Thoát

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 Số STT *:4586
 Số văn bản *:902
 Ký hiệu *:QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:24/04/2018
 Người ký :Lâm Quang Thi
 Trích yếu :Về việc thu hồi và giao đất cho Chi cục Quản lý đường thủy nội địa phía Nam
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Phương án
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 902_Qd.signed.pdf (1419.05 Kb)