Thoát

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 Số STT *:4140
 Số văn bản *:590
 Ký hiệu *:QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:27/03/2018
 Người ký :Lâm Quang Thi
 Trích yếu :Về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Bình Dương
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Phương án
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 590_QD.signed.pdf (1417.24 Kb)