Thoát

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 Số STT *:4207
 Số văn bản *:630
 Ký hiệu *:QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:28/03/2018
 Người ký :Lê Văn Nưng
 Trích yếu :V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Phương án
 Lĩnh vực :Tài chính
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 630_GiadattrusoBanQLDA-LX.signed.pdf (614.27 Kb)