
Về việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án Chuyển đổi nông nghi ệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)
04/09/2018
318
4505/VPUBND-KTN
Về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản
04/09/2018
319
4508/VPUBND- NC
Cho phép ông Wen-Yi Hung đến làm việc tại địa phương
04/09/2018
320
4509/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang bổ sung đoàn khách quốc tế đến làm việc tại địa phương
04/09/2018
321
4462/UBND-KTTH
V/v xác nhận thời gian tạm ngừng hoạt động dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông của Công ty TNHH MTV Đắc Lộc Châu Đốc
31/08/2018
322
947/UBND-KTN
V/v Triển khai ứng phó với lũ năm 2018.
31/08/2018
323
4479/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần
31/08/2018
324
4378/VPUBND- NC
Cho phép đoàn khách nước ngoài gồm 30 người đến làm việc tại địa phương
30/08/2018
325
4426/VPUBND- NC
Cho phép bà Shilki Soni đến làm việc tại địa phương
30/08/2018
326
4443/VPUBND-KTN
V/v chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng của ông Trần Văn Tùng
30/08/2018
327
4469/VPUBND-KTN
V/v gặp trực tiếp giữa công ty Sanden Holdings và tỉnh An Giang
30/08/2018
328
932/UBND-TH
V/v tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyệ
29/08/2018
329
4420/VPUBND-KGVX
V/v điều tra đánh giá tình hình triển khai Luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh An
,
Giang năm 2018
29/08/2018
330
4421/QĐ-UBND
V/v đầu tư Dự án Lắp đặt hệ thống camera quan sát, giám sát giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
29/08/2018
331
929/UBND-TH
V/v rà soát, chuẩn bị nội dung kỳ họp lần 8 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
28/08/2018
332
4401/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải” trên địa bàn tỉnh An Giang
28/08/2018
333
922/UBND-NC
V/v thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
27/08/2018
334
4376/VPUBND- NC
Cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với ông Masashi Yasuda tại địa phương
27/08/2018
335
4377/VPUBND- NC
Cho phép Hội Nông dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn cán bộ VECO và Phoenix Global DMCC tại địa phương
27/08/2018
336
4186/VPUBND-KTN
Về việc tri ển khai th ực hiện Quyết định số 996/QĐ -TTg ngày 10/8/2018.
25/08/2018
337
4262/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo Kết luận số 289/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
25/08/2018
338
912/UBND-KTTH
V/v thực hiện kết luận kiểm tra về công tác đấu thầu tại tỉnh An Giang của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
24/08/2018
339
918/UBND-TH
Chấp thuận cho Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh
24/08/2018
340
919/UBND-TH
Chấp thuận cho Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh
24/08/2018
341
4336/VPUBND-KTN
V/v tạm cho lưu thông đường lên Núi Cấm
24/08/2018
342
4344/VPUBND-KTN
V/v đầu tư Dự án Xây dựng hệ th ống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Tiểu v ùng 1 và Tiểu v ùng 2 xã Vĩnh Tế
24/08/2018
343
906/UBND-KGVX
V/v bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
23/08/2018
344
911/UBND-KTTH
V/v chi phí thiết kế công trình có quy mô nhỏ và tỷ lệ phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án
23/08/2018
345
4304/VPUBND- NC
Cho phép đoàn người nước ngoài của Công ty Yanmar đến làm việc tại địa phương
23/08/2018
346
4307/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
23/08/2018
347
4309/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại An Giang
23/08/2018
348
904/UBND-NC
V/v tổ chức th ực hiện Ngày Pháp luật năm 2018
22/08/2018
349
4260/VPUBND-KSTT
V/v báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa b àn tỉnh 2018
22/08/2018
350
4290/VPUBND- NC
Cho phép bà Lê Thị Kim Muôn đến làm việc tại địa phương
22/08/2018
351
4299/VPUBND-TH
V/v thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính nhà nước.
22/08/2018
352
893/UBND-KTTH
V/v chấn chỉnh công tác báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang
21/08/2018
353
899/UBND-KGVX
V/v ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở
21/08/2018
354
4207/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
21/08/2018
355
4187/VPUBND-KTN
V/v thực hiện kết luận của Chính phủ tại Thông báo số 284/TB-VPCP
20/08/2018
356
4191/VPUBND- NC
Cho phép đoàn người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
20/08/2018
357
4192/VPUBND- NC
Cho phép ông Brent Doberstein đến làm việc tại địa phương
20/08/2018
358
4115/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát
,
triển đô thị thông minh
19/08/2018
359
4160/VPUBND-KTN
V/v gia hạn tạm ngưng lưu thông xe và xử lý sạt lở đá đường lên Núi Cấm
17/08/2018
360
880/UBND-KTN
V/v đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019 trên đ ịa bàn tỉnh
17/08/2018
361
883/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính Phủ
17/08/2018
362
4170/VPUBND-KTN
V/v tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, ho ạt động xây dựng nhằm khắc phục ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông
17/08/2018
363
4145/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Thông báo kết luận số 266/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm
16/08/2018
364
4128/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết và khắc phục những vấn đề bức xúc của người dân liên quan đến lĩnh vực xã hội
15/08/2018
365
4075/VPUBND-KTN
V/v kiểm kê đất đai năm 2019 và thống kê đất đai năm 2018
14/08/2018
366
4079/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia nước ngoài của Công ty Cổ phần GENTRACO tại địa phương
14/08/2018
367
4064/VPUBND-KTN
V/v tình hình thực hiện quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
13/08/2018
368
853/UBND-KTTH
V/v chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần của Công ty Cổ phầnThực phẩm Hưng Phúc Thịnh
10/08/2018
369
4033/VPUBND- NC
Cho phép đoàn chuyên gia thủy lợi Trung Quốc đến làm việc tại địa phương
10/08/2018
370
841/UBND-KTTH
V/v th ực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2018
09/08/2018
371
843/UBND-KTTH
V/v bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
09/08/2018
372
3982/VPUBND-KSTT
V/v thực hiện một số hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2018
09/08/2018
373
846/UBND-KTTH
Về việc triển khai thực hiện Nghị quy ết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội
09/08/2018
374
839/UBND-TH
V/v thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
08/08/2018
375
3956/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg
08/08/2018
376
3946/VPUBND-KTN
V/v quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035
07/08/2018
377
3983/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 268/TB-VPCP
07/08/2018
378
836/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018
06/08/2018
379
837/UBND-KGVX
V/v tài trợ xây dựng trường học tại huyện Châu Thành và thị xã Tân Châu
06/08/2018
380
3931/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị Quyết số 16/2018/NQ-HĐND
06/08/2018
381
3843/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với đoàn giảng viên và sinh viên trường Đại học Yuhan – Hàn Quốc
02/08/2018
382
3844/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Sở Y tế tiếp và làm việc với bà Lisa Jayne Redwood
02/08/2018
383
3845/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với ông Lê Minh Hoàng
02/08/2018
384
3852/VPUBND-KTN
V/v triển khai Chỉ thị đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistic, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
02/08/2018
385
3877/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng Đề án tự chủ tài chính đối với Trường Mẫu giáo Hướng Dương
02/08/2018
386
3881/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 18: Thi công xây lắp hạng mục khối 18 phòng học, khối phục vụ học tập, khối tổ chức ăn, khối hành chính quản trị, hành lang thuộc công trình Trường mẫu giáo Hoa Phượng
02/08/2018
387
824/UBND-TH
V/v thành lập thị trấn Cô Tô và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
01/08/2018
388
826/UBND-TH
V/v đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang thời gian tới
01/08/2018
389
3796/UBND-KGVX
V/v chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng qua hệ thống Bưu điện
31/07/2018
390
3804/VPUBND-KSTT
V/v phối hợp xử lý phản ánh kiến nghị của bà Trần Thị Trúc, sinh ngày 15/3/1994
31/07/2018
391
3819/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Nghị định số 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
31/07/2018
392
799/UBND-KGVX
V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
30/07/2018
393
801/UBND-KTN
V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2018
30/07/2018
394
3380/VPUBND-NC
Cho phép ông Shinya Matsumura đến làm việc tại địa phương
30/07/2018
395
381/VPUBND-NC
Cho phép đoàn khách của Công ty ME-LE đến làm việc tại địa phương
30/07/2018
396
382/VPUBND-NC
Cho phép đoàn khách thuộc tổ chức United Board – Hong Kong (Trung Quốc) và trường Đại học Manila – Philippines đến làm việc tại địa phương
30/07/2018
397
812/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của HĐND tỉnh
30/07/2018
398
806/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
399
807/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
400
808/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
401
809/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
30/07/2018
402
810/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
30/07/2018
403
811/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
30/07/2018
404
814/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
405
815/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
406
816/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
407
817/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
408
818/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
409
819/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
410
812/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của HĐND tỉnh
30/07/2018
411
813/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
30/07/2018
412
796/UBND-TH
V/v thực hiện tinh giản biên chế đối với 06 trường hợp thuộc UBND huyện An Phú.
27/07/2018
413
3754/VPUBND-KTN
V/v giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm T2
27/07/2018
414
3756/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông, đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc và biển báo hiệu giao thông
27/07/2018
415
3760/VPUBND-KSTT
V/v rà soát, cập nhật trình công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, thẩm quyền giải quyết
27/07/2018
416
3768/VPUBND-KTN
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai
27/07/2018
417
783/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
26/07/2018
418
788/VPUBND-KTN
Về việc tiếp tục củng cố các Tổ thực hiện Dự án VnSAT ở địa phương
26/07/2018
419
789/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.
26/07/2018
420
795/UBND-TH
Về việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí của Chỉ số CCHC năm 2018 tỉnh An Giang
26/07/2018
421
3708/VPUBND-KTN
V/v công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đấ
26/07/2018
422
3712/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
26/07/2018
423
3680/VPUBND-KTN
V/v bổ sung hồ sơ đề nghị TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
25/07/2018
424
3681/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
25/07/2018
425
3668/VPUBND-KTN
V/v Tập đoàn FLC xin thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới tại ph ường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên
23/07/2018
426
3669/VPUBND-KTN
V/v Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đăng ký thực hiện các dự án đầu tư tại An Giang
23/07/2018
427
3672/VPUBND-KTN
V/v thông báo danh mục và mức vốn th ực hiện các dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển
23/07/2018
428
3620/VPUBND-KTN
V/v triển khai kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý II và triển khai nhiệm vụ quý III/2018
19/07/2018
429
3630/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất thực hiện Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ
19/07/2018
430
3579/VPUBND-KTN
V/v triển khai một số nhiệm vụ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo ý kiến phản ánh của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
18/07/2018
431
3567/VPUBND-KTN
V/v phối hợp triển khai thử nghiệm Mô hình ứng dụng công nghệ trong kiểm kê đất đai cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh.
18/07/2018
432
3568/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành (lần 2) Công trình Nạo vét kênh Mới (từ sông Tiền đến kênh Bà Quang), huy ện Chợ Mới
18/07/2018
433
3569/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành (lần 2) Công trình Nạo vét kênh Long Điền A - B (từ sông Ông Chưởng đến cống Tám Xã), huy ện Chợ Mới
18/07/2018
434
3570/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành (lần 2) Công trình Nạo vét kênh 23 (từ kênh Vĩnh Tế đến Chợ Ba Xoài), huy ện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên
18/07/2018
435
3572/VPUBND-KTN
Về việc nghiên cứu triển khai Nghị định 98/2018/NĐ -CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ
18/07/2018
436
3587/VPUBND-KTN
V/v sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai của các huyện, thị x ã, thành phố
18/07/2018
437
3599/VPUBND-KTN
V/v triển khai Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xây dựng cum, tuy ến dân cư giai đoạn 2018-2020
18/07/2018
438
3543/VPUBND-KTN
V/v triển khai Quyết định số 807/QĐ-TTg
17/07/2018
439
3545/VPUBND- NC
V/v mở cửa khẩu phụ Vĩnh Gia, thuộc xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn
17/07/2018
440
3554/VPUBND- NC
V/v tăng cường xử lý tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép
17/07/2018
441
3563/VPUBND-KTN
Về việc cho phép tổ chức hoạt động tham quan thực địa và tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh An Giang vào ngày 26-27/7/2018
17/07/2018
442
743/UBND-KTTH
V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ th ực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
13/07/2018
443
3478/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10, gói thầu số 11 và gói thầu số 13 thuộc dự án Trường tiểu học ‘A’ Mỹ Hiệp điểm chính mới (ấp Đông)
13/07/2018
444
3479/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư bổ sung hạng mục Nhà tập thể cán bộ của dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội tỉnh
13/07/2018
445
3480/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Hòa Lạc (điểm chính)
13/07/2018
446
3481/VPUBND-KGVX
V/v xử lý tình hu ống gói thầu số 11: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Trường mẫu giáo Tân Lợi (điểm chính mới)
13/07/2018
447
3490/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 236/TB-VPCP
,
ngày 05/7/2018
13/07/2018
448
741/UBND-KTTH
V/v đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019
12/07/2018
449
736/UBND-KGVX
V/v chủ trương cho chuyển đổi hình thức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2018
11/07/2018
450
3440/VPUBND-KTN
V/v cấp phép kinh doanh, thu hồi giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải
11/07/2018
451
3451/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội
11/07/2018
452
3456/VPUBND-KGVX
V/v mở rộng diện tích đất xây dựng và di dời khối nhà ăn đến vị trí mới, xây mới hạng mục Nhà tắm học sinh và hạ tầng kỹ thuật của công trình Trường tiểu học ‘A’ thị trấn Cái Dầu
11/07/2018
453
3460/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh địa điểm, diện tích, tổng mức đầu tư xây dựng các điểm trường thuộc xã Ô Long Vĩ
11/07/2018
454
726/UBND-NC
V/v tăng cường công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính
10/07/2018
455
3424/VPUBND-KTN
V/v ch ấm dứt hiệu lực tri ển khai hồ sơ, th ủ tục đề xuất dự án đầu tư đường Ung Văn Khiêm và đường Thánh Thiên, thành phố Long Xuyên
10/07/2018
456
3431/VPUBND-KTN
V/v Tập đoàn FLC xin nghiên cứu thực hiện Dự án Tổ hợp tháp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà phố FLC Center Point An Giang
10/07/2018
457
3400/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn (lần 2) thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 07 thuộc dự án Phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Tịnh Biên (khối lượng còn lại)
10/07/2018
458
3401/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh (lần 2) thiết kế hạng mục Gò Cây Thị thuộc dự án Khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục)
10/07/2018
459
3402/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thi công Gói thầu số 12 thuộc công trình Phòng khám đa khoa khu vực Thạnh Mỹ Tây, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú
10/07/2018
460
3415/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với ông Ole Henriksen tại địa phương
10/07/2018
461
3419/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Quy định mức thu th ủy lợi phí, tiền nước và phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND
10/07/2018
462
3371/VPUBND-KTN
Về việc tháo g ỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân
09/07/2018
463
718/UBND-TH
V/v rà soát, đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huy ện trên đ ịa bàn tỉnh
06/07/2018
464
719/UBND-KTN
V/v đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2018
06/07/2018
465
3334/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với đoàn khách của Công ty Shire Oak tại địa phương
06/07/2018
466
3336/VPUBND- NC
Cho phép Hội Nông dân tỉnh tiếp và làm việc với và Charlotte Esther S.Flechet tại địa phương
06/07/2018
467
3337/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với ông Srinivas Parimi tại địa phương
06/07/2018
468
720/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác tiêm chủng
06/07/2018
469
3346/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã
06/07/2018
470
3356/VPUBND-KTN
V/v cơ chế vốn đầu tư thực hiện các công trình cấp nước sạch tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 do Trung tâm Nước sạch và VSMT Nông
,
thôn quản lý
06/07/2018
471
3366/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Trường THCS Lý Thường Kiệt tại vị trí trụ sở cũ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
06/07/2018
472
717/UBND-TH
V/v giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX.
05/07/2018
473
3315/VPUBND-KTN
V/v chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản khu mỏ núi Cô Tô, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn
05/07/2018
474
710/UBND-KSTT
V/v th ực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
04/07/2018
475
3273/VPUBND-KSTT
V/v đối chiếu, rà soát, lập danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận tiế p nhận và trả kết quả; Danh mục liên thông giữa các cấp
04/07/2018
476
3294/VPUBND-KGVX
V/v triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu
,
lao động trẻ em ở Việt Nam
04/07/2018
477
3295/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020
04/07/2018
478
3284/VPUBND-KSTT
V/v chuyển phản ánh kiến nghị của vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Sơn, Huỳnh Kim Hoàng
04/07/2018
479
3250/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư
03/07/2018
480
1261/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện công văn số 7602/BTC-HCSN ngày 26/6/2018 của Bộ Tài chính về
,
việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018
03/07/2018
481
3269/VPUBND-KGVX
Vv th ực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
03/07/2018
482
3198/VPUBND-KGVX
V/v lập kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018
02/07/2018
483
3200/VPUBND-KTN
V/v khắc phục sạt lở tại xã Hòa An, huy ện Chợ Mới
02/07/2018
484
3202/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với đoàn trường Đại học Andalas, Indonesia đến làm việc tại địa phương
02/07/2018
485
3203/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với bà Kirsten Benkendoff tại địa phương
02/07/2018
486
3204/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với trường Đại học Andrews, Hoa Kỳ đến làm việc tại địa phương
02/07/2018
487
3205/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí tổ chức tổng kết, phát thưởng Hội thi sáng tác kịch bản tuy ên truy ền lưu động tỉnh An Giang
02/07/2018
488
3206/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí thanh toán các phần công việc đã thực hiện gói thầu của Sở Thông tin và Truyền thông
02/07/2018
489
3209/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
02/07/2018
490
3223/VPUBND-KTN
V/v thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất trong Nghị định số 69/2018/NĐ-CP
02/07/2018
491
3228/VPUBND-KTN
V/v huy động và quản lý các nguồn lực ngoài ngân sách để hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển
02/07/2018
492
3229/VPUBND-KTN
V/v tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện QĐ số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
02/07/2018
493
3230/VPUBND-KTN
V/v thực hiện thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc với tỉnh An Giang
02/07/2018
494
692/UBND-KSTT
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
02/07/2018
495
699/UBND-TH
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
02/07/2018
496
703/UBND-KGVX
V/v cho phép du h ọc tại Indonesia
02/07/2018
497
684/UBND-KTTH
Về việc thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP
29/06/2018
498
3193/VPUBND-KGVX
V/v kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch
29/06/2018
499
681/UBND-TH
V/v Hướng dẫn Sở, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2019
28/06/2018
500
682/UBND-TH
V/v Hướng dẫn huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
28/06/2018
501
3180/VPUBND-KTTH
V/v chủ trương gia hạn thời gian thi công gói thầu số 32 và 40 thuộc công trình Trung tâm Công ngh ệ sinh học tỉnh An Giang
28/06/2018
502
3182/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông, đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc và biển báo hiệu giao thông
28/06/2018
503
3183/VPUBND-KTN
V/v bổ sung hồ s ơ thẩm định Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long
28/06/2018
504
3184/VPUBND-KTN
V/v cho Trạm kiểm tra tải trọng xe số 45 hoạt động trở lại
28/06/2018
505
3185/VPUBND-KGVX
V/v báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) tình hình thực hiện các Dự án thuộc các Chương
,
trình MTQG do Bộ TTTT chủ trì
28/06/2018
506
3186/VPUBND-KTN
V/v tình hình th ực hiện triển khai Chương trình phát triển Nhà ở tỉnh An Giang từ năm
,
2016 đến cuối năm 2017
28/06/2018
507
3187/VPUBND-KTN
V/v tình hình cấp giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
28/06/2018
508
3188/VPUBND-KTN
V/v công tác phòng chống thiên tai
28/06/2018
509
680/UBND-KTTH
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021
28/06/2018
510
670/UBND-KGVX
V/v thực hiện Chỉ thị số 17/CTTTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
27/06/2018
511
674/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ
27/06/2018
512
676/UBND-NC
V/v triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
27/06/2018
513
3143/VPUBND-KTTH
V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị The về hỗ trợ người sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP
27/06/2018
514
3137/VPUBND-KTTH
V/v đấu giá cho thuê khu đất nhà kho và quyền khai thác cầu tàu thu ộc dự án Đường giao thông nối Khu công nghiệp Bình Hòa ra sông Hậu và Cầu tàu, xã Bình Hòa, huy ện Châu Thành
27/06/2018
515
3147/VPUBND-KTN
V/v ảnh hưởng của hàng rào hộ dân Hồ Vạn Hạnh đến hoạt động của VWRC.
27/06/2018
516
3158/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Phú Mỹ
27/06/2018
517
3161/VPUBND-KGVX
V/v kiến nghị phát sinh hạng mục san lấp mặt bằng của gói thầu thi công xây lắp công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Trường THPT Bình Mỹ
27/06/2018
518
3162/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Hạnh Phúc tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
27/06/2018
519
3175/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với ông Grant Robert Singleton địa phương
27/06/2018
520
3176/VPUBND- NC
Cho phép Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tiếp và làm việc với đoàn khách của trường Đại học Center College, Danville, Kentucky, Hoa Kỳ đến làm việc tại địa phương
27/06/2018
521
3179/VPUBND-KTTH
V/v điều tra chi phí sản xuất và giá thành lúa
27/06/2018
522
3167/VPUBND-KTN
V/v đầu tư xử lý nước thải trong cụm, tuy ến dân vượt lũ trên địa bàn tỉnh
27/06/2018
523
3168/VPUBND-KTN
V/v bổ sung khắc phục sạt lở Đường tỉnh 946 tại Km25+000, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới
27/06/2018
524
661/UBND-KTN
V/v bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa m ùa mưa, lũ trên địa bàn tỉnh năm 2018
26/06/2018
525
666/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngà y 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông
26/06/2018
526
3087/VPUBND-KTN
V/v san lắp, xây tạm bến bãi container xuất chuối trên diện tích 4.284,9m2
,
.
26/06/2018
527
3084/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
26/06/2018
528
3090/VPUBND-KTN
V/v triển khai th ực hiện các nội dung liên quan đến hệ thống thông tin v ề nhà ở và thị trường bất động sản
26/06/2018
529
3091/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí
26/06/2018
530
3106/VPUBND-KSTT
V/v chuyển phản ánh kiến nghị của ông Lý Hồng Phong ngụ TX. Tân Châu
26/06/2018
531
3115/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng công trình Thánh đường Rohmah (hạng mục 08 phòng học), xã Vĩnh Trường, huy ện An Phú, tỉnh An Gian
26/06/2018
532
3116/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng Chùa Serây Cheđây Chăssđao (hạng mục: Thư viện, Nhà khách), xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
26/06/2018
533
3117/VPUBND-KGVX
V/v sửa chữa, cải tạo khoa Chẩn đoán hình ảnh và mua sắm trang thiết bị năm 2018 Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu
26/06/2018
534
2124/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công công trình Cầu Tân An (lần 2)
26/06/2018
535
3127/VPUBND-KTN
V/v chủ trương xã hội hóa đầu tư nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 943 đoạn Km57 – km64, huy ện Tri Tôn
26/06/2018
536
3128/VPUBND-KTN
V/v nâng cấp cống và đường dân sinh thuộc Công trình Đường tỉnh 943 (Tân Tuy ến – Sóc Triết); vuốt dốc đường vào cầu Mướp Văn – ĐT 943 và Cầu Ông Chưởng – ĐT 942
26/06/2018
537
3130/VPUBND-KTN
V/v Công ty CP Đầu tư Phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam xin đầu tư dự án “Khu đô thị Cồn Tiên” tại xã Đa Phước, huyện An Phú
26/06/2018
538
3131/VPUBND-KTN
V/v xem xét nguyên nhân gia hạn (lần 2 và 3) thời gian thi công Gói thầu số 22, 23, 24 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu, huy ện Thoại Sơn
26/06/2018
539
3057/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Nghị định số 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
25/06/2018
540
3062/VPUBND-KGVX
V/v liên k ết tuyển sinh đại học hình thức vừa học vừa làm của Trường Cao đẳng nghề An Giang
25/06/2018
541
3067/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với đoàn giảng viên và sinh viên Khoa Điều dưỡng - Đại học Bách Khoa Hong Kong gồm 30 người (đính kèm danh sách) đến làm việc tại địa phương
25/06/2018
542
3069/VPUBND-KGVX
Cho phép đoàn khách thuộc Công ty TNHH Phân bón Hàn Việt đến làm việc tại địa phương
25/06/2018
543
3079/VPUBND-KTN
V/v phối hợp tuy ên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan
25/06/2018
544
3082/VPUBND-KGVX
V/v phát sinh khối lượng của gói thầu số 11: Thi công xây lắp công trình phụ trợ và hạ tầng k ỹ thuật của dự án Trường THPT Bình Mỹ
25/06/2018
545
3068/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với đoàn trường Đại học Waterloo - Canada đến làm việc tại địa phương
25/06/2018
546
650/UBND-KGVX
V/v treo bandrol, biểu ngữ, áp phích hưởng ứng kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2018.
22/06/2018
547
651/UBND-KGVX
V/v triển khai Kế hoạch số 54-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư
22/06/2018
548
3024/VPUBND-KTN
V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
22/06/2018
549
3037/VPUBND-KTN
Về việc nghiên cứu, làm rõ định mức và nguồn kinh phí hỗ trợ cho BHNN
22/06/2018
550
3009/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 78 /2018/NĐ-CP
21/06/2018
551
3010/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
21/06/2018
552
3011/VPUBND-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
21/06/2018
553
3015/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
21/06/2018
554
649/UBND-KTN
V/v tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn
21/06/2018
555
641/UBND-KTTH
V/v th ực hiện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp trụ sở Ban CHQS xã, phường, thị trấn theo Đề án số 129/ĐA-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh
20/06/2018
556
652/HĐPH
V/v phát động cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuy ên truy ền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”
20/06/2018
557
2988/VPUBND-KTN
Về việc nghiên cứu triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TTBKHCN ngày 12/4/2018
20/06/2018
558
2990/VPUBND-KTN
Về việc nghiên cứu triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018
20/06/2018
559
2991/VPUBND-KTN
Về việc tổ chức đánh giá giữa kỳ các tiểu dự án, dự án hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế v à nhân rộng mô hình gi ảm ngh èo thuộc ch ương trình MTQG Giảm ngh èo bền vững giai đoạn 2016-2020
20/06/2018
560
2969/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện đầu tư dự án khu resort quốc tế 5 sao tại thành phố Châu Đốc
19/06/2018
561
2979/VPUBND-KTN
V/v chưa quyết định đầu tư dự án “Khu đô thị mới thị trấn Phú Mỹ” tại thị trấn Phú Mỹ,
,
huy ện Phú Tân
19/06/2018
562
629/UBND-KTN
V/v rà soát báo cáo tình hình các hộ dân di dời khẩn cấp ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông quay trở lại khu sạt lở
18/06/2018
563
2963/VPUBND-KTN
V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản
18/06/2018
564
624/UBND-KGVX
V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2018
15/06/2018
565
2904/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch hại trên lúa và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm
15/06/2018
566
2907/VPUBND-KTN
Về việc sử dụng vốn ngân sách đối ứng dự án VnSAT của tỉnh hộ trợ các ti ểu dự án đầu tư của các TCND/HTX
15/06/2018
567
2910/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Hạnh Phúc tại xã Mỹ Hòa Hưng
15/06/2018
568
2937/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính
15/06/2018
569
2938/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính
15/06/2018
570
619/UBND-TH
V/v thực hiện nhiệm vụ quy hoạch theo Luật Quy hoạch
14/06/2018
571
617/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2018/NĐ-CP và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ
14/06/2018
572
608/UBND-KGVX
V/v hỗ trợ cung cấp thông tin trong công tác xác nhận liệt sĩ đối với người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày hy sinh tại Côn Đảo
13/06/2018
573
2850/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với ông Song Hong Sub tại địa phương
13/06/2018
574
2851/VPUBND- NC
Cho phép đoàn khách quốc tịch Nhật Bản đến làm việc tại địa phương
13/06/2018
575
2852/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia nước ngoài thuộc tổ chức Anywhere & Everywhere – Texas, Hoa Kỳ đến làm việc tại địa phương
13/06/2018
576
2853/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với bà Annalyn de Guia tại địa phương
13/06/2018
577
2854/VPUBND- NC
Cho phép ông Eisermann Patrick đến làm việc tại địa phương
13/06/2018
578
2855/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với đoàn viên chức chính phủ, nhà nghiên cứu và nông dân các nước Hoa Kỳ, Malaysia, Campuchia, Lào và Myanmar gồm 24 người (đính kèm danh sách) đến làm việc tại địa phương
13/06/2018
579
613/UBND-TH
V/v thống nhất chủ trương cho thành lập Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh An Giang
13/06/2018
580
2858/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận tài trợ của Trường Đại học An Giang
13/06/2018
581
2861/VPUBND-TH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2018/TT-BNV
13/06/2018
582
2797/VPUBND- NC
Cho phép ông Pleydell Neil Christopher đến làm việc tại địa phương
12/06/2018
583
2800/VPUBND-KGVX
Vv phản ánh của báo chí về tình trạng xe Honda đầu hoạt động đưa rước khách du lịch
,
ở Khu du lịch cúi Cấm
12/06/2018
584
606/UBND-KGVX
V/v tài trợ đầu tư xây dựng, cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trường THPT chuyên Thủ
,
Khoa Nghĩa
12/06/2018
585
246/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam (khu vực ga đến)
11/06/2018
586
603/UBND-KTTH
V/v chấn chỉnh chế độ chi tiêu tiếp khách, chi hội nghị và bổ sung ngoài dự toán
11/06/2018
587
605/UBND-TH
V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ trong 2 năm 2018 và 2019
11/06/2018
588
2782/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường phòng chống rây nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa
11/06/2018
589
2791/VPUBND- NC
Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo gồm 50 người quốc tịch Hoa Kỳ đến làm việc tại địa phương
11/06/2018
590
601/UBND-KTN
V/v lấy ý kiến ký kết Biên bản ghi nhớ xây dựng và triển khai Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng TGLX”
08/06/2018
591
2758/VPUBND-KGVX
V/v xử lý gói thầu số 13 của công trình Trường Tiểu học A Thới Sơn và gói thầu số 17 của công trình Trường THCS Phan Chu Trinh
08/06/2018
592
1259/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Trường THCS Lý Thường Kiệt (điểm phụ) tại vị trí Trụ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hộ
08/06/2018
593
2760/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 28: Thi công hạng mục Hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình Trường THCS Vĩnh Gia
08/06/2018
594
2761/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh tên dự án Trường Trung học phổ thông Vĩnh Nhuận thành Trường Phổ thông Vĩnh Nhuận
08/06/2018
595
2762/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung quy mô dự án Trường THCS Phú Thuận
08/06/2018
596
2763/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10: Thi công xây lắp công trình (trừ hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống chống sét) của công trình Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội tỉnh
08/06/2018
597
589/UBND-KTTH
V/v tạm thời áp dụng tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà tại Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh để tính lệ phí trước bạ
06/06/2018
598
2709/VPUBND-KTN
V/v kết quả kiểm tra công tác quản lý, xử lý nhà ở trên sông, kênh, rạch trên địa b àn tỉnh
06/06/2018
599
2711/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT
06/06/2018
600
2715/VPUBND-KTN
V/v đầu tư dự án Khu thương mại Lộc Kim Chi, thành phố Châu Đốc.
06/06/2018
601
2700/VPUBND-KTN
V/v tuyên truyền phòng, chống dông, lốc và sét trong mùa mưa, bão
05/06/2018
602
578/UBND-KTN
V/v xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang.
04/06/2018
603
582/UBND-TD
V/v tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
04/06/2018
604
2676/VPUBND- NC
Cho phép đối tác nước ngoài thuộc Quỹ Marshal đến làm việc tại địa phương
04/06/2018
605
2677/VPUBND- NC
Cho phép đoàn khách nước ngoài thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long đến làm việc tại địa phương
04/06/2018
606
2618/VPUBND- NC
Cho phép bà Chloe Elizabeth Fortescue đến làm việc tại địa phương
01/06/2018
607
2635/VPUBND-KTN
V/v tiếp cận dự án xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên.
01/06/2018
608
2594/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Hạnh Phúc, tại xã M ỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
31/05/2018
609
2608/VPUBND-KSTT
V/v báo cáo về tình hình, kết qu ả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2018
31/05/2018
610
2616/VPUBND-KSTT
V/v đề nghị rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục TTHC không thực hiện và danh mục TTHC thực hiện tiếp nhân, trả kết quả giải quyết TTHC qua d ịch vụ bưu chính công ích
31/05/2018
611
2555/VPUBND-KGVX
V/v cấp trang thiết bị phục vụ văn nghệ cho 10 xã nông thôn mới huyện Thoại Sơn
30/05/2018
612
2567/VPUBND-KTN
V/v tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX 2012
30/05/2018
613
2568/VPUBND-KTN
Về việc cấp thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu
30/05/2018
614
2578/VPUBND-KTTH
V/v xác định giá đất tính thu tiền thuê đất Khu Thương mại - Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình
30/05/2018
615
2579/VPUBND-KTTH
V/v bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang sử dụng đối với căn nhà tập thể hẻm Thoại Ngọc Hầu, khóm 3, phường Mỹ Long, thành ph ố Long Xuy ên
30/05/2018
616
2585/VPUBND-KTN
V/v kết quả kiểm tra chất lượng và quản lý đất hai bên đường thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 944, huyện Chợ Mới
30/05/2018
617
2521/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Nghị định số 80/2018/NĐ-CP
29/05/2018
618
2523/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp tại địa phương
29/05/2018
619
2527/VPUBND-KGVX
V/v tuyên truyền Cuộc thị sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
29/05/2018
620
2530/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
29/05/2018
621
2539/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất các trường hợp miễn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
29/05/2018
622
556/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận kinh phí hỗ trợ ASXH giai đoạn 2018 – 2020
29/05/2018
623
557/UBND-KGVX
V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em
29/05/2018
624
551/UBND-KTN
V/v điều kiện, trình tự, thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng
28/05/2018
625
2494/VPUBND- NC
Cho phép bổ sung 03 đại biểu đến từ quốc gia Đông Nam Á đến làm việc tại địa phương
28/05/2018
626
1495/VPUBND- NC
Cho phép đoàn Viện dưỡng lão Sunsmile đến làm việc tại địa phương
28/05/2018
627
553/UBND-KGVX
V/v tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình và năm 2018 Kính gửi:
28/05/2018
628
2508/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề xuất của Công ty TNHH MTV Quang Điện Tịnh Biên
28/05/2018
629
545/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL
25/05/2018
630
2479/VPUBND-KTN
V/v kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
25/05/2018
631
2434/VPUBND- NC
Cho phép ông Neal William Waddell đến làm việc tại địa phương
24/05/2018
632
2435/VPUBND- NC
Cho phép ông Laufer Dino đến làm việc tại địa phương
24/05/2018
633
2446/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ kinh phí trùng tu di tích chùa Tam Bửu, huy ện Tri Tôn, tỉnh An Giang
24/05/2018
634
2452/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư dự án Trường dạy nghề thực hành nghiệp vụ du lịch của Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Helen Phan
24/05/2018
635
2453/VPUBND-KGVX
V/v bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng
24/05/2018
636
2469/VPUBND-KTN
V/v tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lư ợng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường (CT 30/CT-TTg)
24/05/2018
637
2401/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật
23/05/2018
638
2407/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia Trường Đại học RMIT – Úc đến làm việc tại địa phương
23/05/2018
639
2408/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia Công ty Hagihara – Nhật Bản đến làm việc tại địa phương
23/05/2018
640
536/UBND-TH
Về việc thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh
23/05/2018
641
2410/VPUBND-KTN
V/v thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán h ạng mục giám sát môi trường theo
,
báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trườn
23/05/2018
642
2414/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh quy mô đầu tư Dự án Nâng cấp đường kênh T5, huy ện Tri Tôn, tỉnh An Giang
23/05/2018
643
2382/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
22/05/2018
644
2383/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương liên kết đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài
22/05/2018
645
2387/VPUBND-KTN
V/v một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát
22/05/2018
646
2394/VPUBND-KTN
V/v triển khai Kế hoạch Chương trình tặng MBH cho trẻ em năm 2018 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”
22/05/2018
647
530/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguy ện của thanh niên
21/05/2018
648
2344/VPUBND-KGVX
V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018
21/05/2018
649
2348/VPUBND-KGVX
V/v tham gia là hội viên của Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA)
21/05/2018
650
2350/VPUBND-KGVX
V/v cho phép tổ chức "Vietnam MTB Series 2018" Vòng đua An Giang
21/05/2018
651
2356/VPUBND-KTN
Về việc tăng cư ờng công tác chỉ đạo, quản lý trong sản xuất cá tra
21/05/2018
652
2373/VPUBND-KGVX
V/v điều điều chỉnh vị trí đặt tượng Phật Thích Ca cao 81m
21/05/2018
653
517/UBND-KTN
V/v công nhận chủ đầu tư dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa – mở rộng.
17/05/2018
654
2286/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018
17/05/2018
655
2292/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia của Tập đoàn SUNRICE (Úc) đến làm việc tại địa phương
17/05/2018
656
2293/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia IRRI đến làm việc tại địa phương
17/05/2018
657
2295/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 1695/TB-BVHTTDL về công tác quản lý và tổ chức lễ hội
17/05/2018
658
2301/VPUBND-KTN
V/v Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Tây Ninh xin khảo sát thực địa tuy ến đường song song với QL91 hiện hữu đi qua địa bàn các huy ện Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên, Châu Đốc
17/05/2018
659
2303/VPUBND-KTN
V/v giao nhiệm vụ đến Nhóm giám sát cộng đồng – Hợp phần xây dựng cầu dân sinh, Dự án LRAMP
17/05/2018
660
2263/VPUBND-KGVX
V/v thay đ ổi trụ sở của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Tuy ến
16/05/2018
661
502/UBND-NC
V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Lý Hồng Phong (An Phú)
15/05/2018
662
2240/VPUBND-KTTH
V/v tri ển khai thực hiện Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
15/05/2018
663
2244/VPUBND-KTN
V/v khảo sát, lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng 03 bến khách ngang sông: Bình
,
Đức - Mỹ Hòa Hưng, Mỹ Hòa Hưng -Nhơn Mỹ , Mỹ Hòa Hưng - Hòa Bình
15/05/2018
664
2246/VPUBND-KTN
V/v khai thác cát, s ỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp
15/05/2018
665
2248/VPUBND-KTN
V/v đầu tư dự án tại thành phố Long Xuyên.
15/05/2018
666
2251/VPUBND- NC
Cho phép 02 chuyên gia của cơ quan Điều phối và Hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ và 03 nhân viên tổ chức từ thiện Sadakatasi của Thổ Nhĩ Kỳ đến làm việc tại địa phương
15/05/2018
667
2243/VPUBND-KTN
V/v chủ trưởng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa b àn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
15/05/2018
668
2204/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ kinh phí chi trả cho chức danh Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm Chủ tịch Công đoàn cơ sở trên địa b àn Phú Tân
14/05/2018
669
2218/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 62/2018/NĐ-CP
14/05/2018
670
2227/VPUBND-KTN
V/v quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn
14/05/2018
671
2221/VPUBND-KSTT
Vv rà soát, cập nhật thống kê danh mục thực hiện nhiệm vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
14/05/2018
672
2183/VPUBND-KTN
Về việc tri ển khai việc nhận kinh phí h ỗ trợ của TW trong việc mua vaccine tiêm phòng bệnh LMLM
11/05/2018
673
2187/VPUBND-KTN
V/v lập quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Nam Vàm Nao
11/05/2018
674
2188/VPUBND-KTN
V/v chỉ thị về nhiệm vụ và một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi
11/05/2018
675
487/UBND-NC
V/v thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
10/05/2018
676
491/UBND-KGVX
V/v treo biểu ngữ hưởng ứng Tháng hành động vì Trẻ em năm 2018
10/05/2018
677
2135/VPUBND-KTN
V/v thu gom, xử lý nước thải trong cụm, tuyến dân vượt lũ trên địa bàn tỉnh
09/05/2018
678
2143/VPUBND-KTN
V/v đầu tư xây dựng Trung tâm xử lý chất thải rắn Long Xuyên.
09/05/2018
679
2151/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
09/05/2018
680
2116/VPUBND-KTN
V/v thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách du lịch
08/05/2018
681
2117/VPUBND-KTN
V/v tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2018
08/05/2018
682
2118/VPUBND-KTN
V/v triển khai Đề án phát triển 15000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
08/05/2018
683
2119/VPUBND-KTN
V/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018
08/05/2018
684
2100/VPUBND-KTN
Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng
07/05/2018
685
2101/VPUBND- NC
Cho phép đoàn giảng viên của Viện lãnh đạo thanh niên toàn cầu, Đại học Bách Khoa HongKong gồm 51 người đến làm việc tại địa phương
07/05/2018
686
2102/VPUBND- NC
Cho phép đoàn người nước ngoài thuộc Lãnh sự quán Hoa Kỳ và các đại biểu đến từ các quốc gia Đông Nam Á gồm 101 người đến làm việc tại địa phương
07/05/2018
687
2068/VPUBND- NC
Cho phép đoàn của Tổ chức Dillion kết nối với đoàn từ thiện tại Mỹ đến làm việc tại địa phương
04/05/2018
688
2069/VPUBND- NC
Cho phép đoàn của Tổ chức GIZ đến làm việc tại địa phương
04/05/2018
689
2076/VPUBND-KTN
V/v xử lý thông tin báo nêu về tình trạng “xe dù, bến cóc”
04/05/2018
690
466/UBND-NC
V/v tháo gỡ khó khăn, tồn tại, bất cập trong công tác PCCC tại đơn vị, địa phương
03/05/2018
691
468/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế
03/05/2018
692
2034/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 433/QĐ-TTg
03/05/2018
693
2042/VPUBND- NC
Cho phép đoàn của Tổ chức International Youth Fellowship (Hàn Quốc) đến làm việc tại địa phương
03/05/2018
694
2043/VPUBND- NC
Cho phép đoàn giảng viên và sinh viên của Đại học West Virginia, Hoa Kỳ đến làm việc tại địa phương
03/05/2018
695
2044/VPUBND- NC
Cho phép ông Edmund Ferguson – Viên chức Lãnh sự thuộc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh cùng Trợ lý Lãnh sự Phan Thị Thanh Tuyền đến làm việc tại địa phương
03/05/2018
696
2045/VPUBND- NC
Cho phép đoàn của Tổ chức quốc tế Oreopa đến làm việc tại địa phương
03/05/2018
697
2059/VPUBND-KGVX
V/v thông báo và tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh
03/05/2018
698
2021/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường công tác PCCCR và chuẩn bị tốt sản xuất vụ Thu Đông năm 2018
02/05/2018
699
2026/VPUBND-KTN
Về việc ti ếp tục triển khai thành lập Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuy ến
02/05/2018
700
2033/VPUBND- NC
Cho phép đại diện trường Đại học Okayama – Nhật Bản đến làm việc tại địa phương
02/05/2018
701
1963/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
27/04/2018
702
1968/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng
27/04/2018
703
1970/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức diễn đàn “Nghe công nhân nói – nói công nhân nghe” năm 2018
27/04/2018
704
1973/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện Dự án nạo vét, chỉnh trị d òng chảy, hạn chế sạt lở bờ sông Hậu thu ộc xã Châu Phong
27/04/2018
705
1974/VPUBND-KSTT
V/v rà soát, cập nhật trình công bố danh mục thủ tục hành chính thu ộc thẩm quyền quản lý, thẩm quyền giải quyết
27/04/2018
706
1983/VPUBND-KGVX
V/v nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng hiện hữu và tạo quỹ đất, đầu tư xây dựng Bệnh viện Mắt - TMH -RHM tỉnh An Giang
27/04/2018
707
1985/VPUBND-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác trên địa b àn tỉnh.
27/04/2018
708
1991/VPUBND-KTN
V/v triển khai các biện pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học
27/04/2018
709
1993/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng tạc tượng Quản cơ Trần Văn Thành đặt tại khuôn viên diện tích
,
Đền thờ Quản Cơ Trần Văn Thành
27/04/2018
710
456/UBND-KGVX
V/v triển khai thỏa thuận hợp tác v ới tổ chức Kinderlife – CHLB Đức năm 2018
26/04/2018
711
457/UBND-KTTH
V/v th ực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018
26/04/2018
712
1920/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM
26/04/2018
713
1921/VPUBND- NC
Cho phép đại diện nghiên cứu viên của Dự án DOUBT đến làm việc tại địa phương
26/04/2018
714
1922/VPUBND- NC
Cho phép chuyên gia của Đại học Southampton và Đại học Hull đến làm việc tại địa phương
26/04/2018
715
1938/VPUBND-KTN
Về việc tăng cư ờng công tác chỉ đạo, quản lý trong sản xuất cá tra
26/04/2018
716
1960/VPUBND-KTN
V/v đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại An Giang.
26/04/2018
717
444/UBND-KTN
V/v chuy ển đổi hình thức trả tiền thuê đất hàng năm sang trả tiền một lần.
24/04/2018
718
446/UBND-NC
V/v trả lời Đơn xin cứu xét
24/04/2018
719
450/UBND-NC
V/v điều chỉnh cơ quan chủ trì th ực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 147/KH-UBND
24/04/2018
720
1878/VPUBND-KSTT
Vv trả lời khiếu nại của ông Lê Văn Biết
24/04/2018
721
1903/VPUBND-KTN
V/v kiểm tra chất lượng thi công công trình Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 944 và việc quản lý đất hai bên đường
24/04/2018
722
1904/VPUBND-KTN
V/v rà soát việc thi công nâng cấp các tuyến đường nội ô thành phố Long Xuyên
24/04/2018
723
1899/VPUBND-KTN
V/v đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản
24/04/2018
724
1900/VPUBND-KTN
Về việc tăng cư ờng trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ v à phát tri ển rừng
24/04/2018
725
1901/VPUBND-KTN
Về việc tăng cư ờng các bi ện pháp chủ động phòng ch ống bệnh Dại năm 2018
24/04/2018
726
1865/VPUBND-KSTT
V/v phúc đáp phản ánh, kiến nghị của ông Trần Bảo Trọng
23/04/2018
727
425/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tình thương năm 2018
20/04/2018
728
1849/VPUBND-KTTH
V/v tri ển khai thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ
20/04/2018
729
427/UBND-KTTH
V/v tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác
20/04/2018
730
422/UBND-NC
V/v hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truy ền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhâ n dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018
19/04/2018
731
1803/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BTC
19/04/2018
732
1806/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10: Thi công xây lắp công trình Trường THCS Phú Lâm
19/04/2018
733
1807/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10: Thi công xây lắp công trình Trường mẫu giáo Hòa Lạc (điểm phụ)
19/04/2018
734
1808/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 09: Thi công xây lắp công trình Trường mẫu giáo Long Hòa (điểm chính)
19/04/2018
735
1809/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11: Thi công xây lắp các hạng mục công trình (Trừ hạng mục Trạm biến áp, bể nước ngầm, PCCC) thuộc dự án Trường THCS Vĩnh Khánh
19/04/2018
736
1810/VPUBND-KGVX
V/v giải ngân thanh toán vốn các công trình thuộc Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi, huyện Tịnh Biên
19/04/2018
737
1811/VPUBND-KGVX
V/v quyết toán trước các hạng mục sử dụng nguồn vốn ADB và vốn đối ứng thuộc dự án phát triển giáo dục trung h ọc phổ thông giai đoạn 2 của 03 Trường: THPT Chi Lăng, THPT Bình Chánh và THPT Thạnh Mỹ Tây
19/04/2018
738
1812/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 09: Thi công xây lắp công trình Trường tiểu học ‘A’ Phú Lâm (điểm chính)
19/04/2018
739
1813/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh danh mục và số lượng thiết bị công trình Trường tiểu học D Bình Mỹ (điểm chính)
19/04/2018
740
1815/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ GPMB dự án Golden City
19/04/2018
741
1816/VPUBND-KTN
V/v xem xét cấn trừ tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 116,9m2 tại Khu dân cư Phú Hữu.
19/04/2018
742
1824/VPUBND-KTN
V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch v à vệ sinh môi trường năm 2018
19/04/2018
743
1826/VPUBND-KTN
V/v triển khai kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2018
19/04/2018
744
1823/VPUBND-TTHCC
V/v Tuyên truyền hoạt động của Trung tâm Hành chính công
19/04/2018
745
420/UBND-KTTH
V/v th ực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
18/04/2018
746
1748/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh giảm quy mô cụm dân cư vượt lũ Tây Khánh 3 (mở rộng), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
18/04/2018
747
1749/VPUBND-KTN
V/v xem xét dự án “Xưởng gia công, xây xát, chế biến gạo” tại huy ện Chợ Mới
18/04/2018
748
1759/VPUBND-KTN
V/v triển khai TBKL rà soát, đánh giá quá trình thực hiện, quản lý vận hành, khai thác các dự án BOT và lộ trình chuyển sang thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
18/04/2018
749
1760/VPUBND-KTN
V/v triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
18/04/2018
750
1761/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Kuwait, Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh
18/04/2018
751
1763/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hồ bơi 25m thành phố Châu Đốc
18/04/2018
752
1746/VPUBND- NC
Cho phép đoàn người nước ngoài thuộc Công ty Yanmar (Nhật Bản) đến làm việc tại địa phương
18/04/2018
753
1752/VPUBND- NC
Cho phép hai người nước ngoài thuộc Công ty Hagihara Farm và Daimasa Engineering (Nhật Bản) đến làm việc tại địa phương
18/04/2018
754
1765/VPUBND-KTN
Về việc tri ển khai thi h ành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản
18/04/2018
755
1731/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sánh tạo Việt Nam năm 2018
17/04/2018
756
1740/VPUBND-TTHCC
Vv phối hợp triển khai hoạt động của Trung tâm Hành chính công
17/04/2018
757
407/UBND-NC
V/v đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
16/04/2018
758
1701/VPUBND- NC
Cho phép bà Melanie Connor đến làm việc tại địa phương
16/04/2018
759
1705/VPUBND-KTN
V/v tăng cư ờng các giải pháp ngăn ngừa tình trạng người dân thực hiện canh tác ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
16/04/2018
760
1711/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng Thánh đường Masjidil Mukor Romah (điều chỉnh thiết kế), xã Khánh Bình, huyện An Phú
16/04/2018
761
413/UBND-TH
V/v trả lời n ội dung kiến nghị tư tư ởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 03-2018
16/04/2018
762
417/UBND-KTN
V/v giao nhiệm vụ bàn giao, tiếp nhận công trình đưa vào sử dụng, Hợp phần xây dựng Cầu dân sinh, dự án LRAMP
16/04/2018
763
1717/VPUBND- NC
Cho phép ông Charoenpanit Weraphon đến làm việc tại địa phươn
16/04/2018
764
1718/VPUBND- NC
Cho phép ông Lee Song Ro đến làm việc tại địa phương
16/04/2018
765
1719/VPUBND- NC
Cho phép đoàn người nước ngoài thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Arysta Lifescience Việt Nam tại thành phố Cần Thơ đến làm việc tại địa phương
16/04/2018
766
1688/VPUBND-KGVX
V/v tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Bệnh viện y học cổ truyền An Giang
14/04/2018
767
399/UBND-KTTH
V/v tăng cường công tác quản lý giá sau Tết Nguy ên đán Mậu Tuất 2018
13/04/2018
768
400/UBND-KTTH
V/v trả lời các kiến nghị bổ sung tại buổi làm việc về kinh tế - xã hội năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
13/04/2018
769
1671/VPUBND- NC
Cho phép đoàn phóng viên thuộc Công ty lữ hành Scenic Luxury Cruise đến làm việc tại địa phương
13/04/2018
770
1678/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh bổ sung dự án Trường THCS Phú Mỹ
13/04/2018
771
1379/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Tiểu học B Tân An điểm chính (Tân Hậu A2)
13/04/2018
772
3689/VPUBND-KTN
V/v vị trí lắp đặt đ èn năng lượng mặt trời.
13/04/2018
773
3695/VPUBND-KTN
V/v vị trí đặt Nh à máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, huyện Châu Thành.
13/04/2018
774
394/UBND-NC
V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nuôi con nuôi
12/04/2018
775
1670/VPUBND-KGVX
Cho phép đoàn chuyên gia thuộc Công ty Yanmar (Nhật Bản) đến làm việc tại địa phương
12/04/2018
776
1675/UBND-NC
Cho phép đoàn tham dự của Quỹ Marshal đến làm việc tại địa phương
12/04/2018
777
1676/VPUBND-KTN
V/v kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình giá cát xây dựng biến động lớn ảnh h ưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng
12/04/2018
778
1593/VPUBND- NC
Cho phép chuyên gia nước ngoài thuộc Công ty IFC đến làm việc tại địa phương
11/04/2018
779
1595/VPUBND- NC
ho phép đoàn Nhà tài trợ Vòng tay Thái Bình đến làm việc tại địa phương
11/04/2018
780
389/UBND-KTTH
V/v triển khai Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
11/04/2018
781
390/UBND-TH
V/v rà soát ki ến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp lần 5 Quốc hội khóa XIV
11/04/2018
782
391/UBND-KGVX
V/v thông qua điều chỉnh một số nội dung trong Kế hoạch tuy ển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2018-2019
11/04/2018
783
1638/UBND-KGVX
V/v lập dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020
11/04/2018
784
1647/VPUBND-KTN
V/v th ống nhất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi
11/04/2018
785
1649/VPUBND-KTN
V/v th ống nhất quy ết định ch ủ trương đầu tư Dự án Chống sạt lở sông Hậu, tỉnh An Giang
11/04/2018
786
1577/VPUBND-KTN
V/v kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để khắc phục môi trường sau sự cố sạt lở bờ sông Hậu, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
10/04/2018
787
1578/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung vốn của dự án Trung tâm giáo dục thường xuyên An Giang
10/04/2018
788
1579/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Trường tiểu học C Cần Đăng (điểm phụ)
10/04/2018
789
1580/VPUBND-KGVX
/v điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Trường mẫu giáo Cần Đăng (điểm chính)
10/04/2018
790
1591/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công trình Cầu Châu Đốc và dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuy ến tránh thành phố Long Xuyên
10/04/2018
791
1592/VPUBND- NC
Cho phép Tổ chức DILLON và đoàn từ thiện tại Mỹ đến làm việc tại địa phương
10/04/2018
792
1294/QĐ-UBND
Cho phép hai người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
10/04/2018
793
1601/VPUBND-KTTH
V/v bán nền theo nguyện vọng cho hộ ông Nguyễn Văn Nuôi
10/04/2018
794
1609/VPUBND-KSTT
V/v phối hợp xử lý phản ánh kiến nghị của ông Trần Bảo Trọng
10/04/2018
795
1610/VPUBND-KTTH
V/v chủ trương cho Cơ sở điều trị, cai nghiện ma tú y cho thuê mặt bằng cung cấp dịch vụ phục vụ ăn uống
10/04/2018
796
1618/VPUBND-KTN
V/v bồi hoàn đất ruộng của dân để phục vụ công tác đắp bao, lề đường cho công trình Đường tỉnh 955A
10/04/2018
797
1619/VPUBND-KTN
V/v giải ngân vốn công trình H ạ tầng kỹ thuật đường số 20, 20a và đường Trần Quang Diệu nối dài kết hợp khu tái đ ịnh cư khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ
10/04/2018
798
1621/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ huyện Thoai Sơn thép hình cũ thu hồi ở cầu Cồn Tiên trên QL.91C để làm cầu ranh Vọng Thê – Tân Tuy ến trên đường GTNT
10/04/2018
799
1624/VPUBND-KTN
V/v phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 v à 1/5/2018
10/04/2018
800
1625/VPUBND-KTN
V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018
10/04/2018
801
1627/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 13a Cung cấp và lắp đặt thiết bị (bổ sung) thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bệnh viện Sản - Nhi An Giang
10/04/2018
802
1628/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trạm Y tế xã Nhơn Hưng
10/04/2018
803
1629/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Công viên Văn hóa - Thể dục Thể thao xã, xã Vĩnh Th ành, huyện Châu Thành, tỉnh An Gian
10/04/2018
804
1630/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện Sản -Nhi An Giang, giai đoạn I: Khối Sản 200 giườn
10/04/2018
805
370/UBND-KTTH
V/v thực hiện dự án phục vụ sạt lở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
09/04/2018
806
374/UBND-KTTH
V/v hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vay vốn tổ chức tín dụng
09/04/2018
807
375/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản QPPL năm 2018
09/04/2018
808
1570/VPUBND- NC
Cho phép ông Stephen Robert đến làm việc tại địa phương
09/04/2018
809
1571/VPUBND- NC
Cho phép hai người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
09/04/2018
810
1572/VPUBND- NC
Cho phép ông David Courtney đến làm việc tại địa phương
09/04/2018
811
1576/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện nội dung các Công văn của Hội đồng nhân dân tỉnh.
09/04/2018
812
1539/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh danh mục công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn
06/04/2018
813
369/UBND-KTTH
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
06/04/2018
814
1550/VPUBND-KTN
V/v gia hạn (lần 2) thời gian thi công Gói thầu số 22 hạng mục Đường giao thông (Đoạn 1) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
06/04/2018
815
363/UBND-KTTH
V/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh
05/04/2018
816
1509/VPUBND-KTN
V/v h ỗ trợ kinh phí thực hiện dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh cây ăn quả ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng
05/04/2018
817
1510/VPUBND-KTN
V/v nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục ngập úng cục bộ trên địa bàn huy ện An Phú
05/04/2018
818
1520/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 14 thuộc công trình Trường THCS Phan Chu Trinh huyện Tịnh Biên
05/04/2018
819
1524/VPUBND-KGVX
V/v khai quật khẩn cấp di tích Gò Mười Thảo
05/04/2018
820
1533/VPUBND- NC
Cho phép bà Liliane Geerling đến làm việc tại địa phương
05/04/2018
821
352/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2018
04/04/2018
822
1478/VPUBND- NC
Cho phép đoàn chuyên gia của Tổ chức Wildlife at Risk đến làm việc tại địa phương
04/04/2018
823
1479/VPUBND- NC
Cho phép ông Enjoji Yoshihiko đến làm việc tại địa phương
04/04/2018
824
1480/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại địa phương
04/04/2018
825
1481/VPUBND- NC
Cho phép Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức Vòng tay Thái Bình phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết dự án
04/04/2018
826
1482/VPUBND-KGVX
V/v sơ kết hoạt động giai đoạn 2016-2017 và chuẩn bị Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018-2019 thực hiện Chương trình liên k ết giữa UBND tỉnh và ĐHQG TP.HCM
04/04/2018
827
1487/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THCS Vĩnh Nhuận
04/04/2018
828
1488/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10: Thi công xây lắp hạng mục Khối công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật của công trình Trường mẫu giáo Thới Sơn (điểm chính)
04/04/2018
829
357/UBND-KTTH
/v th ực hiện việc phân cấp quản lý tài sản công trên địa b àn tỉnh
04/04/2018
830
362/UBND-NC
V/v xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
04/04/2018
831
1489/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại địa phương
04/04/2018
832
1498/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình trụ sở Đội quản lý thị trường số 06
04/04/2018
833
344/UBND-TH
V/v chấp thuận bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
03/04/2018
834
348/UBND-NC
Về việc cử cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức trực thuộc tỉnh tham gia tập huấn năm 2018 và những năm tiếp theo.
03/04/2018
835
1456/VPUBND-KTN
Về việc thực hiện tạo đường dẫn vào rừng, xây dựng cầu tạm, san lấp mặt bằng và xây dựng chốt bảo vệ rừng tràm Tân Tuy ến
03/04/2018
836
1475/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo số 105/TB-VPCP
03/04/2018
837
350/UBND-KGVX
V/v ý kiến về xuất bản Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ Việt – Hoa.
03/04/2018
838
1471/VPUBND- NC
V/v giao đất cho chùa Bình Sơn, huyện Tịnh Biên
03/04/2018
839
1473/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh quy mô, tiến độ thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Mỹ Thới
03/04/2018
840
1445/VPUBND-KTN
V/v xây dựng dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
02/04/2018
841
1446/VPUBND-KTN
V/v bổ sung hồ sơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2017 đối v ới TP Châu Đố
02/04/2018
842
335/UBND-NC
V/v trả lời đề nghị được tồn tại nhà nuôi chim y ến xây dựng trên Núi Sam, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
30/03/2018
843
1429/VPUBND-KTN
V/v xử lý thoát nước dọc Quốc lộ 91 thuộc quy hoạch Khu công nghiệp Bình Hòa
30/03/2018
844
1434/VPUBND-KGVX
V/v triển khai các hoạt động mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018
30/03/2018
845
1435/VPUBND- NC
Cho phép bà Fredricka Louise Stoller đến làm việc tại địa phương
30/03/2018
846
1436/VPUBND- NC
Cho phép ông Douglas Vermillion đến làm việc tại địa phương
30/03/2018
847
329/UBND-KTN
V/v kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy
29/03/2018
848
1397/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
29/03/2018
849
1399/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11: Thi công xây lắp công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật của dự án Trường THPT Bình Mỹ
29/03/2018
850
1403/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ
29/03/2018
851
330/UBND-KGVX
V/v sử dụng l ại trụ sở của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên làm cơ s ở 2
29/03/2018
852
1411/VPUBND-KGVX
V/v liên k ết tuyển sinh đại học hình thức vừa học vừa làm của Trường Cao đẳng nghề An Giang
29/03/2018
853
1414/VPUBND-KTN
V/v xây dựng tạm khu dịch vụ ăn uống tại Khu Thương mại - Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú
29/03/2018
854
1421/VPUBND-KTN
V/v tham dự chương trình h ọc tập và khảo sát tại Mỹ tháng 6/2018
29/03/2018
855
1425/VPUBND-KTN
V/v tạm ứng vốn thanh toán khối lượng hoàn thành công trình Nâng cấp đường tỉnh 955A năm 2018
29/03/2018
856
333/UBND-NC
V/v hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”
29/03/2018
857
1334/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ
28/03/2018
858
1336/VPUBND-KTTH
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018
28/03/2018
859
1342/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia nước ngoài thuộc Văn phòng CDC tại Việt Nam đến làm việc tại địa phương
28/03/2018
860
1343/VPUBND- NC
Cho phép bà Claudine Zukowski đến làm việc tại địa phương
28/03/2018
861
1344/VPUBND- NC
Cho phép đoàn Indonesia đến làm việc tại địa phương
28/03/2018
862
1346/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện dự án Ứng dụng CNTT quản lý đồng bộ về nhân sự, khám chữa bệnh từ tuyến
,
tỉnh, huy ện, trạm y tế cấp xã
28/03/2018
863
1347/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
28/03/2018
864
1358/VPUBND-KTN
V/v phát triển điện mặt trời trên mái nhà xưởng trong các khu - Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
28/03/2018
865
1364/VPUBND- NC
V/v sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
28/03/2018
866
325/UBND-TH
V/v chủ trương cho Thành ủy Châu Đốc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
,
chương trình chuyên viên
28/03/2018
867
1387/VPUBND-KTTH
V/v xây dựng đơn giá “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang”
28/03/2018
868
1390/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc
,
thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản
,
trong tố tụng h ình sự
28/03/2018
869
311/UBND-KTN
V/v triển khai công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, cháy rừng năm 2018
27/03/2018
870
1319/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ vốn đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo công viên thành phố đi bộ tại đường Hai Bà Trưng; Nâng cấp đường và cải tạo công viên thành Phố đi bộ tại đường Nguyễn Huệ
27/03/2018
871
1332/VPUBND-KTTH
V/v tri ển khai thực hiện Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính
27/03/2018
872
1324/VPUBND-KTN
V/v Công ty CP đầu tư xây dựng công nghiệp HTH (Hà Nội) xin thực hiện đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân và Long Xuyên
27/03/2018
873
1290/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
26/03/2018
874
1296/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
26/03/2018
875
1297/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
26/03/2018
876
302/UBND-TH
V/v hướng dẫn xây dựng, thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên đ ịa bàn tỉnh An Giang
23/03/2018
877
304/UBND-NC
V/v đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Nghị định số 6/2009/NĐ-CP của Chính phủ
23/03/2018
878
1266/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Nạo vét kênh 23 (từ kênh Vĩnh Tế đến Chợ Ba Xoài), hu y ện Tri Tôn và huy ện Tịnh Biên
23/03/2018
879
1267/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Nạo vét kênh Long Điền A - B (từ sông Ông Chưởng đến cống Tám Xã), huyện Chợ Mớ
23/03/2018
880
1268/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Nạo vét kênh Mới (từ sông Tiền đến kênh Bà Quang), huy ện Chợ Mớ
23/03/2018
881
1269/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
23/03/2018
882
1270/VPUBND- NC
Cho pháp ông Gilfillan Daniel, quốc tịch Úc, đến làm việc tại An Giang
23/03/2018
883
1271/VPUBND- NC
Cho phép ông Gerard Esplin Corsane, quốc tịch Anh, đến làm việc tại An Giang.
23/03/2018
884
1272/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
23/03/2018
885
1281/VPUBND-KTTH
V/v hỗ trợ kinh phí trong giai đoạn đầu thực hiện phương án tự chủ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu
23/03/2018
886
1286/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 13 và gói thầu số 14 của dự án Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)
23/03/2018
887
1258/VPUBND-KTTH
V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư Cầu chữ S, xã Vĩnh Thạnh Trung, hu y ện Châu Phú cho ông Phạm Ngọc Việt
22/03/2018
888
1259/VPUBND-KTTH
V/v bán nền Khu dân cư Trung tâm Thương mại Vịnh Tre, huyện Châu Phú
22/03/2018
889
1260/VPUBND-KTTH
V/v nâng cấp, mở rộng và khai thác b ến khách ngang sông nhà Ông Xuyến - PreK Chrey trên địa bàn huyện An Phú
22/03/2018
890
1261/VPUBND-KTN
Về việc xây dựng Chương trình h ỗ trợ Phát triển tài sản trí tuệ từ nay đến năm 2020
22/03/2018
891
1262/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường công tác PCCCR và bảo vệ sản xuất vụ Đồng Xuân 2017-2018
22/03/2018
892
298/UBND-KSTT
V/v th ống kê danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm hành chính công tỉnh An Giang
21/03/2018
893
1242/VPUBND-KTTH
V/v miễn nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án của Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Vĩnh Phát
21/03/2018
894
1251/VPUBND-KTN
V/v triển khai th ực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Hoàn thiện hệ th ống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng
21/03/2018
895
1252/VPUBND-KGVX
V/v thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
21/03/2018
896
1254/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư công trình Bệ tượng và Tượng Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Quảng trường Khu đô thị Golden City An Giang
21/03/2018
897
1255/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng Chùa Phước Hải, thị trấn Tịnh Biên, huy ện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
21/03/2018
898
289/UBND-KGVX
V/v tuyên truy ền hưởng ứng Ngày Thế giới chống Lao.
20/03/2018
899
291/UBND-TH
V/v điều ch ình danh mục Chương trình công tác 2018
20/03/2018
900
292/VPUBND- NC
V/v triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015
20/03/2018
901
293/VPUBND- NC
V/v hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018
20/03/2018
902
294/VPUBND- TH
V/v trả lời n ội dung kiến nghị tư tư ởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 02-2018
20/03/2018
903
296/VPUBND- TH
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
20/03/2018
904
1207/VPUBND-KTN
Về việc x ử lý 03 dự án đã chuy ển mục đích sử dụng nhưng chưa trồng rừng thay th ế
20/03/2018
905
1208/VPUBND-KTN
Về việc hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đạt giải nhì tại cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2017
20/03/2018
906
1209/VPUBND-KTN
Về việc cho phép sử dụng địa danh “Chợ Mới - An Giang” để đăng ký nhãn hiệu tập thể
20/03/2018
907
1210/VPUBND-KTN
Về việc ti ếp tục tìm gi ải pháp để có giống thuần của xoài thơm Vĩnh H òa
20/03/2018
908
1213/VPUBND-KTTH
V/v chủ trương thực hiện các nội dung chi tập trung tại Sở Giáo dục và Đào tạo
,
năm 2018
20/03/2018
909
1219/VPUBND-KGVX
V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
20/03/2018
910
1222/VPUBND-KTN
/v xử lý kiến nghị của Công ty TNHH TM-DV MTV Hiệp Hưng
20/03/2018
911
1225/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ
20/03/2018
912
1230/VPUBND-KTN
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018
20/03/2018
913
1224/VPUBND-KTTH
V/v phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai
20/03/2018
914
1229/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy điện mặt trời kết hợp với nông nghiệp công nghệ cao”tại xã Văn Giáo, huy ện Tịnh Biên
20/03/2018
915
283/UBND-NC
V/v rà soát, thống kê các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ cao, không đảm bảo an toàn PCCC.
19/03/2018
916
1199/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 09: Thi công xây lắp công trình Trường mẫu giáo Phú Lâm (Điểm chính mới)
19/03/2018
917
1201/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trạm Y tế xã Nhơn Hưng
19/03/2018
918
1204/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án nhà máy nước khoáng Tri Tôn
19/03/2018
919
285/UBND-KTTH
V/v thông báo điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015
19/03/2018
920
1154/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định
,
hướng đến năm 2030
16/03/2018
921
1156/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 86/TB-VPCP
16/03/2018
922
1163/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
16/03/2018
923
1159/VPUBND-KTN
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở đoạn sông Hậu thuộc xã Châu Phong
16/03/2018
924
1165/VPUBND-KTN
V/v triển khai thi hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018
16/03/2018
925
1166/VPUBND-KTN
V/v giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm T2
16/03/2018
926
1167/VPUBND-KTN
Về việc triển khai th ực hiện Nghị định số 17/2018/NĐ -CP
16/03/2018
927
1164/VPUBND-KTN
V/v tình hình th ực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg
16/03/2018
928
1169/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
16/03/2018
929
1172/VPUBND-KTN
V/v hợp tác giữa tỉnh An Giang và Bang Mecklenburg –Vorpommern trong chương trình chuyển đổi năng lượng năm 2018 và 2019
16/03/2018
930
1174/VPUBND- TH
V/v triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp BCĐ liên ngành hội nhập về kinh tế lần thứ nhất năm 2018
16/03/2018
931
1178/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công (lần 2) Gói thầu số 22 hạng mục Đường giao thông (Đoạn 1) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu, huyện Thoại Sơn
16/03/2018
932
279/UBND-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
16/03/2018
933
267/UBND-KGVX
V/v thay đổi địa điểm trụ sở của BTS Giáo hội PGHH xã Vĩnh Xương
15/03/2018
934
268/UBND-NC
V/v công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương
15/03/2018
935
1135/VPUBND- NC
Cho phép ông Justin Dittmeier đến làm việc tại địa phương
15/03/2018
936
1136/VPUBND- NC
Cho phép người nước ngoài của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (Green ID) đến làm việc tại địa phương
15/03/2018
937
1137/VPUBND- NC
Cho phép bà Sen Sorphea đến làm việc tại địa phương
15/03/2018
938
1139/VPUBND-TTHCC
V/v Đề xuất tham gia triển khai hệ thống phần mềm tại Trung tâm H ành chính công của
,
Công ty TNHH MTV Thế giới Công nghệ
15/03/2018
939
262/UBND-TH
V/v góp ý chương trình hành động và xây dựng đề án tổng th ể của Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện th ực hiện Nghị quyết số 19 -NQ/TW
14/03/2018
940
1073/VPUBND-KGVX
V/v xin chủ trương Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang làm bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Thống Nhất
14/03/2018
941
1074/VPUBND-KGVX
V/v tham gia th ực hiện thí điểm Đề án "Xây dựng hệ thống PACS phục vụ chẩn đoán hình ảnh không cần in phim tại các bệnh viện trong tỉnh An Giang"
14/03/2018
942
1083/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
14/03/2018
943
1088/VPUBND-KTN
V/v quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
14/03/2018
944
1095/VPUBND-KTTH
V/v bố trí, cân đối, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi
14/03/2018
945
1097/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí cho Công an cấp xã làm nhiệm vụ chuyển giao hồ sơ đăng ký thường trú v à kinh phí thực hiện liên thông thủ tục hành chính cho công chức hộ tịch
14/03/2018
946
1099/VPUBND-KTTH
V/v xác nhận nghĩa vụ tài chính đối với khu đất Siêu thị Vinatex Châu Phú
14/03/2018
947
1100/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
14/03/2018
948
1112/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
14/03/2018
949
1113/VPUBND-KTN
V/v bồi hoàn đất ruộng của dân để phục vụ công tác đắp bao, lề đường cho công trình Đường tỉnh 955A (giai đoạn 2)
14/03/2018
950
1114/VPUBND-KTN
V/v Cty TNHH MTV Cơ khí Chính xác Khánh Linh xin đ ầu tư xây dựng 03 bến khách ngang
,
sông
14/03/2018
951
1116/VPUBND-KTN
Về việc triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ng ành tôm Việt Nam đến năm 2025.
14/03/2018
952
1120/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống sống văn minh trong việc cưới, việc tang
14/03/2018
953
1122/VPUBND-KGVX
V/v khai quật khẩn cấp di tích Gò Mười Thảo
14/03/2018
954
1115/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Sở Y tế tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia
14/03/2018
955
1058/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 27 thuộc công trình Trường THPT Bình Chánh
13/03/2018
956
1072/VPUBND-KTTH
V/v di dời và kinh phí di dời các lồng, bè khu vực xã M ỹ Hòa Hưng và phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên
13/03/2018
957
1053/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ thành ph ố Long Xuyên
12/03/2018
958
250/UBND-KGVX
V/v treo băng-rôn Kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018
12/03/2018
959
253/UBND-NC
V/v xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018
12/03/2018
960
254/UBND-KGVX
V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh
12/03/2018
961
1055/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018
12/03/2018
962
1057/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 02: Thi công xây lắp thuộc dự án Trường trung h ọc cơ sở Đoàn Minh Huyên
12/03/2018
963
1062/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 07 thuộc dự án Phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Tịnh Biên (khối lượng còn lại), huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
12/03/2018
964
1063/VPUBND-KGVX
V/v lắp dựng màn hình Led full color phục vụ tuyên truy ền chính trị kết hợp với quảng cáo thương mại tại thành phố Long Xuyên
12/03/2018
965
1064/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định 168/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
12/03/2018
966
1020/VPUBND-KTN
V/v chủ trương khắc phục sạt lở khẩn cấp đoạn phát sinh mới 50m đoạn cầu Thầy Giáo, bờ sông Long Xuyên thuộc địa bàn xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên
09/03/2018
967
1023/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời kết hợp với nông nghiệp công nghệ cao tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
09/03/2018
968
1026/VPUBND-KTN
V/v kinh phí thực hiện gói thầu Thí nghiệm đối chứng hạng mục Hệ thống chiếu sáng, trạm biến áp thuộc công trình Nâng cấp đường Nguyễn Tri Phương
09/03/2018
969
1027/VPUBND-KTN
V/v đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Tấn Vương và các vấn đề còn tồn tại của dự án Khu dân cư trung tâm xã M ỹ Khánh
09/03/2018
970
1036/VPUBND-KTN
V/v phê duy ệt kết quả khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng s ản trên địa bàn tỉnh An Giang
09/03/2018
971
1031/VPUBND-KTN
V/v hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định về cấp phép xả thải khí thải công nghiệp
09/03/2018
972
1032/VPUBND-KTN
V/v các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã
09/03/2018
973
1038/VPUBND-KTN
V/v giao đất đầu tư xây dựng trường mầm non và nhà ở công nhân tại Khu Công nghiệp Bình Hòa.
09/03/2018
974
1039/VPUBND-KTN
V/v chủ trương tạm giao một phần khu điều hành, quản lý – Khu công nghiệp Bình Long cho Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng sân bóng đá mini.
09/03/2018
975
1040/VPUBND-KTN
V/v bàn giao trụ sở cũ Bảo hiểm xã hội huyện Tịnh Biên cho UBND huyện Tịnh Biên quản lý, sử dụng
09/03/2018
976
1002/VPUBND-KTN
V/v đề nghị nâng cấp mở rộng đường Trưng Nữ Vương thuộc Dự án Khu đô thị Trưng Vương.
08/03/2018
977
248/UBND-KTTH
V/v tăng tiến độ trợ cấp ngân sách cho huy ện An Phú
08/03/2018
978
1013/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện TBKL số 83/TB-VPCP ngày 02/3/2018
08/03/2018
979
1014/VPUBND-KTN
Về việc triển khai ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và SXKD sản phẩm tôm có tạp chất
08/03/2018
980
975/VPUBND-KGVX
V/v th ực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về an toàn thực
,
phẩm
07/03/2018
981
241/UBND-KTTH
V/v thực hiện kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
07/03/2018
982
244/UBND-KTTH
V/v khen thưởng công tác đấu tranh phòng ch ống tội phạm về ma túy
07/03/2018
983
247/UBND-KTTH
V/v bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài ngân sách trung ương trung hạn GĐ 2016-2020 và 2017 cho các dự án đã giải ngân từ năm 2016 trở về trước
07/03/2018
984
245/UBND-KTTH
V/v giải trình quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
07/03/2018
985
976/VPUBND- NC
V/v xử lý phản ảnh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Nhã Phương
07/03/2018
986
978/UBND-KTTH
V/v gia hạn hợp đồng gói thầu số 14 lắp đặt thiết bị dự án tăng cường trang thiết bị của Trung tâm Công nghệ sinh học
07/03/2018
987
979/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh, bổ sung công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở Sở Thông tin và Truy ền thông
07/03/2018
988
982/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
07/03/2018
989
985/VPUBND-KSTT
V/v thực hiện kết n ối, tích hợp dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia với Cổng thông tin
,
điện tử của UBND tỉnh
07/03/2018
990
986/VPUBND-KTN
V/v đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật và đồng bào dân tộc có trình độ học vấn quá thấp
07/03/2018
991
989/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đường giao thông thuộc tiêu chí 2 huy ện Thoại Sơn
07/03/2018
992
990/VPUBND-KTN
V/v chuy ển đổi công năng sử dụng đất của Tuyến dân cư Long Hưng, thị xã Tân Châu (giai đoạn 2)
07/03/2018
993
993/VPUBND-KTN
V/v xây dựng cổng chào nông thôn mới trên địa b àn huyện Phú Tân
07/03/2018
994
994/VPUBND-KTN
V/v thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà đầu tư cầu Vĩnh Lộc - An Phú
07/03/2018
995
996/VPUBND-KTN
V/v chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho hai dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên
07/03/2018
996
997/VPUBND-KTN
V/v Thư quan tâm việc đầu tư phát triển dự án điện năng lượng mặt trời trên mái nhà tại các khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao trên địa b àn tỉnh
07/03/2018
997
236/UBND-NC
V/v chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại sau thanh tra chuyên ngành PCMT
06/03/2018
998
941/VPUBND-KGVX
V/v hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng nghề với Công ty TNHH MTV TAKEUCHI VN
06/03/2018
999
942/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung hạng mục Hạ tầng kỹ thuật của công trình Trường mẫu giáo An Hảo điểm phụ (điểm Núi Cấm)
06/03/2018
1000
943/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 của dự án Đầu tư mua sắm thiết bị bộ môn Tin học cho các Trường Trung học trên địa bàn tỉnh và gói thầu số 08 của dự án đầu tư mua sắm thiết bị bộ môn ngoại ngữ cho các cấp Tiểu học và Trung học trên địa bàn tỉnh
06/03/2018