Thoát

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 Số STT *:6226
 Số văn bản *:4543
 Ký hiệu *:VPUBND-KTN
 Ngày ban hành *:06/09/2018
 Người ký :Đinh Minh Hoàng
 Trích yếu :V/v triển khai kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX, LH HTX NN với các doanh nghiệp đến năm 2020
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Phương án
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 4543_LKSX va TTNS giua cac HTX.signed.rar (3183.86 Kb)