Thoát

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 Số STT *:4166
 Số văn bản *:595
 Ký hiệu *:QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:27/03/2018
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cấp thiết phục vụ việc giảng dạy bộ môn Tin học – Ngoại ngữ
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Phương án
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 595_QD Tin hoc Ngoai ngu.signed.pdf (638.85 Kb)