Thoát

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 Số STT *:4296
 Số văn bản *:743
 Ký hiệu *:QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:04/04/2018
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :V/v Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 599/KHUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Phương án
 Lĩnh vực :Tổ - cán bộ
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 743_ QdVH.signed.pdf (603.89 Kb)