Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
56/UBND-KGVX
V/v thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa”
18/01/2019
2
312/VPUBND-KTN
V/v triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
17/01/2019
3
44/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Châu Thành về kinh tế - xã hội năm 2019
16/01/2019
4
45/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện An Phú về kinh tế - xã hội năm 2019
16/01/2019
5
46/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huy ện Tịnh Biên về kinh tế - xã hội năm 2019
16/01/2019
6
47/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Tri Tôn về kinh tế - xã hội năm 2019
16/01/2019
7
279/VPUBND-KGVX
V/v thông báo về các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019
16/01/2019
8
281/VPUBND-KTN
V/v rà soát các dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh
16/01/2019
9
242/VPUBND-KSTT
V/v phối hợp cung cấp tài liệu phục vụ công tác chấm điểm các chỉ số cải cách hành chính năm 2018
15/01/2019
10
243/VPUBND-KSTT
V/v rà soát, đối chiếu và trình công bố danh mục thủ tục hành chính thu ộc thẩm quyền giải quyết, quản lý
15/01/2019
11
253/VPUBND-NC
cho phép bà Jacqueline Heidi Mitchell (quốc tịch Úc, hộ chiếu số PE0397649), Trường Đại học Queensland, Úc đến làm việc với Trường Đại học An Giang
15/01/2019
12
255/VPUBND-KTN
V/v vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Long An
15/01/2019
13
37/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND thị xã Tân Châu về kinh tế - xã hội năm 2019
15/01/2019
14
38/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Thoại Sơn về kinh tế - xã hội năm 2019
15/01/2019
15
39/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Châu Phú về kinh tế - xã hội năm 2019
15/01/2019
16
40/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Phú Tân về kinh tế - xã hội năm 2019
15/01/2019
17
41/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND thành phố Long Xuyên về kinh tế - xã hội năm 2019
15/01/2019
18
42/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Chợ Mới về kinh tế - xã hội năm 2019
15/01/2019
19
43/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND thành phố Châu Đốc về kinh tế - xã hội năm 2019
15/01/2019
20
264/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gđ 2016 - 2018
15/01/2019
21
33/UBND-KTN
V/v xử lý dứt điểm HTXNN y ếu kém ngưng hoạt động lâu ngày trên địa bàn tỉnh AG
14/01/2019
22
237/VPUBND-KTN
V/v xử lý nội dung liên quan DA BOT cầu Vĩnh Lộc và DA Bến khách ngang sông Đa Phước-Châu Phong, xã Đa Phước, An Phú và xã Châu Phong, TX Tân Châu
14/01/2019
23
239/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo số 11/TB-VPCP ngày 08/01/2019 về tình hình an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giớ
14/01/2019
24
192/VPUBND-NC
Chấp thuận cho Trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với ông Anderson Mark Bradley
11/01/2019
25
212/VPUBND-KGVX
V/v mở lớp huấn luyện đại lý Bảo hiểm, Hội thảo khách hàng và hội thảo cơ hội nghề nghiệp
11/01/2019
26
14/UBND-NC
V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn
09/01/2019
27
15/UBND-NC
V/v thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
09/01/2019
28
17/UBND-KGVX
V/v tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người
09/01/2019
29
164/VPUBND-KTN
Về việc triển khai Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
09/01/2019
30
131/VPUBND-NC
Đoàn khách nước ngoài thuộc Trường Đại học Saga và Trường Đại học Nagasaki, Nhật Bản đến làm việc tại địa phương
08/01/2019
31
132/VPUBND-NC
đoàn công tác Oxfam đến làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
08/01/2019
32
133/VPUBND-NC
Tư vấn quốc tế Oxfam (Văn phòng Oxfam tại Hà Nội) đến làm việc với Trường Đại học An Giang
08/01/2019
33
134/VPUBND-NC
Phó Giáo sư khoa Địa lý học, Trường Đại học Dawei, Myanmar đến làm việc Trường Đại học An Giang
08/01/2019
34
135/VPUBND-NC
Trưởng khoa Học liệu, Trường Cao đẳng Cộng đồng Woodland đến làm việc Trường Đại học An Giang
08/01/2019
35
104/VPUBND-KTN
Về việc thu th ập dữ l i ệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”
07/01/2019
36
107/VPUBND-KGVX
V/v công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
07/01/2019
37
12/UBND-KTN
V/v phê duy ệt danh sách các phương tiện được giảm vé dịch vụ sử dụng đường bộ khi đi qua trạm thu phí T2
07/01/2019
38
73/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ vốn khắc phục sạt lở khẩn cấp bờ sông Long Xuyên thuộc địa bàn xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên
05/01/2019
39
74/VPUBND-KTN
V/v bổ sung QH cảng đường thủy nội địa chuy ên dùng Dương Huy xã Hòa An, huyện Chợ Mới vào QH chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa quốc gia
05/01/2019
40
85/VPUBND-KTTH
V/v mua sắm trang thiết bị làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa b àn tỉnh giai đoạn 2019-2020
05/01/2019
41
06/UBND-NC
V/v tăng cường phòng, chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”
04/01/2019
42
61/VPUBND-KTN
V/v đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng và khai thác Bến khách ngang sông Vĩnh Trường 2 - Châu Phong, huyện An Phú
04/01/2019
43
62/VPUBND-KTN
V/v dừng đầu tư xây dựng cầu Đa Phước-Vĩnh Trường và Bến khách ngang sông Vĩnh Trường-Châu Phong, huy ện An Phú và thị xã Tân Châu
04/01/2019
44
63/VPUBND-KTN
Về việc không cấp phép gây nuôi rùa đầu to cho các trang trại
04/01/2019
45
64/VPUBND-KTN
Về việc thông báo ban hành Quyết định số 5016/QĐ -BNN-TT ngày 21/12/2018
04/01/2019
46
65/VPUBND-KTN
Về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ
04/01/2019
47
66/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh thời gian th ực hiện dự án và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình: Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông thành phố Châu Đốc
04/01/2019
48
67/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông thủy lợi phục vụ chuy ên canh rau, màu ứng dụng công nghệ cao Vùng lòng hồ Tân Trung
04/01/2019
49
68/VPUBND-KTN
V/v kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
04/01/2019
50
71/VPUBND-KTN
V/v cập nhật cơ sở dữ liệu cầu dân sinh, Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
04/01/2019
51
72/VPUBND-KTN
V/v chuyển đường địa phương lên thành quốc lộ 80 B trên địa bàn tỉnh
04/01/2019
52
05/UBND-KTTH
V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước
03/01/2019
53
02/UBND-KGVX
V/v đôn đốc, chấn chỉnh việc th ực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên
02/01/2019
54
1418/UBND-TH
V/v đề xuất xây dựng Chương trình công tác năm 2018
28/12/2018
55
6803/VPUBND-KTN
Về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, ch ống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
28/12/2018
56
6807/VPUBND-KTN
Về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019
28/12/2018
57
6754/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1740/QD-TTg của Chính phủ về Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020
27/12/2018
58
1415/UBND-KTN
V/v chuy ển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Nhà máy Điện Mặt trời
,
Sao Mai tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
26/12/2018
59
6743/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện chế độ đãi đối với người Việt Nam có công với cách mạng đang định cư ở
,
nước ngoà
26/12/2018
60
1405/UBND-TH
V/v về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW
25/12/2018
61
1406/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
25/12/2018
62
1393/UBND-KTN
V/v thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2019
24/12/2018
63
1394/UBND-KGVX
V/v thay đổi địa điểm làm việc của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hội An
24/12/2018
64
1395/UBND-KGVX
V/v thay đổi địa điểm làm việc của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Hòa
24/12/2018
65
6671/VPUBND-KTN
V/v lắp đặt biển báo hiệu đường bộ điều tiết đảm bảo ATGT khu vực đường dẫn cầu Long Bìn
24/12/2018
66
6677/VPUBND-KTN
V/v xử lý đối với Báo cáo kết qu ả làm việc về các thủ tục có liên quan đến hoạt động
,
của Nhà máy chế biến thủy sản Mỹ Lan Tâm Lợi tại phường Bình Đức
24/12/2018
67
1396/UBND-NC
V/v tăng cường phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em
24/12/2018
68
6699/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang
24/12/2018
69
6703/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng Đài vinh danh và Bảng vinh danh Sư đoàn 1 anh hùng Quân giải phóng
,
Miền Nam Việt Nam.
24/12/2018
70
6710/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 13: Thi công xây lắp hạng mục Khối 06 phòng học bộ môn thuộc dự án rường THCS Tân An
24/12/2018
71
6711/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THPT Cô Tô
24/12/2018
72
6662/VPUBND-KGVX
V/v th ực hiện chi trợ cấp Tết Nguy ên đán 2019
21/12/2018
73
6664/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh, hoán đổi đất khu công viên thuộc dự án khu dân cư kênh thầy Ban giai đoạn II – thị trấn An Phú
21/12/2018
74
1391/UBND-KTN
V/v đảm bảo chất lượng công trình và tuổi thọ khai thác lâu dài cho các công trình cầu có kết cấu dây (cáp) chịu lực
21/12/2018
75
6649/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ vốn khắc phục sạt lở khẩn cấp bờ sông Long Xuyên thuộc địa bàn xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên
20/12/2018
76
6625/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
19/12/2018
77
6626/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
19/12/2018
78
6627/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
19/12/2018
79
6629/VPUBND-NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
19/12/2018
80
6630/VPUBND-NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
19/12/2018
81
6580/VPUBND-KTN
V/v báo cáo đề xuất xây dựng mô hình quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo năm 2018 và phương hướng triển khai năm 2019
18/12/2018
82
6581/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương thực hiện Công văn số 5803/VPUBND-KTN ngày 08/11/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
18/12/2018
83
6585/VPUBND-KGVX
V/v chương trình “Cặp lá yêu thương” tại tỉnh An Giang
18/12/2018
84
6587/VPUBND-KGVX
V/v xin phép xe cung cấp khí y tế điều trị người bệnh cấp cứu đi vào các tuy ến đường cấm trong tỉnh An Giang
18/12/2018
85
6588/VPUBND-KGVX
V/v vốn đối ứng Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh An Giang năm 2018
18/12/2018
86
6589/VPUBND-KGVX
V/v tăng cường triển khai Chương trình Sữa học đường
18/12/2018
87
6592/VPUBND-KTTH
V/v chi phí bồi hoàn dự án Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề huyện Chợ Mới
18/12/2018
88
1383/UBND-KGVX
V/v danh sách các cụ 100 tuổi năm 2019 tỉnh An Giang
18/12/2018
89
6597/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND
18/12/2018
90
6602/VPUBND-NC
V/v giao lại đất cho chùa Bình Sơn
18/12/2018
91
1368/UBND-KTN
V/v phối hợp xử lý kết quả kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và bến bãi
,
trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
92
1369/UBND-NC
V/v thực hiện Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/5/2011 của Chính phủ về quản lý
,
và bảo vệ hệ thống anten quân sự
17/12/2018
93
6564/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian trình phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020”
17/12/2018
94
6577/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành ph ố Long Xuy ên
17/12/2018
95
1372/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
17/12/2018
96
1373/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
17/12/2018
97
1374/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
17/12/2018
98
1375/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
99
1376/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
100
1377/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
101
1378/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
102
1379/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
103
1380/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
104
1381/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
17/12/2018
105
6543/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường tiểu học B Vĩnh Nhuận
14/12/2018
106
6544/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tạo quỹ đất xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tại huyện Châu Thành
14/12/2018
107
6545/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường Trung học phổ thông Chi Lăng (giai đoạn 2)
14/12/2018
108
6546/VPUBND-KGVX
V/v cải tạo, sửa chữa Khối 12 phòng học + thư viện thu ộc Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
14/12/2018
109
6549/VPUBND-KGVX
V/v cho chủ trương lập "Đề án xây dựng dịch vụ du lịch văn hóa Óc Eo và Lịch sử - Văn
,
hóa trên địa b àn tỉnh An Giang"
14/12/2018
110
6551/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh dự án Trường phổ thông cấp 2, 3 Long Bình
14/12/2018
111
6553/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
14/12/2018
112
6556/VPUBND-KTN
V/v chủ trương sửa chữa, mở rộng mặt cầu Lò Gạch và cầu Chữ U, ĐT 958, huyện Tri Tôn
14/12/2018
113
6557/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng cầu Mương Điểm thuộc dự án Nâng cấp đường tỉnh 943
14/12/2018
114
6558/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư khu tái định cư khi th ực hiện dự án Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc Kênh Km5, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu
14/12/2018
115
6525/VPUBND-KTN
V/v đề nghị giới thiệu địa điểm đầu tư dự án tổ hợp dịch vụ Vinfast
13/12/2018
116
6528/VPUBND- KTN
V/v đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng và khai thác các bến khách ngang sông huyện An Phú
13/12/2018
117
1355/UBND-KTN
V/v Tập đoàn Phú Cường đăng ký thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang
12/12/2018
118
1356/UBND-KTN
V/v chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án tổng mặt bằng Dự án tổ hợp Khách sạn 5 sao Vinpearl Long Xuyên
12/12/2018
119
6477/VPUBND-KTN
V/v đề nghị triển khai thực hiện Chương trình phối h ợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật gia tỉnh về công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 - 2023
12/12/2018
120
6483/VPUBND-KTN
V/v tổ chức Hội th ảo tham vấn và hỗ trợ địa phương trong việc triển khai Kế hoạch thực
,
hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu
12/12/2018
121
6490/VPUBND-KGVX
V/v đề nghị hỗ trợ tăng cường vận động hiến máu tình nguyện cuối năm 2018 và dự trữ máu phục vụ Tết nguyên đán
,
năm 2019
12/12/2018
122
6491/VPUBND-KGVX
V/v đẩy mạnh các hoạt động truy ền thông và tuyên truyền trực quan hưởng ứng Chiến dịch "Lễ hội Xuân hồng" năm 2019
12/12/2018
123
6514/VPUBND- KTN
V/v Xử lý sạt lở bờ sông Kênh Rạch Giá – Long Xuyên tại khu vực cách cầu Mương Điểm khoảng 100m về phía Thoại Sơn
12/12/2018
124
1352/UBND-TH
V/v chỉ định thầu tư vấn xây dựng Đề án thành lập thị trấn Cô Tô, huy ện Tri Tôn
11/12/2018
125
6463/VPUBND- KTN
V/v triển khai Kết luận của PTTg Vương Đình Huệ tại cuộc họp BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX về tổng kết NQ TW5 khóa IX
11/12/2018
126
6472/VPUBND-KTN
V/v triển khai Nghị định quy định chi tiết thi hành m ột số điều của Luật Phòng, chống thiên ta
11/12/2018
127
6409/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trung tâm dạy nghề huyện Châu Thành
10/12/2018
128
6417/VPUBND-KTN
Về việc xả lũ vụ Thu Đông của huyện Phú Tân
10/12/2018
129
6424/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí khắc ph ục ngập úng cục bộ trên địa bàn huy ện An Ph ú
10/12/2018
130
6427/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công nghệ thông tin quản trị Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (điểm mới)
10/12/2018
131
6437/VPUBND-KTTH
V/v miễn tiền chậm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa
10/12/2018
132
1345/UBND-KTN
V/v tập trung xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo các kiến nghị của cử tri và phản ánh dư luận xã hội
10/12/2018
133
6433/VPUBND-KTTH
V/v thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng
10/12/2018
134
6440/VPUBND-KTN
V/v phá hủy công trình trạm mực nước nội đồng tự động Tha La (Trạm Tha La) tại xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên
10/12/2018
135
6442/VPUBND-KTN
V/v xử lý Báo cáo kết quả làm việc về ứng dụng công nghệ thiên nhiên Bakture của Nhật Bản trong vấn đề xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản
10/12/2018
136
6443/VPUBND-KTN
V/v gia hạn hợp đồng thuê đất đối với khu đất Ô Lâm, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn
10/12/2018
137
6383/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản Huỳnh Lộc
07/12/2018
138
6395/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện chính sách pháp lu ật về thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2012 – 2018
07/12/2018
139
6400/VPUBND-KGVX
V/v hợp đồng cung cấp thẻ bảo hiểm y tế tặng cho học sinh và trẻ em lao động do Tổ
,
chức ILO tài trợ
07/12/2018
140
1325/UBND-KTTH
V/v điều hành ngân sách nhà nước cuối năm 2018
06/12/2018
141
1326/UBND-KTTH
V/v đăng tải thông tin mời thầu
06/12/2018
142
1327/UBND-NC
V/v giải trình, điều chỉnh, bổ sung Bản kê khai tài sản thu nhập
06/12/2018
143
1329/UBND-NC
V/v bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
06/12/2018
144
1335/UBND-TH
V/v chấp thuận nội dung, hình thức tổ chức kiểm tra, sát hạch
06/12/2018
145
6369/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
06/12/2018
146
6368/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
06/12/2018
147
1321/UBND-KSTT
V/v triển khai Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ
05/12/2018
148
1324/UBND-TH
V/v chấp thuận chủ trương mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Tịnh Biên
05/12/2018
149
6303/VPUBND -KSTT
V/v tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp
05/12/2018
150
6306/VPUBND-KGVX
V/v triển khai gói thầu số 12 của dự án Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới
05/12/2018
151
6307/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh diện tích đất công trình trường Phổ thông Vĩnh Nhuận
05/12/2018
152
6319/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
05/12/2018
153
6329/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương gia hạn thời gian th ực hiện dự án công trình Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Bình Chánh, huyện Châu Phú
05/12/2018
154
6330/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Đường chạy điền kinh nhựa tổng hợp tại trường năng khiếu tỉnh An Giang.
05/12/2018
155
6331/VPUBND-KGVX
V/v ý kiến cấp phép xây dựng Chùa Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú
05/12/2018
156
6344/VPUBND-TH
V/v đánh giá xếp loại thi đua năm 2018
05/12/2018
157
6358/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 12 thuộc dự án Trường THCS Quản Cơ Thàn
05/12/2018
158
6318/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
05/12/2018
159
3020/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
05/12/2018
160
6294/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/12/2018
161
6295/VPUBND-KTTH
V/v đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc và nhà công vụ cho Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng
04/12/2018
162
6297/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính
04/12/2018
163
6298/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Thông tư số 89/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
04/12/2018
164
1313/UBND-KTTH
V/v thực hiện Thông tư số 71/2018/TTBTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính
03/12/2018
165
6265/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
03/12/2018
166
6266/VPUBND-KTN
V/v xử lý khu đất bãi bồi khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức
03/12/2018
167
6267/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị giao đất tại xã An Phú, huyện Tịnh Biên của Chùa Kim Tiên
03/12/2018
168
6271/VPUBND-KTN
V/v công nhận thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
03/12/2018
169
6276/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 10 thuộc dự án Trường mẫu giáo Hòa An điểm chính (Bình Quới)
03/12/2018
170
6280/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung danh mục thiết bị Khối 16 phòng học cải tạo thuộc dự án Trường THCS Tân An và khối 18 phòng học cải tạo thuộc dự án Trường THCS Phú Vĩnh
03/12/2018
171
6284/VPUBND-KGVX
V/v mức thu học phí của Trường Cao đẳng Y tế An Giang
03/12/2018
172
6255/VPUBND -KSTT
V/v báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
30/11/2018
173
6263/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
30/11/2018
174
1305/UBND-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ xử lý các bãi rác và đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
29/11/2018
175
6231/VPUBND-KTN
V/v thủ tục cấp phép xây dựng và khởi công xây dựng Nhà máy điện mặt trời văn Giáo 2, xã An Cư, huyện Tịnh Biên
29/11/2018
176
6231/VPUBND-KTN
V/v thủ tục cấp phép xây dựng và khởi công xây dựng Nhà máy điện mặt trời văn Giáo 2, xã An Cư, huyện Tịnh Biên
29/11/2018
177
1306/UBND-KTN
Về việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả heo Châu Phi
29/11/2018
178
6239/VPUBND-KTN
V/v triển khai cơ chế Một cửa quốc gia và công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về
,
bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
29/11/2018
179
6240/VPUBND-KTN
V/v tăng cường xử lý mùi hôi tại các bãi rác thải trên đ ịa bàn tỉnh
29/11/2018
180
1298/UBND-TH
V/v triển khai Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
28/11/2018
181
6196/VPUBND-KSTT
V/v đề xuất danh mục TTHC trình Thủ tướng Chính phủ
28/11/2018
182
3203/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao (lần 2)
28/11/2018
183
6222/VPUBND-KTN
V/v xác nhận giá trị khu đất để làm cơ sở công nhận chủ đầu tư dự án Trung tâm
,
Thương mại và căn hộ cao cấp Marina Plaza Long Xuyên
28/11/2018
184
6166/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
27/11/2018
185
1287/UBND-KTTH
V/v th ực hiện Thông báo số 717/TB-BCĐĐHG của Ban chỉ đạo điều hành giá
26/11/2018
186
1288/UBND-KTN
V/v cập nhật danh mục khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường
,
cần được xử lý trên địa b àn tỉnh An Giang
26/11/2018
187
6132/VPUBND-KSTT
V/v phúc đáp đơn khiếu nại của ông Đoàn Thanh Ngoan
26/11/2018
188
1285/UBND-KTN
V/v khẩn trương triển khai ứng phó do ảnh hưởng bão số 9.
24/11/2018
189
1280/UBND-KGVX
V/v treo biểu ngữ, bandrol, áp phích hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2018.
23/11/2018
190
1283/UBND-KSTT
V/v thực hiện Chỉ thị 30/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ
23/11/2018
191
6131/VPUBND-KSTT
V/v phúc đáp đơn khiếu nại của ông Lê Thành Kiệt
23/11/2018
192
6133/VPUBND - KSTT
V/v phúc đáp đơn khiếu nại của ông/bà Nguyễn Hồng Thanh
23/11/2018
193
6134/VPUBND - KSTT
V/v phúc đáp đơn khiếu nại của các ông/b à Nguyễn Văn Tạo
23/11/2018
194
6100/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
22/11/2018
195
6101/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
22/11/2018
196
6118/VPUBND-KTN
V/v xem xét th ực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Châu Đốc (loại 2)
22/11/2018
197
1263/UBND-KTN
V/v tăng cường giám sát đối v ới hoạt động thăm dò khoáng sản (cát sông) trên sông
,
Tiền thuộc xã Vĩnh Hòa và xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
21/11/2018
198
1264/UBND-KTN
V/v khẩn trương thực hiện việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực
,
lấy nước sinh hoạt trên đ ịa bàn tỉnh
21/11/2018
199
6054/VPUBND-KTN
V/v giao đất cho Đình thần Tầm Du tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới
21/11/2018
200
6055/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề xuất bố trí tái định cư tại khu đất bãi xe rừng tràm Trà Sư
21/11/2018
201
6057/VPUBND-KTN
V/v chủ trương tạo qu ỹ đất thực hiện dự án Trường Tiểu học “A” Định Thành điểm chính (Hòa Thạnh), xã Định Thành, huyện Thoại Sơn
21/11/2018
202
6060/VPUBND
V/v Hội nghị trực tuyến và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn
21/11/2018
203
6072/VPUBND-KTN
V/v xử lý gia cố đê bao do lũ năm 2018 làm ảnh hưởng
21/11/2018
204
6082/VPUBND-NC
Chấp thuận cho Sở Khoa học và Công nghệ tiếp và làm việc với ông Otsuka Keiichi
21/11/2018
205
6083/VPUBND-NC
Chấp thuận cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với bà Friedrich Felicitas Huong
21/11/2018
206
6084/VPUBND-NC
Chấp thuận cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với ông Lee Eisik và ông Sung Joun Jin
21/11/2018
207
6087/VPUBND-KTN
V/v điều chuy ển vật tư cầu sắt cũ vượt kênh Mặc Cần Dưng để hỗ trợ cho UBND huyện Châu Thành xây dựng cầu GTNT
21/11/2018
208
6093/VPUBND-KTN
V/v Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Ô tô Khang đầu tư dự án “Trung tâm bảo dưỡng và bán lẻ xe ô tô Mitsubishi An Giang” tại phường Mỹ Thạnh
21/11/2018
209
1258/UBND-TH
V/v hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
20/11/2018
210
1259/UBND-TH
V/v bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật- Công nghệ An Giang
20/11/2018
211
1260/UBND-KGVX
V/v treo băng-rôn hưởng ứng Ngày thế giới xỏa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)
20/11/2018
212
6041/VPUBND-KTN
V/v bổ sung CCN Bình Thạnh Đông và rút CCN Long Hòa – Phú Lâm tại huyện Phú Tân ra khỏi Quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020 trên đ ịa bàn tỉnh An Giang
20/11/2018
213
6043/VPUBND-KTN
V/v lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ đảm bảo ATGT khu vực cầu Long Bình
20/11/2018
214
1262/UBND-KTN
V/v tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư theo Chỉ thị số 29 /CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
20/11/2018
215
6044/VPUBND-KTN
V/v đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quy ết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ
20/11/2018
216
1251/UBND-KGVX
V/v điều chỉnh hộ nghèo hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ đợt 1 năm 2018 trên địa b àn huyện An Phú
19/11/2018
217
1256/UBND-TH
V/v báo cáo thực hiện Chương trình công tác năm 2018
19/11/2018
218
6028/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 23: Thi
,
công xây lắp hạng mục: Hệ thống PCCC, chống sét, bể nước ngầm thuộc dự án Trường phổ thông cấp 2, 3 Long Bình
19/11/2018
219
6030/VPUBND-KGVX
V/v thanh toán chi phí tư vấn công trình Trường tiểu học A mỹ Hội Đông (điểm chính)
19/11/2018
220
6031/VPUBND-NC
Chấp thuận cho Sở Khoa học và Công nghệ tiếp và làm việc với ông Yuki Katano
19/11/2018
221
6038/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ
19/11/2018
222
5972/QĐ-UBND
V/v xây dựng hố xí xử lý ch ất thải trong chăn nuôi bò tại xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên
16/11/2018
223
6001/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ
16/11/2018
224
5998/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Quyết định 1497/QĐ-TTg về chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030
16/11/2018
225
6002/VPUBND-KTN
V/v xây dựng báo cáo phục vụ Kế hoạch giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
16/11/2018
226
6007/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu tuyến Đông Kênh 7 bắc ngang Kênh 10S, liên xã Vĩnh Thạnh Trung và Bình Long, Châu Phú
16/11/2018
227
6008/VPUBND-KTN
V/v bổ sung hạng mục của công trình Đường kênh Thần Nông (đoạn Phường Long Phú) thị xã Tân Châu
16/11/2018
228
6009/VPUBND-KTN
V/v gia hạn hợp đồng xây dựng công trình (lần 3) dự án Nâng cấp mở rộng khẩn cấp ĐT 957, huy ện An Phú
16/11/2018
229
6011/VPUBND-KTN
V/v kết quả công bố dự án Thay thế đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng hệ
,
thống đèn Led trên địa bàn thành phố Long Xuyên
16/11/2018
230
6015/VPUBND-KTN
V/v khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục: Kè rạch Long Xuyên đoạn cầu Nguyễn Thái Học đến qua cầu Tôn Đức Thắng
16/11/2018
231
1240/UBND-KTTH
V/v xử lý vướng mắc trong thanh toán hợp đồng đối với dự án có kế hoạch vốn cao hơn
,
phân kỳ đầu tư
15/11/2018
232
5943/VPUBND-KTN
V/v lắp đặt biển báo hiệu đường bộ điều tiết đảm bảo ATGT khu vực đường dẫn cầu Long Bình
15/11/2018
233
5949/VPUBND-NC
Đồng ý cho Trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với ông Kino Lee
15/11/2018
234
5954/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
15/11/2018
235
5956/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương
15/11/2018
236
5957/VPUBND-KTN
V/v nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy
15/11/2018
237
1233/UBND-KTN
V/v tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh
14/11/2018
238
5942/VPUBND-KTN
V/v xin chuyển đổi công năng sử dụng đất
14/11/2018
239
5950/VPUBND-NC
Đồng ý cho Sở Công Thương tiếp và làm việc với ông Michael Sepp llli
14/11/2018
240
5951/VPUBND-NC
Cho phép Đoàn chuyên gia Đức đến làm việc tại địa phương
14/11/2018
241
5878/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Chỉ thị số 8382/CT- BNN- TCTL của Bộ Nông nghiệp và P TNT
13/11/2018
242
5892/VPUBND-NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
13/11/2018
243
1232/UBND-TH
V/v giải quyết các nội dung phản ánh dư luận xã hội tháng 10 năm 2018.
13/11/2018
244
1230/UBND-KGVX
V/v thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
12/11/2018
245
5868/VPUBND-CBTH
V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí
12/11/2018
246
5871/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến việc xác lập khu rừng đặc dụng
12/11/2018
247
1223/UBND-TH
V/v chấn chỉnh hồ sơ trễ hạn giải quyết TTHC liên quan người dân, doanh nghiệp
09/11/2018
248
1224/UBND-KSTT
V/v đảm bảo hoàn thành các nội dung về hoạt động KSTTHC trong bộ chỉ số Cải cách hành chính năm 2018
09/11/2018
249
5834/VPUBND- KTN
Về việc tri ển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019
09/11/2018
250
5835/VPUBND- KTN
Về việc tăng cư ờng kiểm tra chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trư ờng tỉnh An Giang
09/11/2018
251
5836/VPUBND-KGVX
Vv thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết Phong
,
trào "TDĐKXDĐSVH" giai đoạn 2000-2018
09/11/2018
252
5840/VPUBND-NC
V/v cho phép đoàn khách nước ngoài thuộc Trường Đại học Hà Lan đến làm việc tại địa phương
09/11/2018
253
5841/VPUBND-NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm vệc tại đị phương
09/11/2018
254
5841/VPUBND-NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm vệc tại đị phương
09/11/2018
255
5844/VPUBND- KTN
V/v xử lý đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án “Cơ sở giết mổ gia súc - gia cầm tập trung thành phố Châu Đốc”
09/11/2018
256
5849/VPUBND-KGVX
V/v vận động "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2019
09/11/2018
257
5851/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao
09/11/2018
258
1214/UBND-KGVX
V/v treo biểu ngữ hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
08/11/2018
259
5800/VPUBND-KGVX
V/v hợp đồng cung cấp thẻ bảo hiểm y tế tặng cho học sinh và trẻ em lao động do Tổ
,
chức ILO tài trợ
08/11/2018
260
1216/UBND-TH
V/v chấp thuận mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cho cán bộ,
,
công chức, viên chức TPLX
08/11/2018
261
5815/VPUBND-KTN
V/v ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại Hội nghị về công tác quản l ý nước sạch nông thôn
08/11/2018
262
5819/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường tiểu học D Bình M ỹ (điểm chính)
08/11/2018
263
5820/VPUBND-KGVX
V/v lập Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa Nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường học trên địa b àn tỉnh
08/11/2018
264
5621/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường mẫu giáo Hòa An điểm phụ (An Mỹ)
08/11/2018
265
5822/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường tiểu học C Hòa An điểm chính (An Mỹ)
08/11/2018
266
5823/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)
08/11/2018
267
5824/VPUBND-KGVX
V/v sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm dịch vụ ký túc xá của Trường Đại học An Giang
08/11/2018
268
5825/VPUBND-KGVX
V/v mở rộng cổng chính hướng ra đường Lý Thái Tổ thuộc dự ánTrung tâm giáo dục thường xuyên An Giang
08/11/2018
269
5828/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh diện tích đất công trình Trường Phổ thông Vĩnh Nhuận
08/11/2018
270
5830/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thời gian thi công gói thầu số 08: Thi công xây lắp công trình Trường mầm non Bình Mỹ (điểm chính)
08/11/2018
271
5831/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận vốn tài trợ nước ngoài để đầu tư công trình Trường tiểu học ‘A’ Châu Phong (điểm phụ)
08/11/2018
272
1198/UBND-KSTT
V/v thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
07/11/2018
273
5768/VPUBND-KTN
V/v h ỗ trợ kinh phí khắc phục ngập úng cục bộ trên địa bàn huy ện An Phú
07/11/2018
274
5769/VPUBND-KTN
V/v ghi bổ sung danh mục vốn năm 2018 Công trình : Đường tránh sạt l ở bờ Bắc
,
Kênh Xáng
07/11/2018
275
1206/UBND-KTN
V/v xử lý dứt điểm HTX NN yếu kém ngưng hoạt động
07/11/2018
276
1207/UBND-KGVX
V/v thay đổi địa điểm làm việc của BTS Giáo hội PGHH xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn
07/11/2018
277
1208/UBND-KGVX
V/v bổ sung cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg
07/11/2018
278
1209/UBND-KGVX
V/v nâng mức hỗ trợ học phí đối với nghề lái xe ô tô cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguy ện
07/11/2018
279
5787/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công Gói thầu số 22 và 23 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu, huy ện Thoại Sơn
07/11/2018
280
5793/VPUBND-KGVX
V/v phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025
07/11/2018
281
5749/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
06/11/2018
282
5752/VPUBND-KSTT
V/v rà soát, cập nhật DM TTHC th ực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ
,
phận một cửa
06/11/2018
283
5723/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
05/11/2018
284
5724/VPUBND- NC
V/v cho phép Đoàn lãnh sự CHLB Đức làm việc tại địa phương
05/11/2018
285
5726/VPUBND-KTN
V/v thành l ập mới doanh nghiệp th ực hiện dự án tại địa ph ương
05/11/2018
286
5731/VPUBND-KTTH
V/v tính tiền sử dụng đất Dự án Khu liên hợp văn hóa, thể thao, dịch vụ, hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
05/11/2018
287
5732/VPUBND-KTTH
V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
05/11/2018
288
5690/VPUBND-KTN
V/v triển khai tính toán thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của địa phương
02/11/2018
289
5669/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10, gói
,
thầu số 11 và gói thầu số 13 thuộc dự án Trường tiểu học ‘A’ Mỹ Hiệp điểm chính mới (ấp Đông)
01/11/2018
290
1177/UBND-KGVX
V/v không thực hiện tăng định mức hỗ trợ thêm về nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa b àn tỉnh
31/10/2018
291
5644/VPUBND-KTN
V/v triển khai Kết luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý IV/2018
31/10/2018
292
1166/UBND-TH
V/v tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch
30/10/2018
293
1173/UBND-KTTH
V/v quy định bổ sung giá đất đường tránh Núi Sập, huyện Thoại Sơn
30/10/2018
294
5608/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện dự án nhà máy xay xát và chế biến gạo An Giang
30/10/2018
295
5609/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ bơm tiêu chống úng và diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại vụ Hè Thu 2018
30/10/2018
296
5610/VPUBND-KTN
V/v tiế p nhận nguồn tài trợ từ tổ chức Oxfarm Novib
30/10/2018
297
5620/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ thiệt hại trong sản xuất vụ Thu Đông 2018 và chủ trương đầu tư vùng nuôi thủy sản
30/10/2018
298
5621/VPUBND-KSTT
V/v đề xuất xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 2019.
30/10/2018
299
5622/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11 và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THCS Phú Vĩnh
30/10/2018
300
5623/VPUBND-KTN
V/v triển khai Quyết định số 1385/QĐ-TTg
30/10/2018
301
5627/VPUBND-KTN
Về việc ph ối hợp nghiên cứu khả thi xây dựng nhà máy khí sinh học tập trung để phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang
30/10/2018
302
5628/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Kế hoạch xây dựng và triển khai Đề án Tổng kết thi hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
30/10/2018
303
5595/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
29/10/2018
304
5606/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ
29/10/2018
305
5590/VPUBND-KTN
V/v triển khai các dự án thuộc Chương trình MTQG Nông thôn mới xã An Hòa, Châu Thành
26/10/2018
306
5552/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng và an vị 03 tượng Phật tại Khu di tích, DLTC Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
25/10/2018
307
5566/VPUBND-KTN
V/v thay đ ổi địa điểm thực hiện và triển khai cơ sở hạ tầng cơ bản của dự án Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 2
25/10/2018
308
5567/VPUBND-KTN
V/v thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh
25/10/2018
309
5569/VPUBND-KTN
V/v hưởng ứng việc phát động phong trào “Chống rác thải nh ựa”
25/10/2018
310
1150/UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang
25/10/2018
311
5571/VPUBND-KTN
V/v đầu tư Dự án “Xưởng may Vỹ Thịnh” tại ấp Bình Quới 1, xã Bình Thạnh Đông, huyện
,
Phú Tân của Công ty TNHH MTV Vỹ Thịnh
25/10/2018
312
5518/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của TTg
24/10/2018
313
5519/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện chỉ đạo của TTg đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế
24/10/2018
314
5527/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở tuyến đê Nam Thầy Phó thuộc x ã Bình Mỹ, huyện Châu Phú
24/10/2018
315
5530/VPUBND-KSTT
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018
24/10/2018
316
5531/VPUBND-KSTT
V/v phối hợp xử lý kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1991
24/10/2018
317
5533/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Trường mẫu giáo Hòa An điểm chính (Bình Quới)
24/10/2018
318
5534/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận vốn tài trợ nước ngoài để đầu tư Trường tiểu học ‘A’ Châu Phong (điểm phụ)
24/10/2018
319
5535/VPUBND-KGVX
V/v di dời Trường Tiểu học ‘A’ thị trấn Tịnh Biên
24/10/2018
320
1142/UBND-TH
V/v xây dựng kế hoạch triển khai th ực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ
23/10/2018
321
5495/VPUBND-KTTH
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 10: Thi công xây lắp các hạng mục còn lại thuộc công trình Trụ sở làm việc UBND xã Tân An, thị xã Tân Châu
23/10/2018
322
5496/VPUBND-KTN
V/v hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu 2018-2020
23/10/2018
323
5504/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
23/10/2018
324
5505/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
23/10/2018
325
5508/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo xã Tân Lợi, huy ện Tịnh Biên
23/10/2018
326
5509/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg
23/10/2018
327
5510/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 143/NĐ-CP
23/10/2018
328
5511/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng gói thầu số 09 và gói thầu số 10 đồng thời điều chỉnh thời gian th ực hiện dự án Trường tiểu học ‘B’ Tân An điểm chính (Tân Hậu A2)
23/10/2018
329
5512/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 11 và gói thầu số 12 thuộc công trình Trường THCS Tân An
23/10/2018
330
5512/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 11 và gói thầu số 12 thuộc công trình Trường THCS Tân An
23/10/2018
331
5513/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trường THCS Vĩnh Nhuận
23/10/2018
332
5469/VPUBND-KTN
V/v thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng cho thân nhân người chết trên địa bàn tỉnh An Giang
22/10/2018
333
5473/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP
22/10/2018
334
5471/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng của HTX nông nghiệp tỉnh An Giang
22/10/2018
335
5476/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư công trình Cải tạo, sửa chữa nhà truyền thống dân tộc Chăm An Giang.
22/10/2018
336
2478/VPUBND-KGVX
V/v cải tạo, sửa chữa Khối 10 phòng học + Khối 14 phòng học và hạ tầng kỹ thuật trường THPT Nguyễn Khuyến
22/10/2018
337
5479/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 08: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Trường tiểu học A Bình Mỹ (điểm chính)
22/10/2018
338
5480/VPUBND-KGVX
V/v chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2, nguồn vốn vay ODA năm 2019-2020
22/10/2018
339
5486/VPUBND- NC
V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
22/10/2018
340
5488/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
22/10/2018
341
5490/VPUBND-KTN
V/v Tập đoàn Sao Mai xin phép khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai tại Tịnh Biên
22/10/2018
342
1133/UBND-KTTH
V/v quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
19/10/2018
343
1134/UBND-NC
V/v kiểm tra việc cấp phép xây dựng và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc xây dựng lấn chiếm hẽm thông hành của bà Nguy ễn Thị Kim Tuyến
19/10/2018
344
5442/VPUBND-KGVX
V/v hướng dẫn th ực hiện Nghị định số 142/2018/NĐ-CP
19/10/2018
345
5443/VPUBND-KGVX
V/v cho phép quay phim Băng hình Miền núi tại An Giang
19/10/2018
346
5448/VPUBND-KTN
V/v xử lý sạt lở lề phải cặp kênh Huệ Đức, gói thầu 23 Xây dựng mặt đường đoạn cầu Mướp Văn đến Tân Tuyến
19/10/2018
347
5454/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện nguồn vốn thủy lợi phí năm 2017-2018 và kế hoạch danh mục công trình bổ sung 6 th áng cuối năm 2018
19/10/2018
348
5458/VPUBND-KTN
V/v triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng kè chống sạt lở dự án Khu đô thị mới Tây sông Hậu, thành phố Long Xuyên
19/10/2018
349
1135/UBND-KGVX
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.
19/10/2018
350
5459/VPUBND-KTN
V/v thỏa thuận vị trí đấu nối cố định cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH nhiên liệu Thuận Bình Yên trên tuyến Quốc lộ 91, thuộc thị trấn An Châu, huyện Châu Thành
19/10/2018
351
5463/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 62/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản
,
lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 -2020
19/10/2018
352
5428/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 140/2018/NĐ-CP
18/10/2018
353
5433/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề xuất chủ trương tạo quỹ đất đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Long Giang, huyện Chợ Mới
18/10/2018
354
5436/VPUBND-KGVX
V/v xem xét và giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Vạn Đại Thành
18/10/2018
355
5438/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính
18/10/2018
356
5439/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính
18/10/2018
357
5440/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất cá tra các tháng cuối năm 2018
18/10/2018
358
5437/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính
18/10/2018
359
1123/UBND-TH
V/v tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018- 2019
17/10/2018
360
1126/UBND-KSTT
V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ tại Thông báo số 383/TB-VPCP.
17/10/2018
361
5410/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị của Công ty TNHH MTV Marina Plaza Long Xuyên
17/10/2018
362
5378/VPUBND-KTN
V/v mở rộng bến thủy nội địa và xây dựng mái che của Công ty TNHH Đầu tư Đông Dương tại khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên, thị trấn Tịnh Biên
16/10/2018
363
5381/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Thông báo số 801/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
16/10/2018
364
5383/VPUBND-KTN
V/v kế hoạch phun thuốc BVTV bằng tàu bay không người lái
16/10/2018
365
5385/VPUBND-KTN
V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang
16/10/2018
366
5386/VPUBND-KTN
V/v nạo vét thông luồng sông Tiền đoạn đi qua xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
16/10/2018
367
5387/VPUBND-KTN
V/v thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá về loài động vật hoang dã, th ực vật hoang dã
,
thu ộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trên địa bàn tỉnh
16/10/2018
368
5389/VPUBND-KTN
V/v xem xét dự án đầu tư cơ sở sản xuất phân bón Thụy Sỹ
16/10/2018
369
5390/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án cửa hàng xăng dầu Thuận Bình Yên
16/10/2018
370
1119/UBND-KTN
V/v phê duyệt danh sách các phương tiện được giảm vé dịch vụ sử dụng đường bộ khi đi qua trạm thu phí T2
16/10/2018
371
1113/UBND-TH
V/v giải quyết các nội dung phản ánh dư luận xã hội tháng 9 năm 2018
15/10/2018
372
5360/VPUBND-KTN
V/v thực hi ện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về công tác ứng phó với lũ lụt tại Đồng bằng sông Cửu Long
15/10/2018
373
5369/VPUBND-KTN
V/v Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương xin nghiên cứu đầu tư khu đô thị tại thành phố Long Xuyên
15/10/2018
374
5370/VPUBND-KTN
V/v rà soát các d ự án đầu tư còn vướng giải phóng mặt bằng
15/10/2018
375
5355/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh dự án Trụ sở UBND xã Phú Bình, huyện Phú Tân
15/10/2018
376
5356/VPUBND-KTTH
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 10: Thi công xây lắp Trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Tân
15/10/2018
377
5357/VPUBND-KSTT
V/v rà soát, đề xuất danh mục TTHC th ực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định
,
hiện hành
15/10/2018
378
5376/VPUBND-KTTH
V/v đấu giá dịch vụ công ích
15/10/2018
379
5377/VPUBND-KTTH
V/v phối hợp đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
15/10/2018
380
1110/UBND-NC
V/v thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
12/10/2018
381
5329/VPUBND-KTN
V/v Tập đoàn Sao Mai xin phép khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai tại Tịnh Biên
12/10/2018
382
5338/VPUBND-KTN
V/v Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang xin tự thực hiện một số gói thầu trong dự án đầu tư xây dựng dây chuyền nghiền xi măng
12/10/2018
383
5339/VPUBND-KTN
V/v bổ sung vốn hoàn thành công trình và điều chỉnh dự án Nâng cấp Đường tỉnh 955A
12/10/2018
384
5341/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trường mẫu giáo An Bình điểm chính (Phú Hiệp)
12/10/2018
385
5343/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 14: Thi công xây lắp các hạng mục (trừ hạng mục trạm biến áp và hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà)
,
thuộc công trình Trường tiểu học Trần Quốc Toản
12/10/2018
386
5337/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ
12/10/2018
387
5340/VPUBND-KGVX
V/v tạm ứng kinh phí để thực hiện dự án Tạo quỹ dất xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại huyện Châu Thành
12/10/2018
388
5342/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư trang thiết bị của Trường THCS thị trấn Chợ Mới
12/10/2018
389
5344/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung hạng mục dự án Trường mẫu giáo Hòa Bình (điểm chính)
12/10/2018
390
1095/UBND-TH
V/v phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung thông qua tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân t ỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
11/10/2018
391
1096/UBND-KTTH
V/v thông báo vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018
11/10/2018
392
1097/UBND-KTTH
V/v cung cấp thông tin tình hình th ực hiện Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP
11/10/2018
393
1103/UBND-KTN
V/v xử lý nước thải tập trung tại Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 3 và Bình Khánh 5
11/10/2018
394
5282/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh số dư tài khoản tiền gửi, số dư dự toán năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
11/10/2018
395
5286/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang
11/10/2018
396
5288/VPUBND-KGVX
V/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
11/10/2018
397
5291/VPUBND-KTN
V/v bổ sung hồ sơ, căn cứ chuyển mục đích sử dụng sử dụng đất trồng lúa để thực hiện
,
dự án Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuy ên
11/10/2018
398
5292/VPUBND-KTN
V/v xử lý đ ề nghị thu hồi đ ất để thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Sao Mai tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
11/10/2018
399
5293/VPUBND-KTN
V/v phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức giai đoạn II”
11/10/2018
400
5297/VPUBND-KTN
V/v đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái
11/10/2018
401
5298/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án của công ty TNHH Ba lá lúa
11/10/2018
402
5299/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh dự án của Công ty TNHH may Xuất nhập khẩu Đức Thành 3
11/10/2018
403
5302/VPUBND-KGVX
V/v Kế hoạch thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà
,
nước (pha 2) năm 2018
11/10/2018
404
5303/VPUBND-KGVX
V/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh An Giang
11/10/2018
405
5306/VPUBND-KTN
V/v Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
11/10/2018
406
5307/VPUBND-KTN
V/v Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi theo Nghị quyết số 40/2016/NQHĐND tỉnh
11/10/2018
407
5308/VPUBND-KTN
V/v danh sách xã điểm nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
11/10/2018
408
5311/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng gói thầu số 13 và 15 thuộc dự án trường THCS Kiến Thành
11/10/2018
409
5312/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng công trình Cải tạo Khu văn hóa thành nhà ở học viên thuộc Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh
11/10/2018
410
5313/VPUBND-KGVX
V/v lập đề án đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa Nhà vệ sinh và công trình n ước sạch cho các trường
11/10/2018
411
5314/VPUBND-KGVX
V/v thay đ ổi vị trí và quy mô đầu tư dự án Trường THCS Tấn Mỹ
11/10/2018
412
5315/VPUBND-KGVX
V/v kinh phí sửa chữa máy biến áp 250KVA cho Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang
11/10/2018
413
5316/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ trên địa bàn thị x ã Tân Châu
11/10/2018
414
5317/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường tiểu học C Đa Phước (điểm chính)
11/10/2018
415
5318/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục thiết bị Trường tiểu học C Đa Phước (điểm chính) và Trường THCS Đa phước (điểm chính)
11/10/2018
416
5319/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung dự án Trường mẫu giáo Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc
11/10/2018
417
5326/VPUBND-KTTH
V/v bổ sung kinh phí quản lý sử dụng đất lúa
11/10/2018
418
1101/UBND-TH
V/v hồ sơ trễ hạn giải quyết TTHC liên quan người dân, doanh nghiệp
11/10/2018
419
5289/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật bờ Tây kênh Vành đai núi Ba Thê
11/10/2018
420
1105/UBND-KTTH
V/v thông báo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 4)
11/10/2018
421
5283/VPUBND-KTN
V/v tạm ứng vốn đầu tư thực hiện dự án Trạm cấp nước Nam Kênh Làng, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn
11/10/2018
422
5285/VPUBND-KTN
V/v tạm ứng ngân sách tỉnh để thanh toán khối lượng hoàn thành dự án Khắc phục sạt lở bờ Hữu sông Hậu khu vực phường Bình Đức
11/10/2018
423
5290/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị thăm dò, khai thác sét của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang
11/10/2018
424
5321/VPUBND-KTN
V/v đề xuất nguồn vốn đầu tư xây dựng Cầu Phú Hòa
11/10/2018
425
5257/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
10/10/2018
426
5258/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
10/10/2018
427
5259/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
10/10/2018
428
5262/VPUBND-KGVX
V/v rà soát, kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà đất do Sở Y tế quản lý, sử dụng trong đó có các Trạm Y tế: xã An Nông, xã Văn Giáo, thị trấn Tịnh Biên, thị trấn Chi Lăng và thị trấn Nhà Bàng thuộc huyện Tịnh Biên
10/10/2018
429
5263/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà thi đấu đa năng thành phố Châu Đốc
10/10/2018
430
1091/UBND-KGVX
V/v chủ trương và biện pháp xử lý nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hộ
10/10/2018
431
1092/UBND-KGVX
V/v báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang.
10/10/2018
432
5267/VPUBND-KTTH
V/v mức chi trả tiền cho giáo viên dạy tiếng Chăm
10/10/2018
433
5268/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
10/10/2018
434
5269/VPUBND-KGVX
V/v thành lập Đội tuyển Bóng đá tỉnh An Giang
10/10/2018
435
5274/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ tín dụng cho đối tượng tham gia chương trình thực tập sinh nông nghiệp
10/10/2018
436
5275/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp
10/10/2018
437
5276/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2161/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10/10/2018
438
1087/UBND-KGVX
V/v tổ chức Lễ mít ting hưởng ứng ngày Thế giới rửa tay với xà phòng
09/10/2018
439
5209/VPUBND-KTN
Về việc đề xuất khắc phục các vi phạm về bảo vệ rừng
09/10/2018
440
5210/VPUBND-KTN
Về việc tri ển khai thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-TTg
09/10/2018
441
5211/VPUBND-KTN
Về việc tri ển khai thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-TTg
09/10/2018
442
5220/VPUBND-KTN
V/v nguồn vốn thực hiện dự án Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang
09/10/2018
443
5221/VPUBND-KTN
V/v bổ sung nguồn vốn hỗ trợ cho dự án Tuyến ống cấp nước tu yến đê Tây Kênh 10 và Bắc Kênh Quốc gia, huy ện Châu Phú
09/10/2018
444
5222/VPUBND-KTN
V/v thực hiện đầu tư các dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông
09/10/2018
445
5227/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh hàng lang an toàn đường bộ của ĐT 943 (đoạn từ cầu Mương Trâu đến cầu Kênh F), huyện Thoại Sơn, An Giang
09/10/2018
446
5228/VPUBND-KTN
V/v triển khai dự án thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
09/10/2018
447
5230/VPUBND-KTN
V/v khảo sát thu thập thông tin về kinh tế, xã hội và tính d ễ tổn thương tại các xã trên địa bàn tỉnh An Giang
09/10/2018
448
5238/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
09/10/2018
449
5231/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề xuất về công tác thỏa thuận bồi thường Dự án Khu dân cư dưới chân Núi Cấm, xã An Hảo, huy ện Tịnh Biên
09/10/2018
450
5248/VPUBND-KGVX
V/v thanh lý hợp đồng lập quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh An Giang đến năm 2025
09/10/2018
451
5249/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trường THPT Nguyễn Trường Tộ
09/10/2018
452
5250/VPUBND-KGVX
V/v sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm dịch vụ ký túc xá
09/10/2018
453
5251/VPUBND-KSTT
V/v lập hồ sơ đề nghị khen thưởng trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
09/10/2018
454
5253/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương thực hiện Thông báo kết lu ận số 319/TB-VPUBND ngày 30 tháng 8 năm 2018
09/10/2018
455
1074/UBND-KTTH
V/v th ực hiện quy định tại Điều 56 và Điều 60 Luật đấu giá tài sản
08/10/2018
456
5192/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
08/10/2018
457
5193/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
08/10/2018
458
5196/VPUBND-KTN
V/v chưa đăng ký chủ trương đầu tư dự án sản xuất nhân và lai tạo giống đông trùng hạ thảo
08/10/2018
459
5198/VPUBND-KGVX
V/v vận động hỗ trợ kiều bào Việt Nam bị thiên tai
08/10/2018
460
5199/VPUBND-KGVX
V/v hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức
,
năng cho người tâm thần tỉnh
08/10/2018
461
5200/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung dự án Trường phổ thông cấp 2,3 Long Bình
08/10/2018
462
5175/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng và tạo quỹ đất phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị sạt lỡ tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
05/10/2018
463
5184/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề nghị của Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Bình và báo cáo của Sở Giao thông vận tải đối với cầu vượt kênh Mặc Cần Dưng
05/10/2018
464
5183/VPUBND-KSTT
V/v đề nghị phúc đáp kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân
05/10/2018
465
5161/VPUBND-KTN
V/v rà soát, lập hồ sơ quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ N1 tại Km143+700, tỉnh An Giang
04/10/2018
466
5164/VPUBND-KGVX
V/v áp dụng mức học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
04/10/2018
467
5165/VPUBND-KGVX
V/v chuy ển giao cơ sở vật chất của Trường THPT Đức Trí
04/10/2018
468
1066/UBND-KTN
V/v phê duy ệt danh sách các phương tiện được giảm vé dịch vụ sử dụng đường bộ khi đi qua trạm thu phí T2
03/10/2018
469
1069/UBND-KTN
Về việc chấn chỉnh việc nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.
03/10/2018
470
5108/VPUBND-KTTH
V/v chủ trương gia hạn thời gian thi công gói thầu số 09: Thi công xây lắp công trình Trụ sở UBND xã Kiến Thành, huy ện Chợ Mớ
03/10/2018
471
5115/VPUBND-KTN
V/v chuyển đổi hình thức thuê đất từ trả tiền thuê hàng năm sang trả tiền thuê một lần
,
cho cả thời gian thuê
03/10/2018
472
2519/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
03/10/2018
473
5120/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 21/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
03/10/2018
474
5122/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa thành phố Long Xuy ên
03/10/2018
475
2140/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án của công ty TNHH Lương thực gạo Việt
03/10/2018
476
5131/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề xuất sắp xếp lại các hộ dân lấn chiếm đất công tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú
03/10/2018
477
5135/VPUBND-KTN
V/v khảo sát vị trí đầu tư dự án điện mặt trời trên địa bàn huyện Tri Tôn của Công ty TNHH Solar An Giang
03/10/2018
478
5138/VPUBND-KTN
V/v rà soát lại trình tự, thủ tục thực hiện dự án Cải tạo Chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài (Đoạn từ hẻm 12 đến đường Ung Văn Khiêm)
03/10/2018
479
5150/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng gói thầu số 12: Thi công xây lắp công trình Trường mẫu giáo Mỹ Luông
03/10/2018
480
5152/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng công trình Mái che Nhà xe học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng nghề An Giang
03/10/2018
481
5153/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 16: Thi công xây lắp hạng mục San lấp mặt bằng, khối 21 phòng học thuộc dự án Trường THCS Cần Đăng
03/10/2018
482
5154/VPUBND-KGVX
V/v cấp học bổng cho 05 học sinh tỉnh Champasak, Lào
03/10/2018
483
1055/UBND-KTN
V/v chấn chỉnh công tác quản lý nhà ven sông, kênh rạch
01/10/2018
484
5100/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh khu vực xây thô của dự án Khu đô thị mới Tây Sông Hậu, TP Long Xuyên
01/10/2018
485
5103/VPUBND-KTN
V/v đăng ký thực hiện dự án của Công ty cổ phần ôtô Trường Hải
01/10/2018
486
5410/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ diện tích bị thiệt hại vụ Hè Thu năm 2018
01/10/2018
487
1050/UBND-TH
V/v thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.
28/09/2018
488
1051/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ
28/09/2018
489
5053/VPUBND-KTN
V/v tiếp tục thực hiện hồ sơ công nhận thành phố Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
28/09/2018
490
5054/VPUBND-KTN
V/v xây dựng Đề án OCOP
28/09/2018
491
5061/VPUBND-KTN
V/v xin chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị New Green City
28/09/2018
492
5062/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
28/09/2018
493
5067/VPUBND-KTN
V/v bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án Gia cố sạt lở đường từ cầu Mương
,
Khai lớn đến ngọn Bằng Tăng
28/09/2018
494
5073/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
28/09/2018
495
5075/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/09/2018
496
5076/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Khmer) năm 2018
28/09/2018
497
5077/VPUBND-KGVX
V/v liên kết đào tạo với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang
28/09/2018
498
5079/VPUBND-KTN
V/v khảo sát, lắp đặt cột đo gió và triển khai lập dự án nhà máy điện gió tại huyện Tri Tôn của Công ty Environergy
,
International PTE. LTD
28/09/2018
499
5080/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất thực hiện Quyết định bổ sung vốn thực hiện Chương trình cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ĐBSCL
28/09/2018
500
5081/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất thực hiện Chương trình Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tiếp cận năng lượng tới nông thôn
28/09/2018
501
5083/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 21: Thi công xây lắp hạng mục Khối Văn phòng Ban Giám hiệu + Khối 06 phòng học bộ môn
,
thuộc dự án Trường phổ thông cấp 2,3 Long Bình
28/09/2018
502
5084/VPUBND-KTN
Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án “Hỗ trợ công nhận v à phát triển sản xuất giống lúa cộng đồng”
28/09/2018
503
1052/UBND-KTN
V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
28/09/2018
504
1053/UBND-KTN
V/v thu thập vết lũ năm 2018, đánh giá chất lượng thi công và cao trình thiết kế đê trên địa bàn tỉnh An Giang
28/09/2018
505
2065/VPUBND-KTN
V/v nâng cấp, mở rộng và khai thác bến khách ngang sông UBND xã Quốc Thái – Đồng Đức xã Phú Hữu trên địa bàn huyện An Phú
28/09/2018
506
2068/VPUBND-KTN
V/v đề nghị cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Khu phức hợp khách sạn
,
Starword thành phố Long Xuyên
28/09/2018
507
1046/UBND-KGVX
V/v hàng viện trợ do tổ chức GNI/Hàn Quốc tài trợ
27/09/2018
508
5032/VPUBND-KTN
Về việc ngăn chặn tình hình chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng
27/09/2018
509
5036/VPUBND-KTN
Về việc quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ trong giao thông
27/09/2018
510
5040/VPUBND-KTN
V/v rà soát các vướng mắc trong quá trình thực hiện tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh
27/09/2018
511
5042/VPUBND-KTN
V/v chưa Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Công ty cổ phần Lộc Trời – Viên Thị” tại ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huy ện Thoại Sơn
27/09/2018
512
5046/VPUBND- NC
V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua tin nhắn điện thoại
27/09/2018
513
5049/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
27/09/2018
514
5050/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với Bà Anna-Klara Linderborg.
27/09/2018
515
4962/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Trường tiểu học Trần Phú
26/09/2018
516
5021/VPUBND-KTN
V/v đi ều chuyển vốn các dự án chưa sử dụng sang các dự án đầu tư thiếu vốn năm 2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế
26/09/2018
517
5022/VPUBND-KTN
V/v giới thiệu dự án đốt rác thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt tầng sôi
26/09/2018
518
5023/VPUBND-KTN
V/v Đề án hỗ trợ các xã khó khăn, biên giới khu vực miền núi thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững
26/09/2018
519
5024/VPUBND-KTN
V/v nhu cầu trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai 2018
26/09/2018
520
5025/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Đường tỉnh 945, huyện Châu Phú
26/09/2018
521
5029/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
26/09/2018
522
5030/VPUBND-KGVX
V/v Dự án Chương trình tiếng Anh dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2018-2020
26/09/2018
523
5031/VPUBND-KTN
V/v chủ trương chuẩn bị đầu tư các công trình hư hỏng nặng gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh
26/09/2018
524
1027/UBND-KGVX
V/v phương án tiếp tục triển khai hỗ trợ người có công về nhà ở giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh
25/09/2018
525
1032/UBND-TH
V/v thông báo dời ngày tổ chức HNXTĐT tỉnh An Giang năm 2018.
25/09/2018
526
1906/UBND-KTTH
V/v điều chỉnh quy mô dự án trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Phú Tân – Tri Tôn
25/09/2018
527
4977/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian xử lý đề xuất chủ trương điều chỉnh dự án Khu Du lịch hồ Soài So, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn
25/09/2018
528
4977/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung thiết bị của dự án Trường mẫu giáo Hướng Dương (điểm chính)
25/09/2018
529
4980/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung danh mục thiết bị Khối 16 phòng học cải tạo của công trình Trường THCS Tân An
25/09/2018
530
4981/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung danh mục thiết bị Khối 18 phòng học cải tạo của công trình Trường THCS
,
Phú Vĩnh
25/09/2018
531
4982/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 10: Thi công xây lắp Khối 06 phòng học + Khối phục vụ học tập thuộc dự án Trường THCS Mỹ Hiệp
25/09/2018
532
4984/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức Hội thao ngành Thông tin và Truy ền thông khu vực phía nam lần thứ XII tại
,
An Giang năm 2019
25/09/2018
533
4990/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng công trình Chùa Long Đức (hạng mục Tượng phật), phường Long Thạnh C, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
25/09/2018
534
4994/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Tiến sĩ Laura Rechards.
25/09/2018
535
1038/UBND-TH
V/v cho ý kiến đối với Kế hoạch tuy ển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019
25/09/2018
536
4989/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 3, Gói thầu số 4 và Gói thầu số 5 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2017 cho một số bệnh viện trong tỉnh
25/09/2018
537
4993/VPUBND-KTN
V/v xây dựng công trình Cà phê sân vườn kết hợp giới thiệu nội thất căn hộ mẫu có thời hạn tại dự án Khu phức hợp khách sạn Starworld, thành phố Long Xuyên
25/09/2018
538
4996/VPUBND-KTN
V/v kinh phí lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Tây thuộc đồ án Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên
25/09/2018
539
4997/VPUBND-KTN
V/v đầu tư xây dựng cầu Đa Phước Vĩnh Trường và Bến khách ngang sông Vĩnh Trường Châu Phong
25/09/2018
540
4998/VPUBND-KTN
V/v xây dựng hố xí xử lý chất thải trong chăn nuôi bò tại xã Tân Lợi,huyện Tịnh Biên
25/09/2018
541
5002/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
25/09/2018
542
5005/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường qua rà soát nguồn gốc khu đất Trường Song ngữ Tinh Hoa
25/09/2018
543
5006/VPUBND-KTN
V/v trang bị máy vi tính cho các xã nông thôn mới năm 2018
25/09/2018
544
5011/VPUBND-KTN
V/v hướng dẫn đầu tư, xây dựng xưởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật của công ty TNHH Thương mạ i – Sản xuất GNC
25/09/2018
545
5015/VPUBND-KTN
V/v xử lý báo cáo khó khăn, vướng mắc đối với việc ủ y quyền thẩm định, phê duyệt
,
báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Ban Quản lý Khu kinh tế
25/09/2018
546
5016/VPUBND-KTN
V/v thanh tra việc quản lý, sử dụng và cấp GCNQSDĐ của ông Võ Minh Khải liên quan đến khu đất Công ty FIMEXCO xin cấp GCNQSDĐ
25/09/2018
547
5017/VPUBND-KTN
V/v giá trị và nguồn vốn nhận chuyển nhượng khu đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân của dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư Tây Sông Hậu
25/09/2018
548
5018/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ
25/09/2018
549
1021/UBND-KGVX
V/v cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
24/09/2018
550
1024/UBND-KTN
V/v tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, ATGT
24/09/2018
551
1026/UBND-KGVX
V/v thông qua kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020
24/09/2018
552
4944/VPUBND-KGVX
V/v cung cấp thông tin đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
24/09/2018
553
4946/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chỉnh phủ Quy định về xét tặng các danh hiệu văn hóa
24/09/2018
554
4948/VPUBND-TH
V/v thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018.
24/09/2018
555
4949/VPUBND-TH
V/v thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018.
24/09/2018
556
4950/VPUBND-TH
V/v sử dụng con dấu của Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Chợ Mới
24/09/2018
557
4951/VPUBND-KTN
V/v dừng thực hiện chuyển mục đích đất rừng tràm Bình Minh
24/09/2018
558
4952/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần
24/09/2018
559
4953/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 7077/TB -BNN-VP
24/09/2018
560
4954/VPUBND-KTN
V/v lập kế hoạch danh mục công trình xử lý gia cố đê bao do lũ năm 2018 làm ảnh hưởng
24/09/2018
561
4955/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở tuy ến đê Nam Thầy Phó thuộc xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú
24/09/2018
562
4958/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/08/2018 của Bộ Tài chính
24/09/2018
563
4959/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 69/2018/TT-BTC ngày 08/08/2018 của Bộ Tài chính
24/09/2018
564
4961/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 13 thuộc dự ánTrường THCS Mạc Đỉnh Chi
24/09/2018
565
1963/VPUBND-KGVX
V/v thu hồi tạm ứng vốn của gói thầu số 12: Thi công Khối 06 phòng học + phòng giáo dục thể chất + phòng giáo dục nghệ thuật + phòng tổ chức ăn thuộc công trình Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)
24/09/2018
566
4964/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11: Thi công xây lắp công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật của dự án Trường THPT Bình Mỹ
24/09/2018
567
4965/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
24/09/2018
568
4966/VPUBND-KGVX
V/v tiếp và làm việc với ông Jose Hernandez Ricardo
24/09/2018
569
4898/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư
21/09/2018
570
4930/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện kiến nghị của kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng NSNN đối với các chính sách an sinh xã hội
21/09/2018
571
4913/VPUBND-KTN
V/v hoán đổi đất để giao nền tái định cư cho các hộ dân bị sạt lở tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
21/09/2018
572
4920/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
21/09/2018
573
4921/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 13 và gói thầu số 15 của dự án Trường THCS Kiến Thành
21/09/2018
574
4922/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ trên địa bàn thị x ã Tân Châu
21/09/2018
575
4923/VPUBND-KGVX
V/v phát sinh hạng mục Hệ thống phòng cháy chữa cháy và bể nước ngầm thuộc dự án Trường THCS Trương Gia Mô
21/09/2018
576
4924/VPUBND-KGVX
V/v phát sinh hạng mục Hệ thống phòng cháy chữa cháy và bể nước ngầm thuộc dự án Trường THCS Trương Gia Mô
21/09/2018
577
4925/VPUBND-KGVX
V/v quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện đã sáp nhập
21/09/2018
578
4940/VPUBND-KTN
V/v thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung
21/09/2018
579
4928/VPUBND-KTN
V/v Nhà đầu tư xin triển khai đầu tư thi công kè chống sạt lở bảo vệ thành phố Long Xuyên đoạn thuộc dự án Khu đô thị mới Tây sông Hậu
21/09/2018
580
4932/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh quy mô dự án trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Phú Tân – Tri Tôn
21/09/2018
581
4933/VPUBND-KTN
V/v giữ nguyên hướng tuyến Đoạn 2, Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu, huyện Thoại Sơn
21/09/2018
582
4934/VPUBND-KTN
V/v xem xét nguyên nhân gia hạn lần 2 thời gian thi công công trình Đường Kênh Thần Nông
21/09/2018
583
4935/VPUBND-KTN
V/v xử lý tình huống gói thầu số 08, công trình Cơ sở hạ tầng khu du lịch Núi Cấm
21/09/2018
584
4937/VPUBND-KTN
V/v điều tiết giao thông và lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ, rào chắn, vạch kẽ phân làn cầu Long Bình, thị trấn Long Bình, An Phú
21/09/2018
585
4939/VPUBND-KTN
V/v bổ sung chủ trương đầu tư công trình lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại huyện Thoại Sơn
21/09/2018
586
4861/VPUBND-KTN
V/v thuê đất dài hạn để thực hiện dự án trồng chuối xuất kh ẩu của Công ty TNHH MTV DV TM XD Nông nghiệp Phú Lâm
20/09/2018
587
4862/VPUBND-KTN
V/v tài trợ cầu giao thông nông thôn
20/09/2018
588
4863/VPUBND-KTN
V/v Chương trình h ỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của HTX nông nghiệp
20/09/2018
589
4864/VPUBND-KSTT
V/v rà soát, thay đổi danh sách cán bộ làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên đa bàn tỉnh An Giang.
20/09/2018
590
4865/VPUBND-KTN
V/v gia h ạn thời gian thi công Gói th ầu số 09 Thi công xây lắp công trình- Công trình: Hợp tác xã Nông nghiệp An Bình
20/09/2018
591
4867/VPUBND-KTN
V/v thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến sản xuất nông nghiệp
20/09/2018
592
1012/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị được công nhận là công chức và hưởng chế độ phụ cấp công vụ
20/09/2018
593
4870/VPUBND-KTTH
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu hành chính thành phố Long Xuyên
20/09/2018
594
4871/VPUBND-KTN
V/v khắc phục, xóa 2 điểm đen tại cua 13 và cua 15 tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên
20/09/2018
595
4872/VPUBND-KTN
V/v nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư
20/09/2018
596
4873/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 12 thuộc công trình Nhà văn hóa kết hợp trung tâm h ọc tập cộng đồng xã Vĩnh Nhuận, huy ện Châu Thành
20/09/2018
597
4874/VPUBND-KGVX
V/v đề nghị sử dụng trụ sở Trạm Y tế xã An Nông và Trạm Y tế xã Văn Giáo của Ủy ban nhân dân huy ện Tịnh Biên
20/09/2018
598
4875/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà thi đấu đa năng thành phố Châu Đốc
20/09/2018
599
4881/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian di dời Nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên
20/09/2018
600
4882/VPUBND-KTN
V/v tạm ứng ngân sách tỉnh để thanh toán khối lượng hoàn thành dự án Khắc phục sạt lở bờ Hữu sông Hậu khu vực phường Bình Đức, thành ph ố Long Xuyên
20/09/2018
601
4885/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh chủ đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp
20/09/2018
602
4886/VPUBND-KTN
V/v chương tr ình đào tạo, khảo sát t ại Australia
20/09/2018
603
4887/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện một số gói thầu trong dự án đầu tư xây dựng dây chuyền nghiền xi măng
20/09/2018
604
4889/VPUBND-KTN
V/v xây dựng và báo cáo kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa b àn tỉnh năm 2018
20/09/2018
605
4895/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trường mẫu giáo An Bình điểm chính (Phú Hiệp)
20/09/2018
606
4896/VPUBND-KGVX
V/v thay đổi vị trí và quy mô đầu tư dự án Trường THCS Tấn Mỹ
20/09/2018
607
4897/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung dự án Trường mẫu giáo Vĩnh Mỹ
20/09/2018
608
4899/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung dự án Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc
20/09/2018
609
4903/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ
20/09/2018
610
4904/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa
,
đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
20/09/2018
611
4906/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh quy mô dự án trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Phú Tân – Tri Tôn
20/09/2018
612
4906/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh quy mô dự án trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Phú Tân – Tri Tôn
20/09/2018
613
4826/VPUBND- NC
Chấp thuận cho trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với hai người nước ngoài
19/09/2018
614
4827/VPUBND-KTTH
V/v mua máy scan phục vụ công tác văn thư
19/09/2018
615
4828/VPUBND-KTTH
V/v thu hồi đường dây điện vào Trụ sở Sở Tư pháp
19/09/2018
616
4829/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP thu ộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018-2020 trên địa bàn
,
huyện An Phú
19/09/2018
617
4832/VPUBND-KGVX
V/v th ực hiện chế độ chính sách cho giáo viên mầm non
19/09/2018
618
4834/VPUBND-KGVX
V/v tình hình thực hiện dự toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018
19/09/2018
619
4835/VPUBND-KGVX
V/v tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018
19/09/2018
620
4836/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức thi Nghề phổ thông cho học sinh lớp 12 năm học 2018-2019
19/09/2018
621
4841/VPUBND-KGVX
V/v nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi
19/09/2018
622
4842/VPUBND-KGVX
V/v Đề án thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh
19/09/2018
623
4847/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh chia tách, giảm quy mô dự án Khu tái định cư Tây Đại học mở rộng phường Mỹ Phước, Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên
19/09/2018
624
4848/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với đoàn người nước ngoài
19/09/2018
625
4849/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
19/09/2018
626
4851/VPUBND-KTTH
V/v sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh
19/09/2018
627
4853/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện láng nhựa đường Nam Kênh 10, huy ện Châu Phú
19/09/2018
628
4855/VPUBND-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 957
19/09/2018
629
4856/VPUBND-KTN
V/v tham mưu triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
19/09/2018
630
4857/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
19/09/2018
631
4858/VPUBND-KTN
V/v giữ nguyên diện tích đất để xây dựng hàng rào Khu Công nghiệp Bình Hòa
19/09/2018
632
4859/VPUBND-KTN
V/v Công ty TNHH Dương Khang BOT đăng ký đầu tư xây dựng cầu Năng Gù
19/09/2018
633
1008/UBND-KGVX
V/v xin chuyển nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh An Giang để đầu tư Cải tạo sửa chữa và mua sắm trang thiết bị của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
19/09/2018
634
4843/VPUBND-KGVX
V/v khảo sát tình hình triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
19/09/2018
635
4769/VPUBND-KGVX
V/v thanh lý hợp đồng tư vấn lập quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh An Giang đến năm 2025
18/09/2018
636
4770/VPUBND-KGVX
V/v quy ết toán chi phí bồi thường dự án Trường tiểu học “C” thị trấn Tân Châ
18/09/2018
637
4799/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11: Thi công xây lắp công trình Trường mẫu giáo Hòa An điểm
,
phụ (An Mỹ)
18/09/2018
638
4800/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11 và gói thầu số 12 thuộc dự án Trường tiểu học C Hòa An điểm chính (An Mỹ)
18/09/2018
639
4820/VPUBND-KTTH
V/v cung cấp thông tin về các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực thi Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP
18/09/2018
640
4803/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung kinh phí sửa chữa máy biến áp 250KVA cho Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú
18/09/2018
641
4804/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung kinh phí để đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo khu học văn hóa thành nhà ở học viên thuộc Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh
18/09/2018
642
4809/VPUBND-KTN
Về việc không th ực hiện Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 16/7/2018
18/09/2018
643
4810/VPUBND-KGVX
V/v khảo sát, sưu tầm âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ
18/09/2018
644
4811/VPUBND-KGVX
V/v phối hợp triển khai Kế hoạch Phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du
,
lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm
18/09/2018
645
4813/VPUBND-KGVX
V/v tình hình thực hiện cấp thẻ BHYT, khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho trẻ em và thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg
18/09/2018
646
4817/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức kiểm tra các điểm giữ trẻ trên địa bàn tỉnh
18/09/2018
647
4787/VPUBND-KTN
V/v trang bị máy vi tính cho các xã nông thôn mới năm 2018
17/09/2018
648
4788/VPUBND-KTN
V/v sẵn sàng ứng phó thiên tai
17/09/2018
649
4791/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật bờ Tây kênh vành đai Núi Ba Thê
17/09/2018
650
4792/VPUBND-TH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP
17/09/2018
651
4793/VPUBND-KTTH
V/v hợp đồng cho vay lại dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sởdữ liệu đất đai
17/09/2018
652
4797/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 81/2018/TT-BTC
17/09/2018
653
4798/VPUBND-TH
V/v đánh giá việc triển khai, thực hiện Thông tư số 18/2014/TTBNV ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ.
17/09/2018
654
993/UBND-KTN
Về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả heo Châu Phi
14/09/2018
655
996/UBND-KTTH
V/v đẩy mạnh áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh An Giang
14/09/2018
656
999/UBND-KTN
V/v phê duy ệt danh sách các phương tiện được giảm phí đường bộ khi đi qua trạm thu phí T2
14/09/2018
657
4772/VPUBND-KTN
V/v quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
14/09/2018
658
4773/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh bổ sung danh mục thiết bị của công trình Trường tiểu học B Tân Lợi, huyện Tịnh Biên
14/09/2018
659
4774/VPUBND-KTN
V/v để lại hồ chứa nước sau khi đóng cửa mỏ khu II, mỏ đá núi Cô Tô
14/09/2018
660
4776/VPUBND-KTN
V/v triển khai thí điểm mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
,
trên địa bàn huyện Thoại Sơn và Tri Tôn
14/09/2018
661
4778/VPUBND-KTN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quy ết số 99/NQ -CP
14/09/2018
662
4779/VPUBND-KTN
V/v báo cáo tình hình hệ sinh thái khởi ng hiệp đổi mới sáng tạo
14/09/2018
663
4780/VPUBND-KTN
V/v khu đất dự án của công ty cổ phần phát tri ển nông trại xanh
14/09/2018
664
4782/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công công trình C ầu Tân An
14/09/2018
665
4784/VPUBND-KTN
V/v rà soát thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình giao thông trọng điểm trên địa b àn tỉnh
14/09/2018
666
4786/VPUBND-KTN
Về việc kiểm tra, thanh tra việc chặt phá rừng phòng hộ
14/09/2018
667
4771/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục thiết bị Trường tiểu học C Đa Phước (điểm chính) và Trường THCS Đa Phước (điểm chính)
14/09/2018
668
4773/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh bổ sung danh mục thiết bị của công trình Trường tiểu học B Tân Lợi, huyện Tịnh Biên
14/09/2018
669
4748/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
13/09/2018
670
988/UBND-NC
V/v khiếu nại của ông Đào Văn Bé
13/09/2018
671
989/UBND-NC
V/v thông tin kết quả giải quyết khiếu nại
13/09/2018
672
4729/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do tổ chức Good Neighbors International – Hàn
,
Quốc tài trợ
13/09/2018
673
4732/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Dự án “Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 –
,
2020” trên địa bàn tỉnh
13/09/2018
674
4737/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 6903/TB-BNN-VP
13/09/2018
675
4738/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp và làm việc với ông
,
Ankan Sato
13/09/2018
676
4749/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg
13/09/2018
677
4750/VPUBND-KTN
V/v triển khai KL của PTTg Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuy ến triển khai NĐ số 98/NĐ-CP và QĐ số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 HTX, LH HTX NN
13/09/2018
678
4751/VPUBND-KTN
V/v chủ trương mua áo phao cấp cho học sinh tại huyện An Phú
13/09/2018
679
4757/VPUBND-KGVX
V/v th ực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
13/09/2018
680
4689/VPUBND-KTN
V/v dừng thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu xoài Chợ Mới
12/09/2018
681
4694/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam
12/09/2018
682
4724/VPUBND-KTN
V/v triển khai TBKL của TTg Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp BCĐQG về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
12/09/2018
683
4668/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương hoàn thiện, thẩm định và trình phê duy ệt Điều chỉnh quy hoạch sử
,
dụng đất đ ến năm 2020 của cấp huy ện
11/09/2018
684
4669/VPUBND-KTN
V/v triển khai tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018-2019
11/09/2018
685
4677/VPUBND-KTN
V/v đề xuất dự án đầu tư Khu đô thị mới FLC An Giang giai đoạn 2
11/09/2018
686
964/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
10/09/2018
687
965/UBND-TH
V/v chỉ định thầu tư vấn xây dựng Đề án thành lập thị trấn Vĩnh Bình, huy ện Châu Thành
10/09/2018
688
966/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ
10/09/2018
689
4627/VPUBND-KTN
V/v giá trị 02 khu đất hoán đổi tại dự án Cụm dân cư Phú Hữu do huyện Thoại Sơn đầu tư và Khu dân cư Phú Hữu do Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai đầu tư
10/09/2018
690
4579/VPUBND-KGVX
V/v tạm ứng vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình trường học của xã Hòa An, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới
07/09/2018
691
4597/UBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Trường mầm non – nhà trẻ tại khu công nghiệp Bình Hòa
07/09/2018
692
4601/VPUBND-KGVX
V/v chấm dứt hợp đồng gói thầu số 12: Thi công Khối 06 phòng học + phòng giáo dục thể chất + phòng giáo dục nghệ thuật + phòng tổ chức ăn thuộc công trình Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)
07/09/2018
693
4602/UBND-KGVX
V/v chấm dứt hợp đồng gói thầu số 14: Thi công xây lắp Khối 04 phòng học, khối hành chính quản trị, phục vụ học tập, cải tạo 08 phòng học thuộc công trình Trường THCS Phan Chu Trinh
07/09/2018
694
4611/VPUBND-KTN
V/v Điều chỉnh bản đồ quy hoạch và bán nền TDC Bắc Rạch Cây Gáo và TDC Rạch Cây Gáo (nối dài) xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú
07/09/2018
695
4618/VPUBND-KTN
V/v theo dõi tiến độ thực hiện dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên
07/09/2018
696
4621/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg
07/09/2018
697
4623/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 63/2018/TT-BTC
07/09/2018
698
957/UBND-KTTH
V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính – NSĐP những tháng cuối năm 2018
06/09/2018
699
4546/VPUBND-KTN
V/v triển khai Chỉ thị về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ
06/09/2018
700
4548/VPUBND-KTN
V/v đảm bảo an toàn chống lũ cho hệ thống đê diều
06/09/2018
701
4553/VPUBND-KTN
V/v tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân lo ại các làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi
,
trường và công tác quản lý các khu bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh
06/09/2018
702
4558/VPUBND-KTN
Về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam
06/09/2018
703
4560/VPUBND-KTN
Về việc chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
06/09/2018
704
4561/VPUBND-KTN
V/v di dời các chướng ngại vật đến vị trí thích h ợp
06/09/2018
705
4577/VPUBND-KTN
Về việc chủ động nghiên cứu việc triển khai Nghị định số 109/2018/NĐ-CP
06/09/2018
706
4582/VPUBND- NC
Cho phép bà Trepanier Lauren Michelle đến làm việc tại địa phương
06/09/2018
707
4520/VPUBND-KGVX
V/v th ực hiện Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc
05/09/2018
708
4522/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội
05/09/2018
709
4525/VPUBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phối hợp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh
05/09/2018
710
4526/VPUBND-KTN
V/v triển khai Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 24/8/2018
05/09/2018
711
4527/VPUBND-KTN
V/v tăng cường kiểm tra việc thục hiện giá điện bán lẻ cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở
05/09/2018
712
949/VPUBND-KGVX
V/v kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo”
04/09/2018
713
4504/VPUBND-KTN
Về việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án Chuyển đổi nông nghi ệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)
04/09/2018
714
4505/VPUBND-KTN
Về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản
04/09/2018
715
4508/VPUBND- NC
Cho phép ông Wen-Yi Hung đến làm việc tại địa phương
04/09/2018
716
4509/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang bổ sung đoàn khách quốc tế đến làm việc tại địa phương
04/09/2018
717
4462/UBND-KTTH
V/v xác nhận thời gian tạm ngừng hoạt động dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông của Công ty TNHH MTV Đắc Lộc Châu Đốc
31/08/2018
718
947/UBND-KTN
V/v Triển khai ứng phó với lũ năm 2018.
31/08/2018
719
4479/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần
31/08/2018
720
4378/VPUBND- NC
Cho phép đoàn khách nước ngoài gồm 30 người đến làm việc tại địa phương
30/08/2018
721
4426/VPUBND- NC
Cho phép bà Shilki Soni đến làm việc tại địa phương
30/08/2018
722
4443/VPUBND-KTN
V/v chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng của ông Trần Văn Tùng
30/08/2018
723
4469/VPUBND-KTN
V/v gặp trực tiếp giữa công ty Sanden Holdings và tỉnh An Giang
30/08/2018
724
932/UBND-TH
V/v tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyệ
29/08/2018
725
4420/VPUBND-KGVX
V/v điều tra đánh giá tình hình triển khai Luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh An
,
Giang năm 2018
29/08/2018
726
4421/QĐ-UBND
V/v đầu tư Dự án Lắp đặt hệ thống camera quan sát, giám sát giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
29/08/2018
727
929/UBND-TH
V/v rà soát, chuẩn bị nội dung kỳ họp lần 8 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
28/08/2018
728
4401/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải” trên địa bàn tỉnh An Giang
28/08/2018
729
922/UBND-NC
V/v thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
27/08/2018
730
4376/VPUBND- NC
Cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với ông Masashi Yasuda tại địa phương
27/08/2018
731
4377/VPUBND- NC
Cho phép Hội Nông dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn cán bộ VECO và Phoenix Global DMCC tại địa phương
27/08/2018
732
4186/VPUBND-KTN
Về việc tri ển khai th ực hiện Quyết định số 996/QĐ -TTg ngày 10/8/2018.
25/08/2018
733
4262/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo Kết luận số 289/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
25/08/2018
734
912/UBND-KTTH
V/v thực hiện kết luận kiểm tra về công tác đấu thầu tại tỉnh An Giang của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
24/08/2018
735
918/UBND-TH
Chấp thuận cho Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh
24/08/2018
736
919/UBND-TH
Chấp thuận cho Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh
24/08/2018
737
4336/VPUBND-KTN
V/v tạm cho lưu thông đường lên Núi Cấm
24/08/2018
738
4344/VPUBND-KTN
V/v đầu tư Dự án Xây dựng hệ th ống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Tiểu v ùng 1 và Tiểu v ùng 2 xã Vĩnh Tế
24/08/2018
739
906/UBND-KGVX
V/v bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
23/08/2018
740
911/UBND-KTTH
V/v chi phí thiết kế công trình có quy mô nhỏ và tỷ lệ phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án
23/08/2018
741
4304/VPUBND- NC
Cho phép đoàn người nước ngoài của Công ty Yanmar đến làm việc tại địa phương
23/08/2018
742
4307/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
23/08/2018
743
4309/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại An Giang
23/08/2018
744
904/UBND-NC
V/v tổ chức th ực hiện Ngày Pháp luật năm 2018
22/08/2018
745
4260/VPUBND-KSTT
V/v báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa b àn tỉnh 2018
22/08/2018
746
4290/VPUBND- NC
Cho phép bà Lê Thị Kim Muôn đến làm việc tại địa phương
22/08/2018
747
4299/VPUBND-TH
V/v thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính nhà nước.
22/08/2018
748
893/UBND-KTTH
V/v chấn chỉnh công tác báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang
21/08/2018
749
899/UBND-KGVX
V/v ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở
21/08/2018
750
4207/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
21/08/2018
751
4187/VPUBND-KTN
V/v thực hiện kết luận của Chính phủ tại Thông báo số 284/TB-VPCP
20/08/2018
752
4191/VPUBND- NC
Cho phép đoàn người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
20/08/2018
753
4192/VPUBND- NC
Cho phép ông Brent Doberstein đến làm việc tại địa phương
20/08/2018
754
4115/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát
,
triển đô thị thông minh
19/08/2018
755
4160/VPUBND-KTN
V/v gia hạn tạm ngưng lưu thông xe và xử lý sạt lở đá đường lên Núi Cấm
17/08/2018
756
880/UBND-KTN
V/v đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019 trên đ ịa bàn tỉnh
17/08/2018
757
883/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính Phủ
17/08/2018
758
4170/VPUBND-KTN
V/v tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, ho ạt động xây dựng nhằm khắc phục ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông
17/08/2018
759
4145/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Thông báo kết luận số 266/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm
16/08/2018
760
4128/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết và khắc phục những vấn đề bức xúc của người dân liên quan đến lĩnh vực xã hội
15/08/2018
761
4075/VPUBND-KTN
V/v kiểm kê đất đai năm 2019 và thống kê đất đai năm 2018
14/08/2018
762
4079/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia nước ngoài của Công ty Cổ phần GENTRACO tại địa phương
14/08/2018
763
4064/VPUBND-KTN
V/v tình hình thực hiện quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
13/08/2018
764
853/UBND-KTTH
V/v chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần của Công ty Cổ phầnThực phẩm Hưng Phúc Thịnh
10/08/2018
765
4033/VPUBND- NC
Cho phép đoàn chuyên gia thủy lợi Trung Quốc đến làm việc tại địa phương
10/08/2018
766
841/UBND-KTTH
V/v th ực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2018
09/08/2018
767
843/UBND-KTTH
V/v bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
09/08/2018
768
3982/VPUBND-KSTT
V/v thực hiện một số hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2018
09/08/2018
769
846/UBND-KTTH
Về việc triển khai thực hiện Nghị quy ết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội
09/08/2018
770
839/UBND-TH
V/v thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
08/08/2018
771
3956/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg
08/08/2018
772
3946/VPUBND-KTN
V/v quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035
07/08/2018
773
3983/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 268/TB-VPCP
07/08/2018
774
836/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018
06/08/2018
775
837/UBND-KGVX
V/v tài trợ xây dựng trường học tại huyện Châu Thành và thị xã Tân Châu
06/08/2018
776
3931/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị Quyết số 16/2018/NQ-HĐND
06/08/2018
777
3843/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với đoàn giảng viên và sinh viên trường Đại học Yuhan – Hàn Quốc
02/08/2018
778
3844/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Sở Y tế tiếp và làm việc với bà Lisa Jayne Redwood
02/08/2018
779
3845/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với ông Lê Minh Hoàng
02/08/2018
780
3852/VPUBND-KTN
V/v triển khai Chỉ thị đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistic, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
02/08/2018
781
3877/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng Đề án tự chủ tài chính đối với Trường Mẫu giáo Hướng Dương
02/08/2018
782
3881/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 18: Thi công xây lắp hạng mục khối 18 phòng học, khối phục vụ học tập, khối tổ chức ăn, khối hành chính quản trị, hành lang thuộc công trình Trường mẫu giáo Hoa Phượng
02/08/2018
783
824/UBND-TH
V/v thành lập thị trấn Cô Tô và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
01/08/2018
784
826/UBND-TH
V/v đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang thời gian tới
01/08/2018
785
3796/UBND-KGVX
V/v chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng qua hệ thống Bưu điện
31/07/2018
786
3804/VPUBND-KSTT
V/v phối hợp xử lý phản ánh kiến nghị của bà Trần Thị Trúc, sinh ngày 15/3/1994
31/07/2018
787
3819/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Nghị định số 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
31/07/2018
788
799/UBND-KGVX
V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
30/07/2018
789
801/UBND-KTN
V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2018
30/07/2018
790
3380/VPUBND-NC
Cho phép ông Shinya Matsumura đến làm việc tại địa phương
30/07/2018
791
381/VPUBND-NC
Cho phép đoàn khách của Công ty ME-LE đến làm việc tại địa phương
30/07/2018
792
382/VPUBND-NC
Cho phép đoàn khách thuộc tổ chức United Board – Hong Kong (Trung Quốc) và trường Đại học Manila – Philippines đến làm việc tại địa phương
30/07/2018
793
812/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của HĐND tỉnh
30/07/2018
794
806/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
795
807/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
796
808/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
797
809/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
30/07/2018
798
810/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
30/07/2018
799
811/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
30/07/2018
800
814/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
801
815/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
802
816/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
803
817/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
804
818/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
805
819/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
806
812/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của HĐND tỉnh
30/07/2018
807
813/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
30/07/2018
808
796/UBND-TH
V/v thực hiện tinh giản biên chế đối với 06 trường hợp thuộc UBND huyện An Phú.
27/07/2018
809
3754/VPUBND-KTN
V/v giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm T2
27/07/2018
810
3756/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông, đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc và biển báo hiệu giao thông
27/07/2018
811
3760/VPUBND-KSTT
V/v rà soát, cập nhật trình công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, thẩm quyền giải quyết
27/07/2018
812
3768/VPUBND-KTN
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai
27/07/2018
813
783/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
26/07/2018
814
788/VPUBND-KTN
Về việc tiếp tục củng cố các Tổ thực hiện Dự án VnSAT ở địa phương
26/07/2018
815
789/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.
26/07/2018
816
795/UBND-TH
Về việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí của Chỉ số CCHC năm 2018 tỉnh An Giang
26/07/2018
817
3708/VPUBND-KTN
V/v công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đấ
26/07/2018
818
3712/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
26/07/2018
819
3680/VPUBND-KTN
V/v bổ sung hồ sơ đề nghị TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
25/07/2018
820
3681/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
25/07/2018
821
3668/VPUBND-KTN
V/v Tập đoàn FLC xin thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới tại ph ường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên
23/07/2018
822
3669/VPUBND-KTN
V/v Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đăng ký thực hiện các dự án đầu tư tại An Giang
23/07/2018
823
3672/VPUBND-KTN
V/v thông báo danh mục và mức vốn th ực hiện các dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển
23/07/2018
824
3620/VPUBND-KTN
V/v triển khai kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý II và triển khai nhiệm vụ quý III/2018
19/07/2018
825
3630/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất thực hiện Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ
19/07/2018
826
3579/VPUBND-KTN
V/v triển khai một số nhiệm vụ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo ý kiến phản ánh của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
18/07/2018
827
3567/VPUBND-KTN
V/v phối hợp triển khai thử nghiệm Mô hình ứng dụng công nghệ trong kiểm kê đất đai cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh.
18/07/2018
828
3568/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành (lần 2) Công trình Nạo vét kênh Mới (từ sông Tiền đến kênh Bà Quang), huy ện Chợ Mới
18/07/2018
829
3569/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành (lần 2) Công trình Nạo vét kênh Long Điền A - B (từ sông Ông Chưởng đến cống Tám Xã), huy ện Chợ Mới
18/07/2018
830
3570/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành (lần 2) Công trình Nạo vét kênh 23 (từ kênh Vĩnh Tế đến Chợ Ba Xoài), huy ện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên
18/07/2018
831
3572/VPUBND-KTN
Về việc nghiên cứu triển khai Nghị định 98/2018/NĐ -CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ
18/07/2018
832
3587/VPUBND-KTN
V/v sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai của các huyện, thị x ã, thành phố
18/07/2018
833
3599/VPUBND-KTN
V/v triển khai Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xây dựng cum, tuy ến dân cư giai đoạn 2018-2020
18/07/2018
834
3543/VPUBND-KTN
V/v triển khai Quyết định số 807/QĐ-TTg
17/07/2018
835
3545/VPUBND- NC
V/v mở cửa khẩu phụ Vĩnh Gia, thuộc xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn
17/07/2018
836
3554/VPUBND- NC
V/v tăng cường xử lý tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép
17/07/2018
837
3563/VPUBND-KTN
Về việc cho phép tổ chức hoạt động tham quan thực địa và tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh An Giang vào ngày 26-27/7/2018
17/07/2018
838
743/UBND-KTTH
V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ th ực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
13/07/2018
839
3478/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10, gói thầu số 11 và gói thầu số 13 thuộc dự án Trường tiểu học ‘A’ Mỹ Hiệp điểm chính mới (ấp Đông)
13/07/2018
840
3479/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư bổ sung hạng mục Nhà tập thể cán bộ của dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội tỉnh
13/07/2018
841
3480/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Hòa Lạc (điểm chính)
13/07/2018
842
3481/VPUBND-KGVX
V/v xử lý tình hu ống gói thầu số 11: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Trường mẫu giáo Tân Lợi (điểm chính mới)
13/07/2018
843
3490/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 236/TB-VPCP
,
ngày 05/7/2018
13/07/2018
844
741/UBND-KTTH
V/v đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019
12/07/2018
845
736/UBND-KGVX
V/v chủ trương cho chuyển đổi hình thức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2018
11/07/2018
846
3440/VPUBND-KTN
V/v cấp phép kinh doanh, thu hồi giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải
11/07/2018
847
3451/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội
11/07/2018
848
3456/VPUBND-KGVX
V/v mở rộng diện tích đất xây dựng và di dời khối nhà ăn đến vị trí mới, xây mới hạng mục Nhà tắm học sinh và hạ tầng kỹ thuật của công trình Trường tiểu học ‘A’ thị trấn Cái Dầu
11/07/2018
849
3460/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh địa điểm, diện tích, tổng mức đầu tư xây dựng các điểm trường thuộc xã Ô Long Vĩ
11/07/2018
850
726/UBND-NC
V/v tăng cường công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính
10/07/2018
851
3424/VPUBND-KTN
V/v ch ấm dứt hiệu lực tri ển khai hồ sơ, th ủ tục đề xuất dự án đầu tư đường Ung Văn Khiêm và đường Thánh Thiên, thành phố Long Xuyên
10/07/2018
852
3431/VPUBND-KTN
V/v Tập đoàn FLC xin nghiên cứu thực hiện Dự án Tổ hợp tháp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà phố FLC Center Point An Giang
10/07/2018
853
3400/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn (lần 2) thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 07 thuộc dự án Phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Tịnh Biên (khối lượng còn lại)
10/07/2018
854
3401/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh (lần 2) thiết kế hạng mục Gò Cây Thị thuộc dự án Khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục)
10/07/2018
855
3402/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thi công Gói thầu số 12 thuộc công trình Phòng khám đa khoa khu vực Thạnh Mỹ Tây, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú
10/07/2018
856
3415/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với ông Ole Henriksen tại địa phương
10/07/2018
857
3419/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Quy định mức thu th ủy lợi phí, tiền nước và phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND
10/07/2018
858
3371/VPUBND-KTN
Về việc tháo g ỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân
09/07/2018
859
718/UBND-TH
V/v rà soát, đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huy ện trên đ ịa bàn tỉnh
06/07/2018
860
719/UBND-KTN
V/v đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2018
06/07/2018
861
3334/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với đoàn khách của Công ty Shire Oak tại địa phương
06/07/2018
862
3336/VPUBND- NC
Cho phép Hội Nông dân tỉnh tiếp và làm việc với và Charlotte Esther S.Flechet tại địa phương
06/07/2018
863
3337/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với ông Srinivas Parimi tại địa phương
06/07/2018
864
720/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác tiêm chủng
06/07/2018
865
3346/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã
06/07/2018
866
3356/VPUBND-KTN
V/v cơ chế vốn đầu tư thực hiện các công trình cấp nước sạch tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 do Trung tâm Nước sạch và VSMT Nông
,
thôn quản lý
06/07/2018
867
3366/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Trường THCS Lý Thường Kiệt tại vị trí trụ sở cũ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
06/07/2018
868
717/UBND-TH
V/v giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX.
05/07/2018
869
3315/VPUBND-KTN
V/v chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản khu mỏ núi Cô Tô, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn
05/07/2018
870
710/UBND-KSTT
V/v th ực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
04/07/2018
871
3273/VPUBND-KSTT
V/v đối chiếu, rà soát, lập danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận tiế p nhận và trả kết quả; Danh mục liên thông giữa các cấp
04/07/2018
872
3294/VPUBND-KGVX
V/v triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu
,
lao động trẻ em ở Việt Nam
04/07/2018
873
3295/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020
04/07/2018
874
3284/VPUBND-KSTT
V/v chuyển phản ánh kiến nghị của vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Sơn, Huỳnh Kim Hoàng
04/07/2018
875
3250/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư
03/07/2018
876
1261/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện công văn số 7602/BTC-HCSN ngày 26/6/2018 của Bộ Tài chính về
,
việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018
03/07/2018
877
3269/VPUBND-KGVX
Vv th ực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
03/07/2018
878
3198/VPUBND-KGVX
V/v lập kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018
02/07/2018
879
3200/VPUBND-KTN
V/v khắc phục sạt lở tại xã Hòa An, huy ện Chợ Mới
02/07/2018
880
3202/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với đoàn trường Đại học Andalas, Indonesia đến làm việc tại địa phương
02/07/2018
881
3203/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với bà Kirsten Benkendoff tại địa phương
02/07/2018
882
3204/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với trường Đại học Andrews, Hoa Kỳ đến làm việc tại địa phương
02/07/2018
883
3205/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí tổ chức tổng kết, phát thưởng Hội thi sáng tác kịch bản tuy ên truy ền lưu động tỉnh An Giang
02/07/2018
884
3206/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí thanh toán các phần công việc đã thực hiện gói thầu của Sở Thông tin và Truyền thông
02/07/2018
885
3209/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
02/07/2018
886
3223/VPUBND-KTN
V/v thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất trong Nghị định số 69/2018/NĐ-CP
02/07/2018
887
3228/VPUBND-KTN
V/v huy động và quản lý các nguồn lực ngoài ngân sách để hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển
02/07/2018
888
3229/VPUBND-KTN
V/v tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện QĐ số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
02/07/2018
889
3230/VPUBND-KTN
V/v thực hiện thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc với tỉnh An Giang
02/07/2018
890
692/UBND-KSTT
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
02/07/2018
891
699/UBND-TH
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
02/07/2018
892
703/UBND-KGVX
V/v cho phép du h ọc tại Indonesia
02/07/2018
893
684/UBND-KTTH
Về việc thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP
29/06/2018
894
3193/VPUBND-KGVX
V/v kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch
29/06/2018
895
681/UBND-TH
V/v Hướng dẫn Sở, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2019
28/06/2018
896
682/UBND-TH
V/v Hướng dẫn huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
28/06/2018
897
3180/VPUBND-KTTH
V/v chủ trương gia hạn thời gian thi công gói thầu số 32 và 40 thuộc công trình Trung tâm Công ngh ệ sinh học tỉnh An Giang
28/06/2018
898
3182/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông, đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc và biển báo hiệu giao thông
28/06/2018
899
3183/VPUBND-KTN
V/v bổ sung hồ s ơ thẩm định Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long
28/06/2018
900
3184/VPUBND-KTN
V/v cho Trạm kiểm tra tải trọng xe số 45 hoạt động trở lại
28/06/2018
901
3185/VPUBND-KGVX
V/v báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) tình hình thực hiện các Dự án thuộc các Chương
,
trình MTQG do Bộ TTTT chủ trì
28/06/2018
902
3186/VPUBND-KTN
V/v tình hình th ực hiện triển khai Chương trình phát triển Nhà ở tỉnh An Giang từ năm
,
2016 đến cuối năm 2017
28/06/2018
903
3187/VPUBND-KTN
V/v tình hình cấp giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
28/06/2018
904
3188/VPUBND-KTN
V/v công tác phòng chống thiên tai
28/06/2018
905
680/UBND-KTTH
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021
28/06/2018
906
670/UBND-KGVX
V/v thực hiện Chỉ thị số 17/CTTTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
27/06/2018
907
674/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ
27/06/2018
908
676/UBND-NC
V/v triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
27/06/2018
909
3143/VPUBND-KTTH
V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị The về hỗ trợ người sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP
27/06/2018
910
3137/VPUBND-KTTH
V/v đấu giá cho thuê khu đất nhà kho và quyền khai thác cầu tàu thu ộc dự án Đường giao thông nối Khu công nghiệp Bình Hòa ra sông Hậu và Cầu tàu, xã Bình Hòa, huy ện Châu Thành
27/06/2018
911
3147/VPUBND-KTN
V/v ảnh hưởng của hàng rào hộ dân Hồ Vạn Hạnh đến hoạt động của VWRC.
27/06/2018
912
3158/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Phú Mỹ
27/06/2018
913
3161/VPUBND-KGVX
V/v kiến nghị phát sinh hạng mục san lấp mặt bằng của gói thầu thi công xây lắp công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Trường THPT Bình Mỹ
27/06/2018
914
3162/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Hạnh Phúc tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
27/06/2018
915
3175/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với ông Grant Robert Singleton địa phương
27/06/2018
916
3176/VPUBND- NC
Cho phép Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tiếp và làm việc với đoàn khách của trường Đại học Center College, Danville, Kentucky, Hoa Kỳ đến làm việc tại địa phương
27/06/2018
917
3179/VPUBND-KTTH
V/v điều tra chi phí sản xuất và giá thành lúa
27/06/2018
918
3167/VPUBND-KTN
V/v đầu tư xử lý nước thải trong cụm, tuy ến dân vượt lũ trên địa bàn tỉnh
27/06/2018
919
3168/VPUBND-KTN
V/v bổ sung khắc phục sạt lở Đường tỉnh 946 tại Km25+000, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới
27/06/2018
920
661/UBND-KTN
V/v bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa m ùa mưa, lũ trên địa bàn tỉnh năm 2018
26/06/2018
921
666/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngà y 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông
26/06/2018
922
3087/VPUBND-KTN
V/v san lắp, xây tạm bến bãi container xuất chuối trên diện tích 4.284,9m2
,
.
26/06/2018
923
3084/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
26/06/2018
924
3090/VPUBND-KTN
V/v triển khai th ực hiện các nội dung liên quan đến hệ thống thông tin v ề nhà ở và thị trường bất động sản
26/06/2018
925
3091/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí
26/06/2018
926
3106/VPUBND-KSTT
V/v chuyển phản ánh kiến nghị của ông Lý Hồng Phong ngụ TX. Tân Châu
26/06/2018
927
3115/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng công trình Thánh đường Rohmah (hạng mục 08 phòng học), xã Vĩnh Trường, huy ện An Phú, tỉnh An Gian
26/06/2018
928
3116/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng Chùa Serây Cheđây Chăssđao (hạng mục: Thư viện, Nhà khách), xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
26/06/2018
929
3117/VPUBND-KGVX
V/v sửa chữa, cải tạo khoa Chẩn đoán hình ảnh và mua sắm trang thiết bị năm 2018 Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu
26/06/2018
930
2124/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công công trình Cầu Tân An (lần 2)
26/06/2018
931
3127/VPUBND-KTN
V/v chủ trương xã hội hóa đầu tư nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 943 đoạn Km57 – km64, huy ện Tri Tôn
26/06/2018
932
3128/VPUBND-KTN
V/v nâng cấp cống và đường dân sinh thuộc Công trình Đường tỉnh 943 (Tân Tuy ến – Sóc Triết); vuốt dốc đường vào cầu Mướp Văn – ĐT 943 và Cầu Ông Chưởng – ĐT 942
26/06/2018
933
3130/VPUBND-KTN
V/v Công ty CP Đầu tư Phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam xin đầu tư dự án “Khu đô thị Cồn Tiên” tại xã Đa Phước, huyện An Phú
26/06/2018
934
3131/VPUBND-KTN
V/v xem xét nguyên nhân gia hạn (lần 2 và 3) thời gian thi công Gói thầu số 22, 23, 24 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu, huy ện Thoại Sơn
26/06/2018
935
3057/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Nghị định số 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
25/06/2018
936
3062/VPUBND-KGVX
V/v liên k ết tuyển sinh đại học hình thức vừa học vừa làm của Trường Cao đẳng nghề An Giang
25/06/2018
937
3067/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với đoàn giảng viên và sinh viên Khoa Điều dưỡng - Đại học Bách Khoa Hong Kong gồm 30 người (đính kèm danh sách) đến làm việc tại địa phương
25/06/2018
938
3069/VPUBND-KGVX
Cho phép đoàn khách thuộc Công ty TNHH Phân bón Hàn Việt đến làm việc tại địa phương
25/06/2018
939
3079/VPUBND-KTN
V/v phối hợp tuy ên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan
25/06/2018
940
3082/VPUBND-KGVX
V/v phát sinh khối lượng của gói thầu số 11: Thi công xây lắp công trình phụ trợ và hạ tầng k ỹ thuật của dự án Trường THPT Bình Mỹ
25/06/2018
941
3068/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với đoàn trường Đại học Waterloo - Canada đến làm việc tại địa phương
25/06/2018
942
650/UBND-KGVX
V/v treo bandrol, biểu ngữ, áp phích hưởng ứng kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2018.
22/06/2018
943
651/UBND-KGVX
V/v triển khai Kế hoạch số 54-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư
22/06/2018
944
3024/VPUBND-KTN
V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
22/06/2018
945
3037/VPUBND-KTN
Về việc nghiên cứu, làm rõ định mức và nguồn kinh phí hỗ trợ cho BHNN
22/06/2018
946
3009/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 78 /2018/NĐ-CP
21/06/2018
947
3010/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
21/06/2018
948
3011/VPUBND-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
21/06/2018
949
3015/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
21/06/2018
950
649/UBND-KTN
V/v tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn
21/06/2018
951
641/UBND-KTTH
V/v th ực hiện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp trụ sở Ban CHQS xã, phường, thị trấn theo Đề án số 129/ĐA-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh
20/06/2018
952
652/HĐPH
V/v phát động cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuy ên truy ền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”
20/06/2018
953
2988/VPUBND-KTN
Về việc nghiên cứu triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TTBKHCN ngày 12/4/2018
20/06/2018
954
2990/VPUBND-KTN
Về việc nghiên cứu triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018
20/06/2018
955
2991/VPUBND-KTN
Về việc tổ chức đánh giá giữa kỳ các tiểu dự án, dự án hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế v à nhân rộng mô hình gi ảm ngh èo thuộc ch ương trình MTQG Giảm ngh èo bền vững giai đoạn 2016-2020
20/06/2018
956
2969/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện đầu tư dự án khu resort quốc tế 5 sao tại thành phố Châu Đốc
19/06/2018
957
2979/VPUBND-KTN
V/v chưa quyết định đầu tư dự án “Khu đô thị mới thị trấn Phú Mỹ” tại thị trấn Phú Mỹ,
,
huy ện Phú Tân
19/06/2018
958
629/UBND-KTN
V/v rà soát báo cáo tình hình các hộ dân di dời khẩn cấp ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông quay trở lại khu sạt lở
18/06/2018
959
2963/VPUBND-KTN
V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản
18/06/2018
960
624/UBND-KGVX
V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2018
15/06/2018
961
2904/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch hại trên lúa và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm
15/06/2018
962
2907/VPUBND-KTN
Về việc sử dụng vốn ngân sách đối ứng dự án VnSAT của tỉnh hộ trợ các ti ểu dự án đầu tư của các TCND/HTX
15/06/2018
963
2910/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Hạnh Phúc tại xã Mỹ Hòa Hưng
15/06/2018
964
2937/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính
15/06/2018
965
2938/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính
15/06/2018
966
619/UBND-TH
V/v thực hiện nhiệm vụ quy hoạch theo Luật Quy hoạch
14/06/2018
967
617/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2018/NĐ-CP và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ
14/06/2018
968
608/UBND-KGVX
V/v hỗ trợ cung cấp thông tin trong công tác xác nhận liệt sĩ đối với người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày hy sinh tại Côn Đảo
13/06/2018
969
2850/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với ông Song Hong Sub tại địa phương
13/06/2018
970
2851/VPUBND- NC
Cho phép đoàn khách quốc tịch Nhật Bản đến làm việc tại địa phương
13/06/2018
971
2852/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia nước ngoài thuộc tổ chức Anywhere & Everywhere – Texas, Hoa Kỳ đến làm việc tại địa phương
13/06/2018
972
2853/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với bà Annalyn de Guia tại địa phương
13/06/2018
973
2854/VPUBND- NC
Cho phép ông Eisermann Patrick đến làm việc tại địa phương
13/06/2018
974
2855/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với đoàn viên chức chính phủ, nhà nghiên cứu và nông dân các nước Hoa Kỳ, Malaysia, Campuchia, Lào và Myanmar gồm 24 người (đính kèm danh sách) đến làm việc tại địa phương
13/06/2018
975
613/UBND-TH
V/v thống nhất chủ trương cho thành lập Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh An Giang
13/06/2018
976
2858/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận tài trợ của Trường Đại học An Giang
13/06/2018
977
2861/VPUBND-TH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2018/TT-BNV
13/06/2018
978
2797/VPUBND- NC
Cho phép ông Pleydell Neil Christopher đến làm việc tại địa phương
12/06/2018
979
2800/VPUBND-KGVX
Vv phản ánh của báo chí về tình trạng xe Honda đầu hoạt động đưa rước khách du lịch
,
ở Khu du lịch cúi Cấm
12/06/2018
980
606/UBND-KGVX
V/v tài trợ đầu tư xây dựng, cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trường THPT chuyên Thủ
,
Khoa Nghĩa
12/06/2018
981
246/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam (khu vực ga đến)
11/06/2018
982
603/UBND-KTTH
V/v chấn chỉnh chế độ chi tiêu tiếp khách, chi hội nghị và bổ sung ngoài dự toán
11/06/2018
983
605/UBND-TH
V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ trong 2 năm 2018 và 2019
11/06/2018
984
2782/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường phòng chống rây nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa
11/06/2018
985
2791/VPUBND- NC
Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo gồm 50 người quốc tịch Hoa Kỳ đến làm việc tại địa phương
11/06/2018
986
601/UBND-KTN
V/v lấy ý kiến ký kết Biên bản ghi nhớ xây dựng và triển khai Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng TGLX”
08/06/2018
987
2758/VPUBND-KGVX
V/v xử lý gói thầu số 13 của công trình Trường Tiểu học A Thới Sơn và gói thầu số 17 của công trình Trường THCS Phan Chu Trinh
08/06/2018
988
1259/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Trường THCS Lý Thường Kiệt (điểm phụ) tại vị trí Trụ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hộ
08/06/2018
989
2760/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 28: Thi công hạng mục Hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình Trường THCS Vĩnh Gia
08/06/2018
990
2761/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh tên dự án Trường Trung học phổ thông Vĩnh Nhuận thành Trường Phổ thông Vĩnh Nhuận
08/06/2018
991
2762/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung quy mô dự án Trường THCS Phú Thuận
08/06/2018
992
2763/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10: Thi công xây lắp công trình (trừ hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống chống sét) của công trình Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội tỉnh
08/06/2018
993
589/UBND-KTTH
V/v tạm thời áp dụng tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà tại Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh để tính lệ phí trước bạ
06/06/2018
994
2709/VPUBND-KTN
V/v kết quả kiểm tra công tác quản lý, xử lý nhà ở trên sông, kênh, rạch trên địa b àn tỉnh
06/06/2018
995
2711/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT
06/06/2018
996
2715/VPUBND-KTN
V/v đầu tư dự án Khu thương mại Lộc Kim Chi, thành phố Châu Đốc.
06/06/2018
997
2700/VPUBND-KTN
V/v tuyên truyền phòng, chống dông, lốc và sét trong mùa mưa, bão
05/06/2018
998
578/UBND-KTN
V/v xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang.
04/06/2018
999
582/UBND-TD
V/v tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
04/06/2018
1000
2676/VPUBND- NC
Cho phép đối tác nước ngoài thuộc Quỹ Marshal đến làm việc tại địa phương
04/06/2018